Tinklapio ir elektroninių paslaugų naudojimo sąlygos

Šios naudojimo sąlygos (toliau – Naudojimo sąlygos) galioja „Mandatum Life“ tinklalapio ir elektroninių paslaugų (toliau – Paslaugos) naudotojams. Šiame kontekste tinklalapis ir elektroninės paslaugos reiškia internetu teikiamas paslaugas ir paslaugas „E-gyvybė“ ir „E-turto valdymas“. Šiose Naudojimo sąlygose terminas Internetinė paslauga vartojamas tik jeigu jis reiškia internetu teikiamą paslaugą.

Minėtų „Mandatum Life“ paslaugų naudotojai – „Mandatum Life Insurance Company Limited“ klientai Estijoje / Latvijoje / Lietuvoje. Verslo kliento atstovas, atstovaujantis klientą – juridinį ir veikiantis jo vardu, yra laikomas Naudojimo sąlygose apibrėžtu naudotoju.

Elektroninės paslaugos       Naudotojas
Tinklapis www.mandatumlife.ee/lv/lt Prieinama visiems naudotojams
„E-gyvybė“ (Internetinė paslauga) Klientams, sudariusiems sutartį su „Mandatum Life“
„E-turto valdymas“ (Internetinė paslauga)  Klientams, sudariusiems sutartį su „Mandatum Life“ Įsipareigojimas laikytis Naudojimo sąlygų

1. Įsipareigojimas laikytis Naudojimo sąlygų

Prieš pradėdamas naudoti Paslaugas, paslaugų naudotojas privalo atidžiai susipažinti su šiomis Naudojimo sąlygomis. Naudodamas Paslaugas, naudotojas sutinka laikytis šių Naudojimo sąlygų. Paslaugas naudoti draudžiama, jei Paslaugų naudotojas nesutinka su šiomis Naudojimo sąlygomis. Pirmą kartą apsilankęs paslaugos „E-gyvybės“ platformoje, Paslaugų naudotojas sutinka su atitinkamu metu galiojančiomis Naudojimo sąlygomis. Internetinę paslaugą galima naudoti atitinkamuose prietaisuose, turinčiuose duomenų jungtį, pavyzdžiui, stacionariuose kompiuteriuose, nešiojamuosiuose kompiuteriuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir išmaniuosiuose telefonuose. Paslaugos yra pritaikytos naudoti skirtinguose prietaisuose. „Mandatum Life“ tinklalapyje (www.mandatumlife.ee/lv/lt) pateikiamos rekomendacijos dėl prietaisams keliamų reikalavimų. „Mandatum Life“ tinklalapyje skelbiamos informacijos turinys skirtingose šalyse gali skirtis.

Naudodamas sistemų „E-gyvybės“ ir „E-turto valdymo“ paslaugas kaip fizinis asmuo ir kaip juridinio asmens atstovas, Paslaugų naudotojas privalo atskirai sutikti su Naudojimo sąlygomis.

2. Bendrojo pobūdžio informacija apie tinklalapį ir Internetinę paslaugą

Toliau pristatomi įvairūs komunikacijų kanalai, kuriems galioja šios sąlygos. Paslaugų naudotojas privalo atkreipti dėmesį į tai, kad „Mandatum Life“ nerekomenduoja atvirais tinklais siunčiamuose pranešimuose, tokiuose, kaip pokalbių žinutės arba neapsaugoti el. laiškai, pateikti informacijos, kurioje būtų asmens duomenys. Paslaugų naudotojas taip pat turi vengti atviruose teksto laukuose įrašyti specialiai kategorijai priskiriamos informacijos (ypatingų asmens duomenų), net jei prisijungimas yra apsaugotas, nebent būtų teikiami, pavyzdžiui, prašymai išmokėti draudimo išmoką.

2.1 Tinklalapis

Bendrovės tinklalapyje skelbiama informacija apie Bendrovę ir jos paslaugas, taip pat suteikiama galimybė palikti atsiliepimą ir susisiekti su Bendrove. Bendrovės tinklapyje skelbiama, pavyzdžiui, papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

2.2 Internetinė paslauga („E-gyvybė“ ir „E-turto valdymas“)

„E-gyvybė“ ir „E-turto valdymas“ internetinės paslaugos – tai bendrovės „Mandatum Life“ suformuoti paslaugų paketai, suteikiantys šių paslaugų naudotojui – fiziniam asmeniui arba juridinio asmens atstovui – galimybę naudotis šiomis paslaugomis bet kuri ir bet kada.

2.3 Prietaisai, programos ir duomenų jungtys

Paslaugų naudotojas savo sąskaita įsigyja prietaisus, programinę įrangą, slaptažodžius ir duomenų jungtis, kurių reikia norint naudoti Internetinę paslaugą ir tinklapį, pats padengia jų naudojimo ir priežiūros išlaidas ir yra atsakingas už jų funkcionalumą ir suderinamumą su Internetine paslauga ir tinklalapiu. „Mandatum Life“ ir Paslaugų naudotojas atsako už tinkamą savo duomenų sistemose esančios informacijos apsaugą. Paslaugų naudotojas privalo užtikrinti, kad jo naudojami prietaisai, programos ir duomenų jungtys būtų apsaugoti nuo neteisėto naudojimo, taip pat imtis priemonių apsaugoti Internetinės paslaugos identifikavimo duomenis arba Internetinėje paslaugoje naudojamus duomenis nuo atskleidimo.

„Mandatum Life“ neatsako už žalą, kurią Paslaugų naudotojas patyrė dėl to, kad viešajame duomenų tinkle arba duomenų tinkle, kuriame jis naudojosi Paslaugomis, buvo prarasti arba pakeisti duomenys. „Mandatum Life“ pasilieka teisę nutraukti paslaugų teikimą, jeigu Paslaugų naudotojo prietaisai, programos arba duomenų jungtys kelia pavojų bendrovės „Mandatum Life“ informacinių sistemų funkcionalumui ir Internetinių paslaugų saugumui.

3. Specialiosios tinklalapio sąlygos

3.1 Galimybė naudoti tinklalapį

Tinklalapį galima naudoti Bendrovės suteikiamoje apimtyje. Bendrovė negarantuoja informacijos tinklalapyje patikimumo ar tikslumo arba kad tinklalapiu galima bus naudotis be pertrūkių ar klaidų. Bendrovė pasilieka teisę apriboti galimybę naudotis tinklalapiu bei jį keisti.

3.2 Nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius

Tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiosioms šalims priklausančius arba jų prižiūrimus puslapius. Prisijungdamas prie tokių tinklalapių, Paslaugų naudotojas privalo perskaityti jų naudojimo sąlygas (jei tokių yra) ir su jomis sutikti, prieš pradėdamas naudoti atitinkamą tinklalapį. Per nuorodą pereidamas prie kito tinklalapio, Paslaugų naudotojas sutinka, kad Bendrovė nevaldo tokio tinklalapio ir jame sukurtos arba skelbiamos medžiagos. Bendrovė neatsako už jokią trečiosios šalies valdomuose tinklalapiuose skelbiamą medžiagą.

Tai, kad tinklalapyje yra talpinama su Bendrove nesusijusios trečiosios šalies nuoroda, jokiais būdais nereiškia, kad Bendrovė turi nuomonę apie tokiuose tinklalapiuose pristatomus produktus arba paslaugas.

4. Internetinės paslaugos specialiosios sąlygos

Paslaugų naudotojo ir bendrovės „Mandatum Life“ sudarytos sutarties sąlygos turi viršenybę šių paslaugų „E-gyvybė“ ir „E-turto valdymo“ sąlygų atžvilgiu. Paslaugoms, kurios yra naudojamos Internetinės paslaugos kontekste, visų pirma galioja draudimo sutarties sąlygos dėl atitinkamos paslaugos ir kitų sutarties sąlygų. Internetinės paslaugos Naudojimo sąlygos nėra draudimo sutarties dalis.

4.1 Identifikavimo priemonių naudojimas

Naudotojui apsilankius Internetinės paslaugos tinklalapyje www.mandatumlife.ee/lv/lt, „Mandatum Life“ nustato naudotojo tapatybę naudodama bendrovių patvirtintas identifikavimo priemones. Naudojamos identifikavimo priemonės atitinka įprastą kliento tapatybės nustatymą pagal jo arba jos pateiktą dokumentą.

Prie Internetinės paslaugos naudotojas privalo prisijungti bendrovės „Mandatum Life“ patvirtintu būdu. Naudotojas atsako už visas užduotis ir žinutes, kurios buvo atitinkamai atliktos ir išsiųstos naudojant galiojančias naudotojo identifikavimo priemones.

Naudotojas atsako už neteisėtą Internetinės paslaugos identifikavimo priemonių naudojimą, jeigu:

1) naudotojas atskleidė Internetinės paslaugos identifikavimo priemonių duomenis įgaliojimų neturinčiai šaliai;

2) Internetinės paslaugos identifikavimo priemonės dingsta ir patenka į įgaliojimų neturinčios trečiosios šalies rankas arba yra neteisėtai panaudojamas dėl naudotojo nerūpestingumo ar kaltės; arba

3) po to, kai naudotojas sužinojo apie tokį įvykį – naudotojas neįvykdė savo pareigos nedelsiant pranešti paslaugos teikėjui (pvz., identifikavimo priemones suteikusiam bankui arba bendrovei, išdavusiai mobilųjį elektroninį parašą) apie dingusias Internetinės paslaugos identifikavimo priemones, šioms patekus į įgaliojimų neturinčios trečiosios šalies rankas, ar identifikavimo priemonių neteisėtą panaudojimą.

Jeigu Paslaugų naudotojas turi pagrindo manyti, kad identifikavimo priemonės arba su jomis susijęs konfidencialus PIN kodas buvo pamestas arba atsidūrė trečiosios šalies rankose, jis arba ji privalo vadovautis identifikavimo priemones suteikusio banko arba mobilųjį elektroninį parašą išdavusios bendrovės bei bendrovės „Mandatum Life“ nurodymais. Bankas privalo panaikinti savo suteiktų identifikavimo priemonių galiojimą.

Paslaugų naudotojas atsako už neteisėtą identifikavimo priemonių naudojimą, kol jas suteikęs bankas, „Mandatum Life“ arba kitas paslaugų teikėjas, išdavęs identifikavimo priemones, panaikina jų galiojimą.

„Mandatum Life“ niekada el. paštu neprašys Paslaugų naudotojo suteikti asmens informaciją, tokią kaip asmens identifikavimo numeriai, internetinės bankininkystės kodai. Be to, įmonių grupės „Mandatum Life“ bendrovės niekada nesiunčia el. laiškų, kuriuose būtų tiesioginė nuoroda į prisijungimo prie Internetinės paslaugos puslapį; įmonių grupės „Mandatum Life“ bendrovės nurodo savo klientams visada atidaryti prisijungimo puslapį per „Mandatum Life“ interneto svetainę.

Klientų aptarnavimo skyrius teikia pagalbą, jei kyla problemų.

4.2 Galimybė naudotis Internetine paslauga ir laikinas paslaugų sustabdymas

„Mandatum Life“ turi teisę be atskiro pranešimo apriboti arba nutraukti Internetinės paslaugos teikimą, kai vykdomi techninės priežiūros arba taisymo darbai. Įmonių grupės „Mandatum Life“ bendrovės stengiasi iš anksto pranešti apie numatomą techninę priežiūrą arba laikiną paslaugų sustabdymą dėl kitokių priežasčių. Dėl vykdomos sistemų techninės priežiūros sutrinka sistemų darbas ir informacija apie tai skelbiama tinklalapyje.
„Mandatum Life“ turi teisę keisti paslaugų asortimentą, paslaugų apimtis, naudojamiems prietaisams keliamus reikalavimus ir skelbiamą medžiagą. Įmonių grupės „Mandatum Life“ bendrovės skelbia informaciją apie bet kokius Internetinės paslaugos pakeitimus.

Įmonių grupės „Mandatum Life“ bendrovės turi teisę pertraukti Internetinės paslaugos teikimą ir neįvykdyti bendrovei „Mandatum Life“ pateikto prašymo, jeigu:

• Paslaugų naudotojas nesilaiko Internetinės paslaugos naudojimo sąlygų,
• klientui paskelbiamas bankrotas arba pradedamas skolos restruktūrizavimo procesas,
• Paslaugų naudotojas miršta, tampa neveiksnus ar ribotai veiksnus,
• yra pagrindo manyti, kad Paslaugų naudotojo prietaisai, programinė įranga arba duomenų jungtys kelia pavojų Internetinės paslaugos saugumui,
• Paslaugų naudotojas pranešė, kad buvo neteisėtai panaudoti jo arba jos Internetinės paslaugos slaptažodžiai arba įtariama, kad juos sužinojo trečiosios šalys,
• vienas Paslaugų naudotojas / klientas panaikino kitam suteiktus įgaliojimus arba
• yra pagrindo manyti, kad Internetinė paslauga naudojama neteisėtiems tikslams arba taip, kad tai gali sukelti žalos Paslaugų naudotojui, bendrovei „Mandatum Life“ arba trečiosioms šalims.

4.3 Bendravimas su naudotoju

Prireikus, Bendrovė turi teisę siųsti Paslaugų naudotojui žinutes Paslaugų naudotojo nurodytu el. pašto adresu arba mobiliojo telefono numeriu. Bendrovės išsiųsta žinutė laikoma gauta ją pristačius elektroniniu būdu arba išsiuntus kitokiu tinkamu būdu.

Atviraisiais duomenų tinklais siunčiamų žinučių konfidencialumo užtikrinti nėra įmanoma. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už jokią žalą, kurią sukėlė atviruoju tinklu siunčiamos žinutės.

4.4 Atsakomybė už paslaugų naudojimą

Paslaugų naudotojas atsako už visus veiksmus, atliktus naudojant Internetinę paslaugą, prie kurios buvo prisijungta galiojančiomis identifikavimo priemonėmis. Manoma, kad naudojant Internetinę paslaugą atliktų veiksmų ir išsiųstų pranešimų turinys yra toks, koks buvo išsaugotas Bendrovės informacinėje sistemoje. Tuo atveju, jeigu Paslaugų naudotojo išsiųstą informaciją yra sunaikinta, gavęs atitinkamą prašymą, Paslaugų naudotojas privalo pateikti naują informaciją. Paslaugų naudotojas privalo visomis įmanomomis priemonėmis užtikrinti, kad siunčiamoje medžiagoje nebūtų virusų ir kitokių kenksmingų programų.

Už tai, kad per Internetinę paslaugą gavėjui būtų išsiųstas ir iš jo gautas pasiūlymas, pranešimas arba kitokia žinutė, atsako siuntėjas. Nurodymo ar prašymo pateikimo, sutarties sudarymo ar kitokios transakcijos laikas yra patvirtinamas naudojant Bendrovės informacinę sistemą ir (arba) Bendrovės telefoninio pokalbio įrašus.

Bendrovė neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl to, kad Paslaugų naudotojo pateiktoje identifikavimo arba kontaktinėje informacijoje arba informacijoje, susijusioje su veiksmais, atliktais naudojant Internetinę paslaugą, buvo klaidų ar trūkumų, taip pat už jokią žalą, kurią Paslaugų naudotojas galėjo patirti dėl to, kad duomenų tinkle buvo prarasta arba pakeista informacija.

4.5 Skundai ir aptarnavimo reikalavimai

Paslaugų naudotojas privalo bet kokius skundus dėl Internetinės paslaugos pateikti Bendrovei nedelsdamas ir ne vėliau nei per 30 dienų po to, kai buvo pastebėtas arba turėjo būti pastebėtas skundo pagrindas. Per nurodytą terminą nepateikus skundo, manoma, kad Paslaugų naudotojas sutiko su atitinkama priemone. Skundas turi būti kaip galima konkretesnis ir turi būti siunčiamas per Internetinę paslaugą žinute (E-turto valdymas).

Paslaugų naudotojas turi teisę siųsti su tinklalapiu ar Internetine paslauga susijusius klausimus, skundus arba prašymus su juo susisiekti, užpildydamas Internetinėje paslaugoje esančią anketą arba paskambindamas Bendrovės telefonu.

4.6 Paslaugų įkainiai

„Mandatum Life“ turi teisę nustatyti paslaugų įkainius arba kitokią atitinkamą Internetinės paslaugos kainą, apie tai pranešdama prieš 30 dienų iki įkainių arba kainos įsigaliojimo dienos.

Jeigu sutartims arba paslaugoms, kurias Paslaugų naudotojas naudoja Internetinės paslaugos kontekste, yra taikomi administravimo ar kitokie sutarties sąlygose, kainininkuose ar kitokiuose dokumentuose nustatyti mokesčiai, Bendrovė turi teisę savo nuožiūra tokius mokesčius nurašyti tiesiogiai nuo draudimo sutartyje sukauptos sumos arba išrašyti klientui sąskaitą pagal kitokių susitarimų sąlygas.

5. Bendrovės „Mandatum Life“ atsakomybė

Tinklalapyje arba Internetinėje paslaugoje pateikiama informacija apie produktus arba paslaugas yra bendrojo pobūdžio informacija ir negali būti interpretuojama kaip „Mandatum Life“ pasiūlymas, patarimas, kvietimas ar rekomendacija investuoti, sudaryti sutartį arba laikoma bet kokiu kitokiu saistančiu pareiškimu; tai tėra reklaminio pobūdžio informacija apie teikiamas paslaugas, nebent būtų nurodyta kitaip.

„Mandatum Life“ neatsako už jokią žalą, pelno netekimą arba veiklos sutrikimus, kuriuos gali sukelti tinklalapis arba jame teikiamos Internetinės paslaugos, taip pat už jokius paslaugų sutrikimus, net jeigu bendrovei „Mandatum Life“ yra pranešta apie tokios žalos atsiradimo galimybę. Bendrovės „Mandatum Life“ didžiausia atsakomybės riba yra nustatyta imperatyviose teisės normose.

„Mandatum Life“ neatsako už Internetinės paslaugos identifikavimo priemonių negaliojimą (ar negalėjimą jais pasinaudoti) arba bet kokią kitokią su identifikavimo priemonėmis susijusią žalą.

Tinklalapis ir Internetinė paslauga yra skirta: a) teisiškai veiksniems ir vyresniems nei 18 metų amžiaus privatiems klientams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Estijoje / Latvijoje / Lietuvoje, b) Estijoje / Latvijoje / Lietuvoje registruotiems verslo klientams.

Dėl apribojimų, susijusių su Internetinėje paslaugoje skelbiamų trečiųjų šalių pateiktų rinkos kainų informacija, tokia informacija, kuri galimai yra prieinama Internetinėje svetainėje, ji neskirta ir draudžiama Australijoje gyvenantiems asmenims ir minėtoje šalyje veikiančioms korporacijoms.
Bendrovės draudimo sutartys ir su jomis susijusios investicinės kryptys, produktai ir paslaugos nėra skirti Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantiems asmenims ir minėtoje šalyje veikiančioms korporacijoms.

Mėnesio ataskaitose ir kitoje klientams skirtoje medžiagoje nurodytos investicijų rinkos kainos yra skirtos bendrovės „Mandatum Life“ klientų asmeniniam naudojimui kaip informacija, susijusi su draudimo sutarties vykdymu; draudžiama ją platinti trečiosioms šalims arba naudoti kitų investicijų kontekste. Bendrovės „Mandatum Life“ klientui yra žinoma, kad paslaugų teikėjai, kurių paslaugomis Bendrovė naudojasi, šiame kontekste yra trečiosios šalys, kurios jokiu būdu neprisiima jokios atsakomybės ir neprivalo mokėti bendrovės „Mandatum Life“ klientui jokios kompensacijos. „Mandatum Life“ neatsako už tokių trečiųjų šalių teikiamos informacijos turinį, prieinamumą ar tikslumą.

„Mandatum Life“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar kitokių panašių priežasčių ar aplinkybių. Tokiomis aplinkybėmis gali būti, pavyzdžiui, valdžios institucijų pritaikytos priemonės, teroristų išpuolis, karas, kibernetinė ataka ar jos grėsmė, pramonės įmonių veiksmai, elektros energijos tiekimo sutrikimas, tinklo laidų sugadinimas arba duomenų perdavimo tinklo gedimas arba paslaugų teikimo sutrikimai dėl kitokių priežasčių, dėl kurių sutrinka šalių veikla ir kurių šalys neturi galimybės kontroliuoti.

6. Asmens duomenų tvarkymas ir duomenų išsaugojimas

„Mandatum Life“ renka, tvarko ir analizuoja duomenis apie tai, kaip naudojamas tinklalapis ir jame teikiamos paslaugos (pvz., Internetinės paslaugos), jų duomenų srautus ir įvykius, taip pat kitokius su tinklalapiu susijusius statistinius duomenis.

Paslaugų naudotojas pasilieka teisę per Internetinę paslaugą pateiktus duomenis perduoti Bendrovei.

„Mandatum Life“ turi teisę išsaugoti duomenis apie tai, kaip Paslaugų naudotojas naudoja Internetinę paslaugą ir jo arba jos internetu, naudojant skirtingus prietaisus ir nuosavas duomenų sistemas sudaromus sandorius, taip pat tvarkyti tokius duomenis, be kita ko, siekiant patvirtinti internetu sudarytus sandorius, valdyti Bendrovių riziką, užtikrinti duomenų saugumą, nustatyti Paslaugų naudotojo tapatybę, valdyti santykius su klientais, gerinti Internetinės paslaugos kokybę ir funkcionalumą bei reklamuoti Bendrovių paslaugas.

Įmonių grupes „Mandatum Life“ bendrovės naudoja slapukus, siekdamos užtikrinti tinkamą savo Internetinių paslaugų veikimą, stebėti tinklalapio lankytojus dominančius dalykus ir pritaikyti reklamą asmeniniams klientų poreikiams.

Jeigu Paslaugų naudotojas pageidauja išsiųsti Bendrovei saugią žinutę su informacija apie santykius su klientu, „Mandatum Life“ rekomenduoja tokią žinutę siųsti per Internetinę paslaugą arba paštu.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir slapukus galima rasti tinklalapyje www.mandatumlife.ee/lv/lt.

7. Intelektinės nuosavybės teisės ir teisė naudoti tinklalapį ir Internetinę paslaugą

Tinklalapyje ir Internetinėje paslaugoje yra medžiagos, kuri yra saugoma pagal intelektinės nuosavybės teisės nuostatas. Visos teisės, kurios pagal šias Naudojimo sąlygas nėra konkrečiai suteiktos Paslaugų naudotojui, priklauso bendrovei „Mandatum Life“ arba trečiosioms šalims. Draudžiama be bendrovės „Mandatum Life“ išankstinio rašytinio sutikimo kopijuoti, perduoti, platinti, keisti puslapio arba paslaugos medžiagą ar jos dalis, taip pat komerciniais tikslais talpinti nuorodas į jas. Peržiūrėti ir spausdinti tinklalapio medžiagą vienokiu ar kitokiu prietaisų leidžiama tik asmeniniais tikslais.

Bendrovės „Mandatum Life“ tinklapyje skelbiamą medžiagą platinti ir skelbti be atskiro išankstinio raštiško sutikimo yra draudžiama.

Pranešimus spaudai ir kitokius viešuosius informacinius dokumentus naudoti yra leidžiama su sąlyga, kad bus nurodomas informacijos šaltinis. Jeigu Paslaugos naudotojas atsisiunčia ar nukopijuoja tinklalapyje skelbiamą informaciją, jis arba ji įsipareigoja nepašalinti iš tokios medžiagos jokių intelektinės nuosavybės teisių kilmę rodančių ženklų ar identifikavimo priemonių (pavyzdžiui, autorinių teisių ženklų).

8. Naudojimo sąlygų ir Internetinės paslaugos sąlygų pakeitimai

„Mandatum Life“ turi teisę keisti šias Naudojimo sąlygas ir sutarties dėl Internetinės paslaugos sąlygas, bet kokias paslaugų specialiąsias sąlygas, paslaugų turinį ir asortimentą.

Apie bet kokius tinklalapio ir Internetinės paslaugos naudojimo sąlygų pakeitimus „Mandatum Life“ praneša ne vėliau nei prieš 30 dienų iki atitinkamų pakeitimų įsigaliojimo dienos. Laikoma, kad Paslaugų naudotojas gavo bendrovės „Mandatum Life“ pranešimą ne vėliau nei po septynių (7) dienų po to, kai toks pranešimas buvo paskelbtas Internetinės paslaugos platformoje arba tinklalapyje.

Naudojimo sąlygų pakeitimai taip pat galioja sutartims, sudarytoms iki šių sąlygų įsigaliojimo dienos. Laikoma, kad Paslaugų naudotojas sutiko su pakeitimu, jei po pakeitimo jis arba ji toliau naudoja Internetinę paslaugą arba tinklalapį. Jeigu Paslaugų naudotojas nesutinka su sąlygų pakeitimais, jis arba ji nebegali toliau naudoti Internetinės paslaugos.

9. Kur kreiptis iškilus klausimams ar ginčui

Jei Paslaugų naudotojas turi klausimų apie internetu teikiamas paslaugas ir su jomis susijusias sąlygas, jis visų pirma turėtų kreiptis į bendrovės „Mandatum Life“ klientų aptarnavimo skyrių.

Privatūs klientai turi teisę siekti išspręsti bet kokius ginčus dėl šių Naudojimo sąlygų Estijos / Latvijos / Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka.

Be to, Europos Komisija yra sukūrusi ginčų sprendimo internetu sistemą, skirtą vartotojams, gyvenantiems kitoje ES šalyje, adresas internete http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. Taikoma teisė

Šioms Naudojimo sąlygoms yra taikoma Estijos / Latvijos / Lietuvos teisė.

Galimi ginčai sprendžiami neteisminiu būdu arba perduodami spręsti teismui.

Esant prieštaravimų tarp šio dokumento versijų skirtingomis kalbomis, būtina vadovautis Naudojimo sąlygomis ir su jomis susijusia informacija estų / latvių / lietuvių kalba.

11. Bendrovės duomenys

Bendrovės „Mandatum Life Insurance Company“ Limited filialas Estijoje
Filialo kodas 14330066, registruotosios buveinės adresas Lõõtsa 12 – Ülemiste City, EE-11415, Tallinn, Estija

Bendrovės „Mandatum Life Insurance Company“ Limited filialas Lietuvoje
Filialo kodas 300625720 registruotosios buveinės adresas Saltoniškių g. 2, LT-08126, Vilnius, Lietuva

Bendrovės „Mandatum Life Insurance Company“ Limited filialas Latvijoje
Filialo kodas 40003883872, registruotosios buveinės adresas Kronvalda pSr. 3-3, LV-1010, Ryga, Latvija