Rinkų apžvalga: įžvalgos apie investicijų paskirstymą – rinkos vis labiau kliaujasi centriniais bankais

Nepaisant prekybinės ir geopolitinės įtampos, birželį rinka vystėsi teigiama kryptimi. Nors įmonių pelnas augo mažiau, tačiau ne tiek, kad sugadintų bendrą situaciją rinkose. Palyginus su niūria geguže, pokyčius iš esmės lėmė suvokimas, kad pinigų politika tampa vis laisvesnė. Palūkanų normos lygis toliau smuko, tuo papildomai paskatindamas numatomo investicijų vertinimo lygio kilimą.

Remiantis naujausiais pareiškimais, centriniai bankai tikisi, kad ekonomikos augimas lėtės, o infliacija taps nuosaikesnė. Tai suteikia jiems daugiau veiksmų laisvės formuojant pinigų politiką, nors ir reikalauja taikyti labiau skatinančią pinigų politiką siekiant numatyto lygio kainų stabilumo numatytame lygyje. Sintroje (Portugalija) vykusio ECB forumo metu prezidentas Mario Draghi pareiškė, kad bazinės palūkanų normos mažinimas ir aktyvų pirkimas išlieka ECB taikomų priemonių dalimi. Šį Draghi pareiškimą rinkos suprato kaip užuominą, kad galimai rudenį bus taikomos papildomos priemonės.

Panašiai ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, FED valdybos nariai pakoregavo (sumažino) bazinės palūkanų normos lygio prognozę. Rinkos šią naujieną priėmė taip pat teigiamai. Tačiau gali būti, kad investuotojai pernelyg optimistiškai vertina būsimas priemones.

Šiuo metu rinkos tikisi, kad per ateinančius metus FED turėtų sumažinti palūkanų normas vienu procentiniu punktu, pirmą kartą – liepos pabaigoje vykstančio posėdžio metu. Tuo pat metu padėtis JAV darbo rinkoje, kuri paprastai yra laikoma vieninteliu svarbiausiu infliacijos varikliu, yra įtempta nedarbo lygiui išliekant kaip niekada žemam. Dėl to kilo atlyginimai, t. y. valandinis užmokestis padidėjo daug labiau negu ankstesniais metais. Nepaisant savo naujausių komentarų, FED negali visiškai nepaisyti spartėjančio infliacijos augimo galimybės.

Birželio pabaigoje FED prezidentas Jerome Powell sušvelnino rinkos prognozes dėl palūkanų normų mažinimo, teigdamas, kad rinkos pernelyg jautriai sureagavo į centrinio banko pranešimus. Nors labiau ekspansinė centrinio banko politika palaiko investicijų rinkas ilgalaikėje perspektyvoje, egzistuoja trumpalaikė rizika, kad rinkos iš centrinio banko tikisi pernelyg daug per greitai. Centrinio banko nenoras sumažinti palūkanų normų, kaip tikisi rinkos, darytų spaudimą investicijų rinkų vertinimo lygiui antroje metų pusėje.

Pelno prognozės mažėja, taktiškai nežymiai mažinamas akcijų svoris

Investicinė aplinka priklauso ne tik nuo centrinio banko politikos, bet ir nuo prekybos derybų pažangos ir įmonių pelno prognozių. Dar vienų paliaubų buvo pasiekta prekybos derybose tarp JAV ir Kinijos G20 viršūnių susitikimo metu Osakoje. Kaip ir analogiško rudenį vykusio susitikimo metu, buvo sutarta netaikyti jokių naujų importo ar eksporto tarifų. Be to, buvo pareikšta, kad kai kurios prekybą ribojančios priemonės bus atšauktos, pavyzdžiui tinklo bendrovei „Huawei“.

Nors iki šiol atskleista nedaug susitarimo detalių, tai yra padrąsinantis ženklas, rodantis politikų norą sumažinti prekybos mūšio poveikį ekonomikai. Investicijų rinkos naujienas apie paliaubas sutiko palankiai.

Capture

1 pav. „S&P 500“ indekso prognozuojami pokyčiai pagal sektorius nuo 2017 iki 2019 m. (%)

Centrinio banko paskelbtos naujienos paskatino akcijų rinkų kilimą, o įmonių pelno augimo prognozės buvo dar kartą sumažintos. Prasidedant antrojo ketvirčio pelno sezonui, JAV įmonių pelnas per metus turėtų susitraukti maždaug vienu procentiniu punktu.

Ankstesnis pelno nuosmukis fiksuotas 2016 m., kai sumažėjusį pelną daugiausia lėmė energetikos sektorius, naftos kainoms nukritus nuo 100 iki 30 JAV dolerių. Šį kartą pelno nuosmukis yra platesnio masto (1 pav.) ir be kita ko atspindi silpnesnį 2017 m. mokesčių sumažinimo poveikį investicijų paklausai ir vartojimui.

Capture1

2 pav. Įžvalgos apie Allocation portfelius ir investicijų paskirstymą

Užsitęsę prekybos ginčai taip pat atsispindi ir pelno pokyčiuose. Mažiausi pelno pokyčiai numatomi komunikacijų sektoriuje, kuriam priklauso, pavyzdžiui, Facebook, Google, Verizon ir Netflix. Atitinkamai, didžiausias pelno augimas numatomas sveikatos apsaugos įmonėse, tokiose kaip Johnson & Johnson, Pfizer ir United Health.

Mažėjant prognozuojamam įmonių gebėjimui uždirbti, akcijų rinkos kainų lygis vis labiau priklauso nuo žemų palūkanų normų lygio. Tai padidina akcijų rinkos jautrumą neigiamoms naujienoms arba netikėtiems palūkanų normų kilimams. Akcijų lygis išlieka šiek tiek sumažėjęs dėl prekybinio ir geopolitinio neužtikrintumo, silpnėjančių pasitikėjimo indeksų ir mažėjančių įmonių pelno prognozių. Sumažėjimą lėmė besivystančių rinkų, kurios yra jautriausios prekybos politikos rizikoms ir stipriam doleriui, kritimas. Ilgalaikėje perspektyvoje, jeigu pasaulio ekonomikos augimas tęsis ir toliau, numatoma palanki akcijų grąža.

Euro zonos palūkanų normų lygis rekordiškai žemas

Centrinio banko pranešimuose pasirinkta ekspansinė kryptis birželį sumažino palūkanų normas. Pavyzdžiui, Vokietijos 10 m. vyriausybinių obligacijų pajamingumo lygis yra arti –0.4%. Tai reiškia, kad investuojantys į obligacijas ar fiksuoto pajamingumo priemones turi prisiimti riziką, kad pasiektų grąžą.

Dėl mažos grąžos ypač nepalankiai vertiname Europos vyriausybines obligacijas. Pagal trukmę vertinama fiksuotųjų pajamų investicijų palūkanų normų rizika išliko žemesnė už rinkos indeksą. Fiksuotųjų pajamų investicijose didžiausias dėmesys skiriamas Šiaurės šalių įmonių obligacijoms, kur vis dar matome gerą grąžos potencialą. Žemas palūkanų normų lygis padidina ne tik akcijų, bet ir alternatyvių investicijų patrauklumą lyginant su fiksuotųjų pajamų investicijomis. Alternatyvios investicijos, tokios kaip tiesioginės paskolos įmonėms, nekilnojamojo turto vystymo projektai ir investicijos į nebiržines bendroves yra pagrindinis pasirinkimas paskirstant savo investicijas.

 

Birželį pardavėme investicijas į JAV ilgalaikes vyriausybines obligacijas su maždaug +5,5% grąža. Obligacijos buvo nupirktos investiciniams portfeliams gegužės pradžioje. Atitinkamai, po to, kai birželį doleris nuvertėjo euro atžvilgiu, pridėjome JAV trumpalaikes, žemos rizikos investicinį reitingą turinčių įmonių obligacijas. Įvykdžius pardavimą gegužės mėnesį, pinigų suma portfeliuose išlieka padidėjusi. Nuo vasaros pradžios smukus palūkanų normų lygiui, patrauklių investavimo galimybių pasitaiko nedažnai. Rinkos svyravimai gali pasiūlyti daugiau patrauklių galimybių vasarą ir tai leidžia mums nusistatyti pinigų poziciją naujoms investicijoms.


Similar articles