Rinkų apžvalga: Paskirstymo vizija – pamirštoji infliacija

allokaatio-joulukuu

Svarbiausias metų investicijų grąžą paaiškinantis veiksnys buvo sumažėjusios rinkos palūkanų normos. Tą lėmė dėl sulėtėjusio ekonomikos augimo sumažėję infliacijos lūkesčiai ir su jais susijusios Centrinio banko ekonomikos „gaivinimo“ priemonės. Šiuo metu nesitikima, kad infliacija ženkliai didės ar bus daromas spaudimas palūkanų normoms didinti. Vis dėlto tai gali pasirodyti iliuzija.

Svarbiausias šių metų investicijų grąžą paaiškinantis veiksnys buvo sumažėjusios rinkos palūkanų normos. Tą lėmė dėl sulėtėjusio ekonomikos augimo sumažėję infliacijos lūkesčiai ir su jais susijusios Centrinio banko siūlomos ekonomikos „gaivinimo“ priemonės. Kitais metais svarbiausias veiksnys, paaiškinantis nuosavybės paskirstymo rezultatus – gerąja ir blogąja prasme – bus rinkos palūkanų normų pokyčiai. Šiuo metu nesitikima, kad infliacija ženkliai didės ar bus daromas spaudimas palūkanų normoms didinti. Vis dėlto tai gali pasirodyti iliuzija.

Silpnai auganti ekonomika „atsuko“ centrinių bankų pinigų čiaupus

Pasaulio ekonomika per paskutinius metus augo pastebimai lėtai. Pagrindinė šio lėto augimo priežastis – tai struktūriniai Kinijos ekonomikos pokyčiai, kuriais siekiama pereiti prie mažiau taršių

Diagrama: 2012–2019 m.: vartotojų kainų pokytis Kinijoje ir JAV

Diagrama: 2012–2019 m.: vartotojų kainų pokytis Kinijoje ir JAV

ir ekonomikos požiūriu tvaresnių paslaugų sektoriaus metodų. Tai lėtas ir ilgalaikis pokytis, kuris turėtų paskatinti Kinijos ekonomiką žengti kiek lėtesniu keliu. Kinijos ekonomiką taip pat veikia ir kylantis bendrasis vartojimo koeficientas, dėl kurio naujoji Kinijos ekonomikos strategija neatrodo tokia patraukli. Priemonės, skirtos sustabdyti didėjančias būstų kainas didžiuosiuose miestuose, pristabdė ir urbanizaciją. Savo įtaką padarė ir išaugusios su prekybos politika susijusios išlaidos.

Kinijos administracija, siekdama atsverti minėtus veiksnius ir sušvelninti šalies ekonomikos augimo nuosmukį, padidino skiriamas pinigų sumas ir taip sumažino bankuose turimas finansines atsargas, kartu – ir skolinimosi išlaidas vartotojams. Skiriamų pinigų sumos galėjo būti didinamos, nes tikėtasi, kad infliacija yra kontroliuojama ir ji mažėja. Metų pradžioje taikytų priemonių teigiamas poveikis tapo juntamas rudenį, sumažėjus Kinijos ekonominei veiklai ir importo paklausai.

Diagrama: 2012–2019 m. investavimo rinkų kainų, įvertinus tikėtiną infliaciją, pokytis

Diagrama: 2012–2019 m. investavimo rinkų kainų, įvertinus tikėtiną infliaciją, pokytis

Dar vienas veiksnys, lėtinantis pasaulio ekonomikos augimą, yra Jungtinėse Amerikos Valstijose taikytų mokesčių mažinimo priemonių poveikis, kurio reikšmė pastaraisiais metais menko. Po 2018 metais pradėtų taikyti mokesčių mažinimo priemonių ekonomika tarsi „atsitiesė“: jos rodikliai JAV grįžo į maždaug 2 procentų struktūrinę augimo kreivę. Nepaisant susilpnėjusio ir, istoriniu požiūriu, žemo ekonomikos augimo, JAV darbo rinka išliko labai stipri: tą įrodo lapkričio mėn. buvę aukšti darbo rinkos užimtumo rodikliai. Šalies nedarbo lygis yra žemiausias per 50 metų, darbo užmokestis vidutiniškai didėja 3 procentais per metus. Tad JAV ekonomikai – „sėkmingos dienos“, atsižvelgiant į pagrindinius jos ramsčius – vartotojus ir vartojimo paklausą.

Infliacija dar „nustebins“ rinkas

Nepaisant susilpnėjusios pasaulio ekonomikos, infliacijos nulemtas poveikis tiek Kinijoje, tiek JAV stiprėja (1 diagrama). Abiejose šalyse vartotojų kainų indeksai ir darbo užmokesčio skatinimo priemonės per pastaruosius metus nemažėjo, ko būtų galima tikėtis silpnėjant ekonomikos augimui. Kinijoje pagrindinis infliacijos poveikio veiksnys yra sparčiai kylančios kiaulienos kainos, kurias lėmė siautęs afrikinis kiaulių maras. Nors susiklostę kiaulių maro įvykiai gali būti vertinami kaip laikini ir vykstantys izoliuotai, tačiau jie gerai atspindi tai, kad Kinijos ekonomika yra itin pažeidžiama ir jautri tiek vidiniams, tiek išoriniams infliacijos veiksniams.

JAV centrinio banko atnaujintos finansinės ekonomikos skatinimo priemonės leido manyti, kad darbo rinkoje centrinio banko pasiūlytos priemonės nustelbs išlaidas ir tik nežymiai išryškės padidėjus bendram infliacijos lygiui. Rinkos dalyviai taip pat mano, kad infliacija ir toliau išliks lėta. Jei pasaulinė ekonomikos veikla stabilizuosis, kaip šiuo metu ir atrodo įvyksiant, ar net spartės, tai tikėtina, kad minėtos rinkos dalyvių mintys bus nuginčytos vadovaujantis investicinių rinkų duomenimis. Praktiškai tai reikštų palūkanų normų pavertimą infliacija. Kita centrinio banko dažnai taikoma infliacijos priemonė – prognozuojamas akcijų rinkos infliacijos lūkestis 5 metų laikotarpiui – tai dar vienas orientyras (2 diagrama).

Palūkanų normas „nupučiantis“ vėjas švelnės

Žvelgiant į investavimo aplinką per pasaulinės infliacijos tendencijų perspektyvą, matyti, kad kitais metais nesitikima sulaukti daugiau pagalbos investavimo rinkoms po bendrųjų palūkanų normų kritimo. Akcijų rinkos plėtra kur kas labiau priklausys nuo prielaidų, kurias sukurs auganti pasaulio ekonomika, kad būtų pagerintas įmonių pelningumas. Vertinant investicijas į fiksuotas pajamas, reikia pasakyti, kad aplinka yra sudėtinga.

Investuotojui, susiklosčius infliacijos sąlygoms, patartina rinktis selektyvias akcijų investicijas, vengti investicijų, turinčių didelę palūkanų normos riziką, ir peržiūrėti investicijas į nekilnojamąjį turtą ar kitas alternatyvias sritis. Portfelio struktūros požiūriu, tai yra geras atskaitos taškas kitų metų investavimo aplinkai.

Paskirstymo prognozė

Paskirstymo prognozė

Investavimo į fiksuotas pajamas srityje išlaikėme žemą palūkanų normos riziką, nes kompensacija už papildomos rizikos prisiėmimą, mūsų manymu, šiuo metu yra menka. Spalio–lapkričio mėn. žema palūkanų normos rizika veikė puikiai, palūkanų normoms nežymiai pakilo. Akcijų rinkos vertinimo lygis šiek tiek aukštesnis už istorinį vidurkį, bet akcijų kainų kilimas negali priklausyti nuo

aukštesnių akcijų rinkos vertinimo veiksnių. Kylantis akcijų kursas reikalauja nuolatinio pajamų augimo. Akcijų rizikos labai ženkliai nekėlėme, nes atrodo, kad kitų metų įmonių pelningumo perspektyvos yra pernelyg optimistinės ir tokios prognozės turės būti „nuleistos žemyn“.

TEKSTAS: TOPIAS KUKKASNIEMI, CAROLUS REINCKE


Similar articles