Pranešimas dėl investavimo krypčių, kurių lėšos investuojamos į Danske Invest Fund Management Ltd. valdomus fondus

2018 m. Suomijoje įsigalios MiFID II direktyva, kuri reguliuoja ES finansų rinką. Pagrindiniai šios direktyvos tikslai – gerinti investuotojų apsaugą ir didinti prekybos skaidrumą finansų rinkose.

Danske Invest Fund Management Ltd. pasirengs direktyvai atlikdama pakeitimus savo IT sistemose. Sėkmingam pokyčių įgyvendinimui, valdymo įmonė laikinai sustabdys investicinių fondų vienetų pirkimo ir pardavimo pavedimų vykdymą nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 3 d.
Tuo laikotarpiu Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialui pateikti investiciniai prašymai bus vykdomi ne anksčiau nei 2017 m. lapkričio 6 d.

Fondo valdytojo informacija www.danskeinvest.fi
Nuoroda – https://www.danskeinvest.fi/news/temporary-suspension-of-trading-23-november-2017

Pagarbiai
Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialas


Similar articles