Verslas – tai lyg muzika

jatkaja_life-magazine

Martinas Grotenfeltas (Martin Grotenfelt) nori, kad įmonių augimas būtų ilgalaikis ir orientuotas į ateitį. Todėl jis įkūrė įmonę „Jatkaja“.

Martino Grotenfelto nuomone, verslas – tai lyg muzika.

„Klausydamasis muzikos, nesunkiai pajusi, kokiu pagrindu ji sukurta: širdimi ar pinigais. Versle yra lygiai taip pat“, – teigia jis.

Tik jausmu ar širdimi paremta verslo plėtra gali būti ilgalaikė, ir būtent šias savybes M. Grotenfeltas norėtų dažniau įžvelgti mažų ir vidutinių įmonių sektoriuje. Tai jokiu būdu nemenkina racionalaus, dinamiško ir į augimą orientuoto verslo sėkmės, tačiau renkamasi į verslą žiūrėti iš kito, t. y. ne vien momentinio pelno, atspirties taško.

Verslo srityje atkaklumas siejamas su tęstinumu, tačiau nereikėtų suprasti primityviai: tai nėra vien tai, kad išlaikoma nuolatinė asmens darbo vieta ir pragyvenimo šaltinis; tai yra reiškinys, kuris svarbus ir socialiniu aspektu. Remiantis 2018 m. Suomijos verslininkų mainų barometru, apie 73 000 verslininkų yra vyresni nei 55 metų ir daugiau nei keturi iš penkių planuoja atsisakyti savo valdomų įmonių įsipareigojimų per ateinančius penkerius metus.

Anot M. Grotenfelto, nemaža dalis šių pagyvenusių asmenų valdomų Suomijos įmonių veikia šalies periferijoje, t. y. ne verslo augimo centruose.

„Jeigu, kaip prognozuojama, šios darbo vietos periferijoje bus panaikintos, bus labai nelengva jas vėl sėkmingai atkurti.“

M. Grotenfeltas, būdamas kapitalo investicijų specialistas, pastebėjo, kad, vaizdžiai tariant, net ir mažų ir vidutinių įmonių padangėje gali pasirodyti tamsių debesų. Ką tai reiškia? Dažnai taip nutinka, kai vyresnio amžiaus verslininkui, nutarusiam atsisakyti turimų verslo įsipareigojimų, nepavyksta rasti verslo perėmėjo artimiausioje savo aplinkoje arba nesiseka savo turimais ištekliais prisitaikyti prie greitų gamybos pokyčių. Be to, gali būti ir taip, kad dalis įmonės valdytojų pageidauja tęsti veiklą, o kita dalis – ne.

M. Grotenfeltas pradėjo galvoti, kaip tokiose kritinėse situacijose būtų galima išsaugoti ir paskatinti įmonės veiklos tęstinumą, atsinaujinimą ir skaitmeninį augimą. 2018 m. jis kartu su Markusu Huttunenu (Markus Huttunen) ir Matijumi Kalonijumi (Mathias Calonius) įsteigė įmonę „Jatkaja“, siekiančią sukurti veiklos tęstinumo planus Suomijos įmonėms, kurių apyvarta siekia apie 3–30 milijonų eurų, nepriklausomai nuo jų veiklos srities.

Pirmasis įmonės „Jatkaja“ žingsnis – išsiaiškinti, ar besikreipianti įmonė turi galimybių veikti net ir be pirminio valdytojo. Jeigu įmonės valdymas ir veikla buvo sutelkta vieno asmens rankose, veiklos tęstinumas gali tapti didele rizika.

„Kuo įmonė mažesnė ir kuo tvirčiau ji buvo laikoma vieno valdytojo rankose, tuo sudėtingiau išnarplioti situaciją“, –sako M. Grotenfeltas.

Kai drauge su įmonės valdytoju yra aptartos visos galimos veiklos srities ir bendrovės valdymo kryptys, kai yra gerai išnagrinėti galimi susidariusios situacijos sprendimai, tuomet pradedama įmonės perėmėjo paieška. Tai gali būti nuosavybės perleidimas visos iš karto arba etapais, kuriuose dalyvautų ir pats įmonės valdytojas. Bendrovė „Jatkaja“ dalyvauja kaip savininkas ir siūlo įmonėms pasinaudoti jos turima kompetencija.

Ar verta tęsti veiklą – tai parodo ir darbuotojų bei klientų pasitenkinimo rodiklis.

Be pagrindinių veiklos tęstinumo kliūčių reikėtų paminėti ir dar vieną – skaitmenizaciją, ryžtingai žengiančią į daugelį pramonės sričių ir neretai esančią „kietu riešutėliu“ verslininkams, ypač jei jie yra vyresnio amžiaus. M. Grotenfeltas pastebi, kad verslininkas, artėjantis prie pensinio amžiaus slenksčio, nebūtinai stokoja skaitmeninių žinių, investavimo galimybių ar apetito rizikuoti. Tačiau investicijoms į skaitmeninę infrastruktūrą gali tekti pakloti ateinančių penkerių metų uždarbį, o rezultatus pamatyti kone po dešimtmečio, t. y. ilguoju laikotarpiu.

„Įmonei stingant supratimo apie veiklos plėtrą, ryškėja rizika, kad verslas ims trauktis arba vystysis netinkama linkme. O tai jau yra grėsmė įmonės išlikimui.“

M. Grotenfelto nuomone, mažų ir vidutinių įmonių veiklos tęstinumo vertę galima įvertinti ne tik pinigine išraiška, bet ir atsižvelgus į darbuotojų ir klientų pasitenkinimo rodiklį.

Bendrovė „Jatkaja“ yra bendradarbiavusi su vienu klientu – miško mašinų serviso įmone. Šioje srityje ypač stigo kvalifikuotos darbo jėgos, tad įmonei kilo grėsmė tolesnei veiklos plėtrai.

Radus tinkamus sprendimus, užtikrinančius veiklos tęstinumą, lengvesnis tapo ir asmenų įdarbinimo procesas, o įmonės ateities perspektyvos – kur kas šviesesnės ir saugesnės. Patenkinti darbuotojai – tai dar vienas privalumas, praturtinantis minėto kliento patirtį.

„Įmonėse mes pasėjome sėklą „eik į priekį ir dirbk“. Kuomet įmonė įsitikina, kad darbo aplinka ir valdomas turtas stovi ant tvirto pagrindo, galiausiai tai perduodama ir klientams.“

ANNE SALOMÄKI


Similar articles