Potencialių darbuotojų registro aprašymas

Duomenų valdytojas

„Mandatum Life Insurance Company“ Limited („Mandatum Life“) (įmonės kodas 0641130-2)
Bulevardi 56
00120 Helsinkis
Suomija

Kontaktinė duomenų apsaugos pareigūno informacija

„Mandatum Life“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Mandatum Life Insurance Company Ltd.
Duomenų apsaugos pareigūnas
P.O. Box 627
FI-00101 Helsinkis
Suomija
dpo@mandatumlife.fi

Dėl duomenų apsaugos klausimų kiekvienoje Baltijos šalyje jūs galite susisiekti su „Mandatum Life“ klientų aptarnavimo specialistais.

„Mandatum Life“, klientų aptarnavimas:

Viru väljak 2, Talinas, Estija, tel. +372 6 812 300

Kronvalda bulvāris 3 – 3, Ryga, LV-1010
Latvija, tel. +371 67503333

Saltoniškių g. 2, Vilnius LT-08126
Lietuva, tel. +370 5 210 9390

Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra kreipimusi, susijusių su bendrovės „Mandatum Life“ laisvomis darbo vietomis, nagrinėjimas.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra bendrovės „Mandatum Life“ teisėtų interesų įgyvendinimas ir darbo ieškančio asmens sutikimas. Teisėtas interesas yra įdarbinimo proceso valdymas. Informaciją pateikia patys duomenų subjektai ir jie gali pasirinkti, kokius duomenis ir kokia apimtimi pateikti. Asmens duomenys yra tvarkomi tik įdarbinimo tikslais ir duomenų subjektai gali patys nurodyti, kokį laikotarpį saugoti duomenis arba kada juos ištrinti.

Duomenų subjektų kategorijos

  • Asmenys, atsiuntę prašymus priimti į darbą

Duomenų atskleidimas

Duomenys yra tvarkomi tik bendrovės „Mandatum Life“ viduje.

Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės Erdvės ribų

Asmens duomenys nėra perduodami už ES arba EEE ribų.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Paprastai duomenys yra saugomi 2 metus. Pateikdami informaciją patys duomenų subjektai gali pasirinkti, kiek laiko jie bus saugomi (3, 6 ar 12 mėnesių), arba nuspręsti, kad duomenys turi būti ištrinti pasibaigus įdarbinimo į konkrečias pareigas procesui.

Asmens duomenų kategorijos

  • Pagrindiniai asmens duomenys:
    • pavyzdžiui, vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys ir gimimo data.
  • Gyvenimo aprašymo informacija:
    • pavyzdžiui, išsilavinimas, darbo patirtis ir kita informacija, susijusi su kvalifikacija.
  • Kartu su laisvos formos prašymu priimti į darbą pateikiama informacija ir papildoma informacija, kurią galimai pateikia darbo ieškantis asmuo.

Duomenų subjektų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko bendrovė „Mandatum Life“, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis ir, tam tikrais atvejais, teisę reikalauti ištrinti duomenis, apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jo atsisakyti, taip pat ir teisę į duomenų perkeliamumą. Norėdami sužinoti daugiau apie savo teises ir kaip galite jomis pasinaudoti, žr. Bendrovės „Mandatum Life“ privatumo politiką.