Pranešimas dėl investicinių krypčių, kurių lėšos investuojamos į Danske Invest Fund Management Ltd. valdomus investicinius fondus (atnaujinta informacija)

Informuojame, jog dėl esamos neapibrėžtos situacijos finansų rinkose, fondų valdymo įmonė Danske Invest Fund Management Ltd. laikinai sustabdė keleto valdomų investicinių fondų vienetų kainų nustatymą ir fondų vienetų pirkimą bei pardavimą, kurį vėliau atnaujino. Dėl šios situacijos laikinai buvo sustabdytas ir Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialo iš klientų gautų ir gaunamų investavimo nurodymų bei kitų prašymų, susijusių su žemiau nurodytomis investicinėmis kryptimis, vykdymas.

  • Danske Invest Euro High Yield Fund
  • Danske Invest Emerging Markets Debt Fund
  • Danske Invest Compass Liquidity Fund
  • Danske Invest Compass 25 Fund
  • Danske Invest Japanese Equity Fund

Klientų investavimo nurodymų ir kitų prašymų vykdymas šiuo metu atnaujintas Danske Invest Fund Management Ltd. atšaukus sustabdymą. Nuoroda į Danske Invest Fund Management Ltd. pranešimą (suomių kalba).

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas


Similar articles