Sprendimai darbuotojų motyvacijai

Darbuotojai yra viena didžiausių įmonės vertybių, užtikrinančių stabilų įmonės pagrindą ir ateities perspektyvas. Nuolat auganti konkurencija dėl žmogiškųjų išteklių keičia požiūrį personalą. Aktyviai ieškoma papildomų socialinių garantijų užtikrinimo bei darbuotojų motyvavimo ir jų lojalumo įmonei skatinimo būdų. Trumpalaikės motyvavimo priemonės (atlyginimo pakėlimas, kompanijos automobilis, nuolaidų kortelės ir pan.) turi trumpalaikį poveikį, tuo tarpu ilgalaikio motyvavimo efektyvumas nuolat auga.

Jei siekiate įmonės veiklos stabilumo bei gerovės užtikrinimo savo darbuotojams, ilgalaikis darbuotojų finansinis skatinimas ir motyvavimas darbdavio lėšomis yra racionalus Jūsų įmonės sprendimas kaupti savo darbuotojams finansinį kapitalą, jį investuoti ir/ar suteikti draudimo apsaugas, kartu sustiprinant patrauklaus darbdavio įvaizdį.

Investicinio darbuotojų draudimo darbdavio lėšomis tikslas:

 • Motyvuoti ir išlaikyti įmonėje geriausius darbuotojus;
 • Optimizuoti personalo kaitos išlaidas ir su tuo susijusius mokesčius;
 • Užtikrinti papildomas pajamas savo darbuotojams jiems išėjus į pensiją;
 • Apdrausti darbuotojus ir pasirūpinti jų ar jų artimųjų gerove nelaimės atveju.

Draudimo įmokos darbuotojų naudai neapmokestinamos

Socialinių garantijų suteikimo ir darbuotojų motyvavimo programa yra remiama valstybės, todėl darbdavio mokamos investicinio draudimo įmokos kaupiant darbuotojams kapitalą ateičiai ir/ar juos apdraudžiant jokiais mokesčiais neapmokestinamos, jei:

 • Įmokos į investicinio draudimo sutartį neviršija 25% darbuotojo metinio atlyginimo iki mokesčių;
 • Sutarties laikotarpis yra ne trumpesnis nei 10 metų arba ne trumpesnis nei 5 metai darbuotojui sulaukus 5 metų iki senatvės pensijos amžiaus.

Išmokų pagal draudimo sutartis apmokestinimas

 • Draudimo išmokos nelaimės atveju (darbuotojui ar šeimos nariams) nėra apmokestinamos jokiais mokesčiais.
 • Draudimo išmokos laikotarpio pabaigoje arba išimama sukaupto kapitalo dalis nėra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, jei išmokos gavėjas yra sulaukęs 5 metų iki senatvės pensijos amžiaus, sutartis nebuvo trumpesnė nei 5 metai ir jei nebuvo pakeistas naudos gavėjas laikotarpio pabaigai.

Draudimo įmokos darbuotojų naudai motyvuoja

Įmokos darbuotojų naudai skatina įmonei lojalius darbuotojus:

 • Sutartį sudaro darbuotojas, taigi jis yra draudėjas ir apdraustasis;
 • Naudos gavėjas laikotarpio pabaigoje – darbuotojas;
 • Įmokas moka darbdavys arba darbdavys ir darbuotojas;
 • Darbuotojas, papildomai į sutartį mokėdamas įmokas, gali naudotis gyventojų pajamų mokesčio lengvata (darbdavio įmokos nėra susijusios su darbuotojo įmokomis);
 • Kaupiami pinigai investuojami pagal pasirinktą investavimo planą, galima pasirinkti gyvybės, kritinių ligų, traumų, neįgalumo bei mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimo apsaugas;
 • Atsitikus nelaimei draudimo išmokos išmokamos darbuotojui arba jo šeimos nariams.

Nauda darbdaviui

 • Mažinamas pelno mokestis – mokamos įmokos yra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams iš apmokestinamųjų pajamų.
 • Nuo darbuotojui mokamų įmokų nereikia mokėti gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčių.
 • Kuriamas gero darbdavio, modernios įmonės įvaizdis – skirdami pinigines lėšas darbuotojų gerovei užtikrinti, padėsite jiems taupyti ir apsisaugoti nuo finansinių sunkumų atsitikus nelaimei.
 • Konkurencinis pranašumas – naujas darbuotojas mieliau rinksis socialiai atsakingą darbdavį, kuris papildomai motyvuoja darbuotojus kaupiamais pinigais ir draudimo apsaugomis.

Nauda darbuotojui

 • Suteikiamos papildomos socialinės garantijos.
 • Sukaupiamos papildomos lėšos ateičiai.
 • Pasirinkus papildomas apsaugas išmokamos draudimo išmokos kritinių ligų, neįgalumo bei traumų dėl nelaimingo atsitikimo atvejais.
 • Svari finansinė parama artimiesiems darbuotojo mirties atveju.
 • Draudimo apsauga galioja visą parą visame pasaulyje, darbo ir nedarbo metu.
 • Darbuotojas gali pasinaudoti mokesčių lengvata – nuo jo sumokėtų įmokų galima susigrąžinti iki 20% draudimo įmokos.
 • Darbuotojui išėjus iš darbo, sutartis ir sukaupti pinigai lieka darbuotojui.

Susisiekite su mumis ir pristatysime Jums sprendimus darbuotojų motyvacijai »