Rinkodaros registras

Duomenų valdytojas

„Mandatum Life Insurance Company“ Limited („Mandatum Life“) (įmonės kodas 0641130-2)
Bulevardi 56
00120 Helsinkis
Suomija

Kontaktinė duomenų apsaugos pareigūno informacija

„Mandatum Life“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Mandatum Life Insurance Company Ltd.
Duomenų apsaugos pareigūnas
P.O. Box 627
FI-00101 Helsinkis
Suomija
dpo@mandatumlife.fi

Dėl duomenų apsaugos klausimų kiekvienoje Baltijos šalyje jūs galite susisiekti su „Mandatum Life“ klientų aptarnavimo specialistais.

„Mandatum Life“, klientų aptarnavimas:

Viru väljak 2, Talinas, Estija, tel. +372 6 812 300

Kronvalda bulvāris 3 – 3, Ryga, LV-1010
Latvija, tel. +371 67503333

Saltoniškių g. 2, Vilnius LT-08126
Lietuva, tel. +370 5 210 9390

Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra bendrovės „Mandatum Life“ draudimo ir turto valdymo produktų ir paslaugų rinkodara, kitų bendrovių, priklausančių Sampo įmonių grupei, produktų ir paslaugų rinkodara, sutikimų ar atsisakymų gauti teikti rinkodaros informaciją valdymas, taip pat ir kontaktinės informacijos valdymas.

Asmens duomenų teisinis pagrindas yra bendrovės „Mandatum Life“ teisėtų interesų įgyvendinimas (pavyzdžiui, kai tai yra susiję su klientų apklausų apie paslaugų ir produktų kokybę vykdymu, paslaugų vystymu ir esamiems, buvusiems ir potencialiems klientams skirta tiesiogine rinkodara), ir tam tikrais atvejais – sutikimas.

Duomenų subjektų kategorijos

 • Esami bendrovės „Mandatum Life“ klientai
 • Buvę bendrovės „Mandatum Life“ klientai
 • Potencialūs klientai
 • Bendrovės „Mandatum Life“ tinklapio lankytojai

Duomenų atskleidimas

Mes turime teisę atskleisti asmens duomenis kitoms bendrovėms, gavę duomenų subjekto sutikimą.

Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės Erdvės ribų

Mes saugome ir tvarkome asmens duomenis daugiausia ES ir EEE teritorijoje. Jeigu duomenys bus perduodami už ES ir EEE ribų toms šalims, dėl kurių Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo, kad jų duomenų apsaugos lygis yra tinkamas, mes pasirūpinsime duomenų apsauga, pavyzdžiui, naudodami Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. Jautrūs duomenys nėra perduodami už ES ir EEE ribų. Perduodami duomenys yra tvarkomi tik bendrovės „Mandatum Life“ vardu.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Asmenų, gavusių draudimo pasiūlymus, duomenys yra saugomi 5 metus po pasiūlymo pateikimo. Kitų potencialių klientų duomenis saugome ne ilgiau kaip 3 metus.

Asmens duomenų kategorijos

Kokius duomenis tvarkome priklauso nuo to, kuriai asmenų arba klientų grupei jūs priklausote.

 • Pagrindiniai asmens duomenys:
  • pavyzdžiui, vardas ir pavardė, profesija, kalba, amžius ir kontaktinė informacija.
 • Sutikimai ir atsisakymai gauti rinkodaros informaciją:
  • pavyzdžiui, el. pašto laiškų prenumerata, nurodyti interesai, privalumai, susiję su klientų naryste.
 • Kontaktinė informacija:
  • pavyzdžiui, elektroniniai pranešimai.
 •  Telefoniniai įrašai:
  • Estijos „Mandatum Life“ klientų aptarnavimo įrašai.
 • Tinklo nustatymo duomenys:
  • pavyzdžiui, IP adresas.
 •  Interneto puslapis ir el. pašto duomenys:
  • pavyzdžiui, apsilankymo tinklapiuose trukmė, paskutinės sesijos metu aplankyti tinklapiai, puslapis, iš kurio lankytojas atėjo į mūsų tinklapį, ir nuorodos, kurios buvo atidarytos bendrovės „Mandatum Life“ siųstuose el. laiškuose.

Duomenų subjektų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko bendrovė „Mandatum Life“, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis ir, tam tikrais atvejais, teisę reikalauti ištrinti duomenis, apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jo atsisakyti, taip pat ir teisę į duomenų perkeliamumą. Norėdami sužinoti daugiau apie savo teises ir kaip galite jomis pasinaudoti, žr. Bendrovės „Mandatum Life“ privatumo politiką.