Rinkų apžvalga: Paskirstymo vizija: sprendimų priėmimas, kai nėra užtikrintumo

allokaatio_syyskuu_2019

Neužtikrintumas dėl investavimo aplinkos šiuo metu atrodo didesnis nei vidutinis. Pasaulio ekonomikos nuosmukis tęsėsi kone metus, JAV ir Kinijos derybos dėl bendros prekybos taip pat nebuvo sėkmingos, be to, yra prekiaujama rekordiniu skaičiumi obligacijų, turinčių neigiamą palūkanų normą. Kokias mintis šie neapibrėžtumai turėtų kelti investuotojams?

Neužtikrintumas ir rizika – tai du skirtingi dalykaiĮmonių pasitikėjimo indeksas ir toliau mažėjo, o prekybos „karas“, atrodo, dar tik įsibėgėja. Kaip investuotojai turėtų reaguoti į kylančias rizikas ir neužtikrintumą šioje srityje?

Rizika ir grąža, kai kalbame apie rinką, eina koja kojon. Investuotojas gauna grąžą už prisiimtą investavimo riziką. Kita vertus, tinkamai diversifikuoto investicijų portfelio rizika – tai tikimybė, kad numatoma grąža dėl vienos ar kitos priežasties nebus pasiekta per numatytą laiką, tačiau jokiu būdu ne katastrofa, jog pinigai bus prarasti visam laikui. Norint nustatyti konkretaus laikotarpio investavimo grąžą, reikia tinkamai paskirstyti investicijas, kitaip tariant, suprasti prisiimamą riziką. Tačiau panagrinėjus atidžiau, ar tikrai žinoma, kas yra minėta rizika?

Dažniausiai naudojami vadinamieji rizikos matuokliai yra pagrįsti prielaida, kad investicijų grąžos paskirstymas atitinka įprastinio grąžos paskirstymo formą ir savybes, vadovaujantis ankstesne pasitvirtinusia investicijų grąža. 1 pav. parodyta, kad istorinės grąžos paskirstymas gana tolygiai atitinka įprastinį grąžos paskirstymą.

1_1

Taigi, kai grąžos paskirstymas gana tolygiai atitinka įprastinį grąžos paskirstymą, gerai diversifikuoto portfelio valdytojas neturėtų jaudintis dėl rizikos, ar tikrai pavyks pasiekti laukiamo pelno (nes atsakymas į šį klausimą – „žinoma, taip“), bet turėtų pagalvoti apie tai, ar valdomas portfelis yra tikrai sudėliotas taip, jog laukiama grąža būtų pasiekta per numatytą laikotarpį. Atsakant į šį klausimą, pabrėžtina, kad investuotojas, laukiantis numatyto pelno, visų pirma yra kantrus investuotojas, nes kuo ilgesnis investavimo laikotarpis yra pasirinktas, tuo labiau tikėtina numatytoji grąža. Trumpuoju laikotarpiu palūkanų normos yra itin svyruojančios, tačiau vertinant ateinančių dešimtmečių perspektyvą, laukiama grąža gali būti gana tiksliai apskaičiuota.

Dar vienas investuotojų iššūkis, be rizikos, yra neužtikrintumas.

Dažnai yra neįmanoma tiksliai įvertinti politinės rizikos.

Apie neužtikrintumą galime kalbėti tada, kai, pavyzdžiui, investuotojo nuomone, nėra tikslinga apskaičiuoti riziką. Tokie atvejai yra susiję su stichinėmis nelaimėmis, nelaimingais atsitikimais arba kitais sunkiai nuspėjamais įvykiais. Vis dėlto savo investicijų portfelį galima apsaugoti ir nuo tokių situacijų: pavyzdžiui, išskaidant investicijas arba investuojant į emitentų vertybinius popierius, kurie yra gerai apsaugoti. Galimos ir kitos alternatyvos.

Neužtikrintumą galima įžvelgti ir tada, kai rizika negali būti įvertinta kiekybiškai, nes nėra žinomas grąžos ar galutinio rezultato pasiskirstymas. Pavyzdžiui, dažnai yra neįmanoma tiksliai įvertinti politinės rizikos, todėl investavimo rinkos – ne pačios patikimiausios būsimos politinės situacijos spėjikės. To pavyzdys – praeitų mėnesių Kinijos ir JAV tarpusavio prekybos karo vingiai.

Vis dėlto vertinant bendrai, Vakarų valstybių politinės sistemos, investuotojo požiūriu, išlieka gana stabilios. Žvelgiant į Vakarų valstybių investicinių rinkų istoriją, galima pastebėti, kad nors politiniai veiksniai trumpuoju laikotarpiu paveikė investavimą, vis tik ilguoju laikotarpiu šis poveikis – gana ribotas.

Taigi, patarimas investuotojui – sutelkti dėmesį į išmatuojamą riziką ir likti kantriam, taip pat prisiminti, kad be rizikos dar yra ir neužtikrintumo aspektų.

Kol kas ekonomikos sulėtėjimo pobūdis nesiskiria nuo įprastinio

Kaip spėjama, pasaulio ekonomikos augimas ir toliau liks lėtas. Įmonių pasitikėjimo indeksai, prognozuojantys ekonomikos aktyvumą, ir toliau silpnėjo, nors matyti ir akivaizdžių stabilizacijos požymių. Susilpnėjusio ekonomikos pasitikėjimo kontekste ypač išsiskiria užsitęsęs JAV ir Kinijos tarpusavio prekybos karas, sulėtėjusi Kinijos ekonomika ir 2017 m. pabaigoje susilpnėjęs teigiamas JAV priimtų mokesčių lengvatų poveikis. Pasaulinio ekonomikos nuosmukio tikimybė ir toliau išlieka maža, labiau tikėtinas yra ekonomikos augimas, tačiau jis kur kas lėtesnis nei paskutiniaisiais metais, o tai gali lemti investuotojų pasirinkimus.

Nepaisant sulėtėjusios ekonomikos, įmonių pelno rodikliai ir toliau didėjo. Vis tik įmonių pajamos mažėja, nors, reikia pripažinti, ne tiek sparčiai kaip vasaros pradžioje. Lūkesčiai dėl kitų metų ekonomikos augimo kol kas atrodo per daug optimistiški, palyginti su tuo, kokiu tempu ekonomika šiuo metu lėtėja.

2_2

Nepaisant to, investicijos į akcijas ir toliau išlieka gana patrauklus pasirinkimas, palyginti su investicijomis į valstybės obligacijas (2 pav.), kai dėl centrinio banko taikomų priemonių rinkos palūkanų normos lieka žemos. Ekonomikai ir pelno prognozėms toliau silpnėjant, akcijų paskirstymas taip pat liks menkas. Dėl nepakankamo turimų akcijų svorio žvalgytasi į išsivysčiusių šalių rinkas, kurias labiausiai veikia prekybos politikos neužtikrintumas ir sustiprėjęs doleris. Vasarą tokios „žvalgytuvės“ buvo sėkmingas pasirinkimas. Be to, mes orientuojamės į stabilesnes įmones ciklinių įmonių sąskaita. Investuojant dėl fiksuotų palūkanų, didžiausias dėmesys skiriamas Šiaurės šalių įmonių obligacijoms, kurių pelningumas išlieka stabilus. Priešingai vertiname Europos valstybių obligacijas, kurių grąža – maža.


Similar articles