Mandatum Life taikoma duomenų apsaugos praktika užtikrina saugų jūsų duomenų tvarkymą

Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Naujasis reglamentas suvienodins duomenų apsaugos praktiką ES, pagerins asmens duomenų apsaugą ir sustiprins duomenų subjektų teises.

Mandatum Life bendrovėje pasitikėjimas ir klientų duomenų apsauga yra ypatingai svarbūs visose mūsų veiklos srityse. Mes naudojame jūsų asmens duomenis tik tiems tikslams, kuriuos nurodėme arba kuriems gavome Jūsų sutikimą. Iš Jūsų gavę informaciją, galime geriau Jus aptarnauti, pavyzdžiui, pasiūlyti geriausiai Jūsų poreikius atitinkančius produktus ar paslaugas, arba pagelbėti jūsų kreipimosi į mus atveju.

Mūsų privatumo politikoje rasite daugiau informacijos apie tvarkomus asmens duomenis, apie tai, kaip mes naudojame duomenis ir kokias teises turite dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Daugiau informacijos galite rasti Mandatum Life Privatumo politikoje ir asmens duomenų tvarkymo registruose.

Mandatum Life Privatumo politika ir Asmens duomenų tvarkymo registras


Similar articles