„Mandatum Life“ vėl aukščiausiai įvertinta už JT socialiai atsakingo investavimo principų taikymą

Artikkeli-kuva-3

Remiantis JT socialiai atsakingo investavimo principų (angl. Principles for Responsible Investment, PRI) vertinimu, 2020 m. „Mandatum Life“ dar kartą gavo aukščiausią bendrą A+ balą.

PRI yra tarptautinė investuotojų iniciatyva, pagal kurią kasmet įvairiose kategorijose vertinama jos narių investavimo operacijų pažanga lyginant su ankstesniais metais ir su panašiomis įmonėmis. Šis vertinimas parodo organizacijoms jų pasiektą pažangą integruojant socialiai atsakingą investavimą bei sritis, kuriose jų investavimo operacijos yra tobulintinos. „Mandatum Life“ turto valdymas buvo vertinamas devyniose kategorijose ir visose kategorijose gavo ne mažesnį nei vidutinis arba aukštesnį balą.

„Mandatum Life“ gavo aukščiausią balą (A+) „Strategijos ir valdymo“* bei „Turto“ kategorijose. 2019 m. įmonė taip pat buvo aukščiausiai įvertinta „Strategijos ir valdymo“ srityje. Šiais metais įmonė aukščiausią įvertinimą gavo dar ir „Turto“ kategorijoje. Visame pasaulyje tik maždaug trečdalis PRI narių gauna tokį įvertinimą.

„Galime pasidžiaugti kiekvienoje turto klasėje savo pasiektais rezultatais. Pastaraisiais metais investuotojai parodė didelį susidomėjimą alternatyviomis investicijomis, tokiomis kaip nekilnojamasis turtas, ši tendencija tęsiasi ir šiais metais. Geresnis įvertinimas nekilnojamojo turto kategorijoje rodo, kad mes atitinkame pasaulio nekilnojamojo turto tvarumo rodiklį (angl. Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)), pagal kurį vertinamas į nekilnojamąjį turtą investuojančių bendrovių ir investuojamų lėšų tvarumas bendro nekilnojamojo turto portfelio lygiu“, – teigia „Mandatum Life“ Mišrių turto klasiųsprendimų srities vadovas Carolus Reincke.

„Mandatum Life“ PRI vertinimas svyruoja nuo puikaus iki gero. Savo žemiausią balą (B) įmonė gavo „Registruotų nuosavybės vertybinių popierių – aktyvios nuosavybės“ kategorijoje. „Mandatum Life“ paprastai nebalsuoja akcininkų susirinkimuose ir tai atsispindėjo šiame konkrečiame vertinime.

„Mūsų praktikoje su įmonėmis paprastai bendradarbiaujama tiesiogiai aptariant verslo reikalus su įmonių vadovais. Susitikimų metu pagrindinis dėmesys gali būti skiriamas, pavyzdžiui, įmonės valdymui, santykinei pozicijai ir veiklos metodams lyginant su kitomis to paties verslo sektoriaus įmonėmis, taip pat verslo procesų vystymosi krypčiai ir spartai. Be to, mes atsižvelgiame į įmonių socialinės atsakomybės ataskaitų apimtis ir kokybę,“ sako Reincke.

„Diskusijų metu mes papildomai įvertiname, kiek įmonė yra pasirengusi ištaisyti galimus trūkumus. Jeigu įmonė, į kurią investuojama, neinvestuoja į savo verslo atsakomybę, galime atsisakyti investuoti“, – teigia jis.
2011 m. „Mandatum Life“ įsipareigojo laikytis JT socialiai atsakingo investavimo principų ir į savo investavimo procesus įtraukti aplinkosaugos, socialinius ir įmonių valdymo aspektus, būti aktyviu savininku bei propaguoti atsakingo investavimo principus.

Rezultatų suvestinė

* Keletą metų „Strategija ir valdymas“ kategorija buvo vadinama „Bendru įvertinimu“. 2020 m. vertinime šis terminas daugiau nebevartojamas.

 


Similar articles