Rinkų apžvalga: Investicijų paskirstymo įžvalgos: augimas sulėtės, bet nesustos

lokakuu_allokaatio_hero

Spalį pasaulio ekonomikos augimas toliau lėtėjo, tačiau pasaulinio nuosmukio tikimybė tebėra maža. Vis dėlto, tebevykstant prekybiniam karui ir nemažėjant neaiškumui dėl politinės padėties, bendrovių pajamų prognozės ateinantiems metams atrodo pernelyg optimistiškos ir greičiausiai bus koreguojamos į neigiamą pusę.

Trečiąjį ketvirtį pasaulio ekonomikos aktyvumas toliau lėtėjo. Vis dėlto, centriniai bankai toliau aktyviai dirbo: sumažino pagrindines palūkanų normas ir vėl pradėjo vykdyti pirkimo programas.1 Picture1pav. Tai padėjo išsaugoti palytinti gerus veiklos pasaulio rinkose tempus, o kainų tendencijos tiek akcijų, tiek fiksuotojo pajamingumo rinkose toliau judėjo aukštyn.

Pasaulio ekonomikos sulėtėjimą galima būtų susieti su neigiama įtampos dėl prekybos politikos įtaka, sumažėjusiu teigiamu prieš dvejus metus JAV įvykdyto mokesčių sumažinimo
poveikiu ir lėtėjančios Kinijos ekonomikos poveikiu pasaulio ekonomikai. Lig šiol vilties teikęs JAV paslaugų sektoriaus aktyvumas rugsėjį sumažėjo daugiau nei tikėtasi. Gamybos sektoriaus aktyvumo rodikliai toliau krito visame pasaulyje (1 pav.). Sumažėjęs gamybos sektoriaus pasitikėjimas atspindi prekybos politikos sukeltą netikrumą, o paslaugų sektorius darėsi vis svarbesnis JAV ūkiui – šiuo metu jis sudaro maždaug ¾ visos šalies ekonomikos.

Picture2Kaip ten bebūtų, pasaulinio ekonominio nuosmukio tikimybė tebėra nedidelė. Rudens pradžioje veiksnys, kuriam buvo skiriama daug dėmesio ir kuris padeda patikimai prognozuoti nuosmukius – atvirkštinė pajamų kreivė (3 mėn. / 10 m.) – spalį vėl buvo teigiamas (2 pav.). Be to, skatinamosios priemonės metų pradžioje pasirodė turinčios šiokį tokį (bent jau dalinį) poveikį.

Nedidelis sąlyginis fiksuotojo pajamingumo investicijų patrauklumas

Yra ženklų, leidžiančių manyti, kad šiais metais įgyvendinus skatinamąsias priemones, Kinijos ekonomikos aktyvumas stabilizuosis. Bankų sistemos balansai sustiprėjo, sumažėjo rezervų reikalavimai ir paskolų palūkanų normos. Kitaip nei pirmesniais lėto ekonomikos augimo laikotarpiais, kai buvo daugiau investuojama į sritį, šiuo metu priemonės yra visų pirma skirtos atgaivinti paklausą Kinijos vietos rinkoje. Jei aiški ir šiek tiek teigiama ekonominė tendencija Kinijoje stiprės, galima tikėtis, kad ji išplis ir į vakarus. Tai reiškia, kad vakarų šalyse per ateinančius keletą mėnesių taip pat būtų stebima ekonominės veiklos stabilizacija, kurios taip reikia, kad didėtų bendrovių pajėgumas uždirbti pelną. Tačiau bendrovių pajamų prognozės vis dar yra koreguojamos į neigiamą pusę ir neatrodo, kad padėtis keisis.Picture3

Jungtinių Valstijų centrinio banko skaičiavimu, darbo užmokesčio infliacija toliau mažės, todėl atsiras daugiau galimybių lanksčiau įgyvendinti pinigų politiką (prireikus, ir ateityje). Šis veiksnys metų pradžioje sukėlė didelį kapitalo rinkų pagreitį ir jo reikšmės negalima neįvertinti. Rugsėjį darbo rinkoje užfiksuotas nedidelis sąstingis – darbo vietų skaičius nukrito žemiau vidurkio, kuris buvo nusistovėjęs po finansinės krizės, kai per mėnesį buvo sukuriama maždaug 20 000 naujų darbo vietų. Sumažėjo ir metinis pajamų augimo rodiklis (3 pav.). Jei esama neigiama ekonomikos aktyvumo tendencija tęsis, ta pačia kryptimi greičiausiai pasuks ir darbo užmokesčio infliacija. Kalbant apie portfelio struktūrą, sąlyginis fiksuotojo pajamingumo investicijų patrauklumas yra nedidelis, o dėl palankesnių investicijų į akcijas ir alternatyviąsias priemones grąžos prognozių šių investavimo objektų lyginamąjį svorį tolimojoje perspektyvoje derėtų didinti.

Vis dar manoma, kad pajamų prognozės bus koreguojamos į neigiamą pusę

Tačiau atsižvelgiant į netikrumą dėl prekybos politikos ir geopolitinių įvykių bei į sulėtėjusi bendrovių pajamų augimą, ateinančiais mėnesiais derėtų būti apdairiems. Prekybos derybose spalį buvo pasiekta pažanga – Kinijos vice premjeras Liu atvyko į Vašingtoną derybų su JAV vyriausybe. Šiuo metu yra per anksti kalbėti apie proveržį, o informacijos apie tai, dėl ko buvo susitarta, yra itin mažai. Tačiau po šio susitikimo išaugo Kinijos valiutos juanio, paprastai leidžiančio patikimai spręsti apie prekybos derybų eigą, kursas dolerio atžvilgiu. Vien šis faktas rodo, kad derybos nepasuko neigiama kryptimi, o tai yra gera žinia investuotojams (4 pav.).

Picture4

4 pav.

Spalį prasideda trečiojo ketvirčio pajamų sezonas. Bendrovių pajamų prognozės buvo pakeistos dar iki jam prasidedant ir šiuo metu prognozuojamas pajamų mažėjimas. JAV jau yra paskelbtos pirmosios pajamų ataskaitos, iš kurių matyti, kad faktinis pajamų potencialas nėra toks blogas, kaip prognozuota. Tačiau kitų metų pajamų prognozės vis dar yra gana optimistiškos, todėl manoma, kad jos bus koreguojamos į neigiamą pusę.

Esant mažoms palūkanoms, didėja alternatyvių investicijų patrauklumas

Spalį investicijų į akcijas portfelyje padidinome besivystančių rinkų lyginamąjį svorį, kuris dabar vėl yra neutralus. Nuo vasaros pradžios besivystančių rinkų lyginamasis svoris buvo

sąlyginai nedidelis. Yra ženklų, leidžiančių manyti, kad besivystančių rinkų ekonomika ima atsigauti, o teigiami prekybos politikos poslinkiai artimiausioje ateityje turėtų paskatinti investuotojus labiau domėtis besivystančiomis ekonomikomis. Tokiose rinkose fiksuojamos priimtinesnės investavimo objektų kainos nei vakarų rinkose.

Fiksuotojo pajamingumo srityje daugiausiai dėmesio toliau skiriame Šiaurės šalių įmonių obligacijomis, kuriose įžvelgiame gerą potencialą gauti grąžos. Dėl itin mažos grąžos ypač sumažinome Europos vyriausybinių obligacijų lyginamąjį svorį. Palūkanų normos rizikos lygį palikome mažesnį nei rinkos indeksas, nes manome, jog priemokos už tai, kad prisiimama didesnė palūkanų normos rizika, šiuo metu yra nereikšmingos.

Pastaruoju metu daugiau investavome į didelio pajamingumo obligacijas ir sumažinome eurais denominuotų investicinių įmonių obligacijų su didele palūkanų normos rizika lyginamąjį svorį. Šiemet gerą investicinių obligacijų grąžą iš esmės lėmė mažėjančios palūkanos ir dėl to prognozuojamos mažesnė grąža. Atitinkamai, vasarą ypač didelis sąstingis buvo stebimas Šiaurės šalių didelio pajamingumo rinkoje, o palūkanų normos sumažėjimas turėjo mažesnės įtakos grąžos prognozėms. Alternatyviosios priemonės vis dar yra patrauklios dėl mažų palūkanų normų ir manoma, kad į jas greičiausiai bus investuojama visame pasaulyje. Mes palankiai vertiname investicijas į alternatyviąsias fiksuotojo pajamingumo priemones ir nekilnojamojo turto projektus, o investuodami į naujas privačių subjektų akcijas buvome išrankūs.


Similar articles