Mandatum Life Allocation krypčių apžvalga, 2021 m. vasario mėn.

Mandatum Life Allocation krypčių grąžos vasario mėn. sudarė nuo -0,92 % iki -0,05 %.

Dėl akcijų kainų kilimo artimiausiu metu akcijų rinkos lūkesčiai tapo nuosaikesni. Tačiau tikimasi, kad ekonomikos atsigavimas šiemet sustiprins darbo užmokesčio augimą, o tai palaikys akcijų vertę. Ekonomikos atsigavimas, visų pirma, pagerina ciklinių sektorių, pavyzdžiui, pramonės ir finansų, perspektyvas. Panašiai yra ir palūkanų normų lygiui jautriuose sektoriuose, tokiuose kaip technologijų, komunalinių paslaugų, vartojimo reikmenų ir sveikatos priežiūros, palūkanų normų kilimas daro spaudimą vertinimo lygiui. Šiuo metu laikome, kad sektoriaus paskirstymas yra pagrindinis veiksnys vertinant akcijų portfelio grąžos formavimąsi. Nuo lapkričio nuosekliai kreipėme investicijas į akcijas cikliškesne kryptimi ir tai toliau tęsėme vasario mėnesį. Esant rinkos svyravimų, kuriuos sukėlė palūkanų norma, besivystančios rinkos rodė mažos grąžos rezultatus. Mes tai vertinome kaip galimybę padidinti investicijas besivystančiose rinkose, daugiausiai dėmesio skiriant Azijos regionui, kuris, atsižvelgiant į mūsų įžvalgas dėl ateities, turi gerą ilgalaikę perspektyvą. Taip pat, sumažinome visame pasaulyje investicijų į tvarumo aspektą apimančio fondo, kurio didelę dalį sudaro stabilesni palūkanų normai jautrūs sektoriai, kiekį savo portfelyje.

Premijos už kredito riziką įmonių obligacijose išliko žemos, tačiau palūkanų normos lygis pradėjo augti ir euro zonoje, o tai lemia mažai tikėtiną grąžą ir yra mažai patrauklių galimybių investuoti. Todėl leidome padidinti grynųjų pinigų ir lygiaverčių pinigų rinkos priemonių investicijų svorį portfeliuose. Vidutiniškai padidinome Europos pirmaeilių paskolų dalį portfeliuose. Pirmaeilės paskolos yra gana patrauklios, nes jų grąžos lygiui JAV centrinio banko politika turėjo ne tiek daug įtakos, lyginant su obligacijomis. Šiais metais investicijų į fiksuoto pajamingumo obligacijas grąža buvo gera – mums sėkmingai sekėsi dėl įmonių obligacijų svorių ir dėl dėkingai nuosaikaus palūkanų normų rizikos lygio nenukentėjo grąža kylant palūkanų normoms.

Mūsų nuomone, alternatyvios investicijos ir toliau užims reikšmingą vietą formuojant ilgalaikį, plačiai diversifikuotą investicijų portfelį. Ir toliau pastebime alternatyvių fiksuoto pajamingumo investicijų galimybes. Investicijose į nekilnojamą turtą, remiamės patyrusiais nekilnojamo turto vystyme portfelio valdytojais, kurie yra geri ekspertai įsigyjant turtą ir turi galimybę padidinti jų vertę aktyviomis priemonėmis. Įvairių rūšių nekilnojamo turto diversifikacija yra dar svarbesnė dabartinėmis sąlygomis. Investuodami į privačių akcijų fondus, mes esame aktyvūs rinkdamiesi, ieškome atskirų projektų, kurie nėra pagrįsti skolomis.

Mandatum Life Allocation Fixed Income
Mandatum Life Allocation 25
Mandatum Life Allocation 50
Mandatum Life Allocation 80
Mandatum Life Allocation Equity+


Similar articles