Žvilgsnis į vakarus: ar JAV pinigų politika turėtų dominti ir investuotojus iš Europos?

viikkokatsaus-highlight

JAV centrinis bankas paskelbė apie ketinimą peržiūrėti savo ilgalaikės pinigų politikos uždavinius. Apie kokius pakeitimus buvo pranešta šį sykį? Kodėl planiniam infliacijos rodikliui buvo suteikta tiek daug reikšmės, jeigu popieriuje jis atrodo neesminis? Kodėl centrinio banko uždaviniai ar jų pakeitimai yra svarbūs investuotojui iš Europos? Toliau pamėginsime atsakyti į šiuos ir kitus aktualius rinkos klausimus.

JAV centrinis bankas paskelbė apie ketinimą peržiūrėti savo ilgalaikės pinigų politikos uždavinius. Apie kokius pakeitimus buvo pranešta šį sykį?

Po kasmetinio JAV centrinio banko posedžio, kuriame banko valdytojas Powellas pranešė apie centrinio banko ilgalaikės pinigų politikos uždavinių pakeitimus. Centriniai bankai retai kada keičia savo planinius rodiklius, todėl šį pranešimą derėtų vertinti kaip svarbų.

Pirmasis pakeitimas, apie kurį pranešė JAV centrinio bankas, yra susijęs su planiniu JAV infliacijos rodikliu. Šis rodiklis buvo peržiūrėtas ir pakeistas, taigi dabar vietoje griežtai nustatyto 2 proc. planinio rodiklio, 2 proc. infliacijos rodiklio bus siekiama „laikui bėgant“. Tai reiškia, kad infliacijai gali būti leidžiama pakilti aukščiau nei 2 proc., jeigu infliacijos koeficientas pirmiau yra nukritęs žemiau nei planinis rodiklis. Taigi, centrinis bankas siekia nustatyti infliacijos vidurkį, o ne konkretų ilgalaikį rodiklį.

Dar vienas ilgalaikis centrinio banko uždavinys – visiškas užimtumas. Dabar visiško užimtumo planinis rodiklis yra keičiamas, kad darbo padėtis ūkyje būtų vertinama labiau akcentuojant sektorius, kuriuose darbuotojai uždirba mažiau. Taigi, galima teigti, kad JAV centrinis bankas socialinės politikos atžvilgiu labiau krypsta į kairę, siekdamas paremti vis daugiau mažo darbo užmokesčio sektorių, o ne spręsti viso ūkio užimtumo problemas.

Kodėl planiniam infliacijos rodikliui buvo suteikta tiek daug reikšmės, jeigu popieriuje jis atrodo neesminis?

Centrinio banko pirmiau nustatytas 2 proc. infliacijos tikslinis rodiklis sulaukė kritikos, kadangi manyta, jog jis kenkia ekonomikai. Tai yra, ekonomikai įsibėgėjus ir tuo pačiu išaugus infliacijai, JAV centrinis bankas pakėlė palūkanų normas, kad nenukryptų nuo nustatyto infliacijos rodiklio. Tačiau padidindamas palūkanas centrinis bankas prisidėjo prie to, kad būtų užkirstas kelias ekonomikai sparčiai augti.

Neesminis tikslinio infliacijos rodiklio pakeitimas savaime gali atrodyti nedidelis, tačiau praktikoje jis reikš, kad JAV centrinis bankas turės ne tik atsižvelgti į pastabas, bet ir stengtis įvertinti infliacijos raidą skirtingų ekonomikos ciklų metu. Šiuo atveju, infliacijai trumpuoju laikotarpiu peržengus dviejų procentų ribą, jam nereikia griežtinti pinigų politikos. Lygiai taip pat, JAV centrinis bankas gali ilgesnį laikotarpį išlaikyti mažesnes palūkanas, jeigu dėl vyraujančių visuomenės tendencijų arba struktūrinių pokyčių infliacija taptų mažesnė nei 2 proc. Šis pakeitimas yra reikšmingas, kadangi jį įvykdžius, pakils riba, nuo kurios centrinis bankas galės kištis į pinigų politiką, jei ateinančiais metais išaugs infliacijos augimo tempai.

Šiuo metu dėl technologinės ir demografinės raidos ekonomika patiria defliacinį spaudimą. Struktūros atžvilgiu palūkanos dar labai ilgą laiką greičiausiai bus mažos, o pinigų politika – labai liberali.

Visiško užimtumo rodiklio pakeitimas popieriuje taip pat atrodo nedidelis. Ar tuo bus apsiribota?

Darbo užmokesčio kaita nuo seno laikoma pagrindine infliacijos varomąja jėga. Dėl šios priežasties JAV centrinio banko tikslas visiško užimtumo atžvilgiu yra bent jau iš dalies susietas su infliacija. Pagrindinė mintis yra ta, kad jeigu darbo užmokesčio kaita yra vidutinė ir esant prastai užimtumo situacijai darbo užmokestis neauga, galima manyti, kad infliacija taip pat staigiai nepadidės.

Paskelbus apie šį pakeitimą, centrinio banko politikos pagrindą sudarys vertinimas, orientuotas ne į nukrypimus nuo didžiausio užimtumo lygio, kaip buvo pirmiau, bet į užimtumo sumažėjimo, lyginant su jo didžiausiu lygiu, asimiliaciją. Toks pakeitimas iš esmės neatrodo labai radikalus. Tačiau, anot Powello, dabar JAV centrinis bankas daugiau dėmesio skirs sektoriams, kuriuose darbuotojai uždirba mažiau, ir tokių sektorių poreikiams, o ne vidutiniam nedarbo lygiui. Pavyzdžiui, praeitą žiemą Jungtinėse Valstijose fiksuotas pakankamai didelis (daugiau nei trijų procentų) darbo užmokesčio infliacijos augimas. Tuo metu darbo užmokesčio infliaciją lėmė būtent darbo užmokesčio augimas tuose sektoriuose, kuriuose gaunamas didelis darbo užmokestis, ypač technologijų sektoriuje.

Sektoriuose su mažu darbo užmokesčiu teigiamas ekonomikos poveikis paprastai pastebimas vėliau. Taigi, visiško užimtumo planinio rodiklio pakeitimas taip pat leidžia manyti, kad palūkanos dar kurį laiką toliau bus mažos, o pinigų politika – liberali.

Kokia buvo rinkos reakcija į JAV centrinio banko paskelbtus pakeitimus?

Paskelbtų pakeitimų poveikis rinkai nebuvo didelis, kadangi rinkoje ši padėtis buvo vertinama jau ilgą laiką.
Mažos palūkanos greičiausiai reikš, kad palūkanų normos kreivės apatinis taškas bus fiksuotas labai ilgam laikui. Kita vertus, kreivės viršus taps dar nepastovesnis, jam turės įtakos prognozės dėl infliacijos.

Kalbant apie vertybinius popierius, šis pakeitimas gali reikšti, kad esama aplinka dar ilgą laiką bus palanki vartojimo sektoriaus įmonių akcijų kainoms kisti. Be to, augančių sektorių bendrovių vertė tampa dar didesnė. Pats akivaizdžiausias tokių sričių pavyzdys – technologijų sektorius. Taigi, paskelbti pakeitimai esamos padėties iš esmės nekeičia.

Kodėl JAV centrinio banko uždaviniai arba jų pakeitimai rūpi investuotojui iš Europos?

Investuotojų atžvilgiu JAV centrinio banko tikslai ir veiksmai vaidina svarbų vaidmenį. JAV centrinis bankas kontroliuoja investicijų rinką. Vėlgi, ryšys tarp ECB veiksmų ir bendrųjų pokyčių vertybinių popierių rinkose buvo nedidelis – Europos vertybinių popierių rinkoms didesnę įtaką turi JAV centrinio banko veiksmai. Be to, JAV centrinio banko politika ir veiksmai yra vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių investuotojų iš Europos elgesį rinkoje.

Be to, investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad JAV vertybiniai popieriai pagal rinkos dydį sudaro daugiau nei pusę pasaulio vertybinių popierių.

 


Similar articles