Rinkų apžvalga: prekybos karas ir pastangos apsaugoti pinigus – akcijų lyginamasis svoris kiek mažesnis

Prekybos karas ir pastangos apsaugoti pinigus – akcijų lyginamasis svoris kiek mažesnis

Pasitikėjimo rodikliai, pagal kuriuos galima prognozuoti ekonomikos aktyvumą, gegužę vėl krito, o įmonių pajamų prognozės buvo pakoreguotos į mažesniąją pusę. Dėl šios priežasties, skirstydami investicijas mes pasukome atsargesne kryptimi ir sumažinome akcijų lyginamąjį svorį. Vienas iš veiksnių, lėmusių mažesnį pasitikėjimą, yra JAV ir Kinijos prekybos karo eskalavimas.

Įšaldytos derybos dėl prekybos ir imti taikyti nauji muitaiUntitled

JAV uždraudus šios šalies bendrovėms prekiauti su Kinijos technologijų bendrove „Huawei“, prekybos karo baigtis darosi vis neaiškesnė. Gegužę abi šalys padidino viena kitai taikomus importo muito mokesčius. Pardavimų apimtys akivaizdžiai mažėja (žr. 1 pav.). Be to, Kinija paskelbė svarstanti galimybę riboti retųjų iškasenų eksportą į JAV. Kinijoje iškasama maždaug 80 proc. retųjų iškasenų, kurių daugelis, be kita ko, naudojama gam
inant elektromobilius, vėjo turbinas, lazerius ir kitokius elektronikos gaminius. Todėl JAV būtų sunku greitai rasti kuo pakeisti Kinijos produkciją. JAV savo ruožtu planuoja apriboti Kinijos bendrovių galimybes naudotis Volstryto įmonių paslaugomis. Pastaraisiais metais Volstrytas buvo svarbus Kinijos bendrovių finansavimo šaltinis.

Padėčiai prastėjant darosi neaišku, kiek užtruks derybos. Tačiau, būdamos ekonomiškai priklausomos viena nuo kitos, abi šalys yra suinteresuotos vėl susėsti prie derybų stalo. Prezidentas Trumpas greičiausiai norės sudaryti susitarimą iki JAV prezidento rinkimų pradžios.

Pirmą kartą pataisyti padėtį derybų fronte bus mėginama G20 susitikime, įvyksiančiame paskutinę birželio savaitę Osakoje. Tačiau tikimybė greitai susitarti yra nedidelė. Kinija yra nusiteikusi gerokai griežčiau, todėl rasti kompromisą kažko nepaaukojant šiuo metu yra kur kas sunkiau.

Užsitęsusi padėtis, neaiškumas dėl tarptautinės prekybos taisyklių ir tiekimo sistemų darbo akivaizdžiai daro neigiamą įtaką įmonių gebėjimui uždirbti pelno. Tai jau dabar atsispindi ekonomikos aktyvumo ir įmonių pajamų prognozėse, kurios gegužę buvo pakoreguotos į neigiamą pusę. Prastėjant prognozėms dėl pajamų, atitinkamai darosi blogesnės ir vertybinių popierių rinkos perspektyvos.
Ilgainiui išlaidos, kurias sukelia trintis dėl prekybos, lems vartojimo prekių kainų augimą. Muito mokesčiai turi tiesioginės įtakos importuojamoms vartojimo prekėms, tačiau pakeisti įmonių tiekimo sistemas siekiant išvengti muito yra ir brangu, ir užima daug laiko. Neaiškumas dėl būsimų prekybos politikos pokyčių atgraso įmones nuo investavimo ir naujų darbuotojų įdarbinimo.

Kalbant apie vartojimo prekių kainas, padėtis Kinijoje jau dabar yra sudėtinga. Afrikinis kiaulių maras išplito beveik po visą šalį, sukeldamas pražūtingą poveikį mėsos gamybai. Lyginant su praėjusiais metais, balandį maisto kainos išaugo daugiau nei 5 proc., o kiaulienos kainos per metus pakilo beveik 15 proc. Jau dabar kyla spaudimas didinti maisto importą.

Taigi, abi šalys yra suinteresuotos priimti vienokį ar kitokį sprendimą prekybos derybų metu. Pasiekus susitarimą, vėl atsiras galimybės ekonomikos aktyvumui didėti ir įmonių pelnui augti, tuo tarpu kitos sąlygos liktų nepakitusios.

Vis dar pasitikima centriniais bankais

Gegužę sumažėjus pasitikėjimu ekonomika, centriniai bankai didino savo veiklą. Kaip buvo matyti šių metų pradžioje, JAV centrinis bankas nesėdi rankų sudėjęs, ypač po to, kai vertybinių popierių rinkose įvyko reikšmingų pokyčių, ir yra pasirengęs prireikus atlikti didelių pokyčių pinigų politikos srityje. Akivaizdu, kad centrinio banko įgaliojimai užtikrinti ekonomikos kainų stabilumą dabar yra taikomi ir investiciniam turtui.

Untitled2Sent Luiso Centrinio banko valdytojas Bullardas, šiais metais laikinai einantis balso teisę turinčio centrinio banko nario pareigas, tapo pirmuoju centrinio banko atstovu, viešai prakalbusiu apie palūkanų normos mažinimą. Po savaitės buvo atleistas centrinio banko direktorius Powellas. Kainos palūkanų normų rinkoje jau dabar nustatomos su devyniasdešimties procentų tikimybe (žr. 2 pav.). Šis veiksmas galėtų būti atliktas jau liepą įvyksiančiame centrinio banko posėdyje.

Atrodo, rinkoje pasitikima centrinio banko gebėjimu užtikrinti kainų stabilumą. Nepaisant pastaruoju metu pasirodžiusių prastų naujienų, pagal svyravimus vertinama kapitalo rizikos draudimo savikaina nepasiekė praėjusį rudenį užfiksuoto lygio (žr. 3 pav.). Iš esmės nepakito ir akcijų vertės lygiai. Jeigu palūkanų normos Jungtinėse Valstijose pradės kristi (kai jos pradės kristi), nesitikima, kad akcijų vertės turėtų reikšmingai sumažėti, nebent gerokai išaugtų ekonomikos nuosmukio rizika.

 

Prognozuojamas verslo nuosmukis, strategiškai sumažintas akcijų lyginamasis svoris

Savo portfeliuose sumažinome besivystančiųjų šalių rinkų akcijų lyginamąjį svorį, kuris dabar yra mažesnis nei vidutinis. Vykstant prekybos karo eskalavimui, padėtis tapo neaiški ir tai ypač atsispindi besivystančiųjų šalių akcijų rinkose ir valiutų Untitled3kursuose. Be to, visame pasaulyje perskaičiuotos įmonių pajamų prognozės, o verslo pasitikėjimo rodikliai nukrito.

Akcijų lyginamasis svoris buvo sumažintas atsisakant investicijų Kinijoje bei kitose besivystančiose rinkose. Šios priemonės yra strateginės ir mes esame pasirengę vėl padidinti šių akcijų lyginamąjį svorį, jei prekybos derybose, įmonių pajamų prognozėse arba ekonomikos raidoje atsiras teigiamų ženklų.

Pasaulio ekonomikai augant toliau, tolimesnėje perspektyvoje akcijų grąža turėtų būti teigiama. Besitęsiant ekonomikos augimui, didieji centriniai bankai neturėtų imtis reikšmingų veiksmų ir kurti palankią aplinką akcijoms.

Mes sumažinome besivystančiųjų šalių rinkų skolos vertybinių popierių lyginamąjį svorį

Nuo vasario palaipsniui mažinome besivystančiųjų šalių rinkų skolos vertybinių popierių lyginamąjį svorį; šia kryptimi judėjome ir gegužę. Vykstant prekybos karo eskalavimui padėtis tapo neaiški, ypač besivystančiose rinkose, o tai turėjo neigiamos įtakos besivystančiųjų šalių valiutoms.

Be to, šiek tiek sumažinome savo investicijas į viso pasaulio šalių rizikingesnes didesnio pajamingumo paskolas, daugiau dėmesio suteikdami didelio pajamingumo investicijoms Europoje, nes atsižvelgiant į valiutos kurso rizikos draudimo savikainą jos užtikrina didesnę grąžą. Be to, kiek padidinome investicijų į mažos rizikos investicinį reitingą turinčių Europos įmonių obligacijų lyginamąjį svorį.

Po gegužę įvykdytų pardavimų, šiek tiek padidėjo pinigų kiekis portfeliuose. Rinkų nepastovumas vasarą gali suteikti patrauklesnių galimybių, o naujose investicijose mes galime pasinaudoti grynųjų pinigų pozicija.


Similar articles