Mandatum Life Allocation krypčių apžvalga, 2021 m. sausio mėn.

Mandatum Life Allocation krypčių grąžos sausio mėn. sudarė nuo +0,40 % iki +0,73 %.

Situacija finansų rinkose išliko teigiama, nepaisant trumpalaikio nepastovumo sausį. Lūkesčiai dėl infliacijos šiek tiek sustiprėjo kartu gerėjant ekonomikos augimo perspektyvoms ir didėjant energijos išteklių kainoms, o tai paskatino spekuliacijas dėl laipsniško centrinių bankų pinigų stimulo mažinimo finansų rinkose. Nors šiais metais labai mažai tikėtina, kad bus sumažintas stimulas, tačiau gerėjantys ekonomikos augimo lūkesčiai lemia ir ilgalaikių palūkanų normų padidėjimą JAV. Savo ruožtu didėjančios palūkanų normos netiesiogiai padidina spaudimą akcijų vertinimo lygiui, kuris pastaraisiais mėnesiais kilo. Tačiau sumažėjusios paskatos ar kylančios palūkanų normos savaime nėra blogas dalykas investicijų rinkoms, jei tuo pačiu metu ekonomika augs. Būtent todėl investicijų rinkose greičiausiai šiemet bus skiriama daugiau dėmesio ekonomikos augimo rodikliams nei pernai.

Akcijų rinkos vertinimo lygis augo kartu su kylančiomis akcijų kainomis, tačiau akcijas palaiko didesnis nei tikėtasi įmonių pelnas. Be to, jog auga pelnas, mažos investicijų į fiksuoto pajamingumo priemones grąžos tikimybė yra priežastis, kodėl daugelis investuotojų vis dar renkasi akcijas. Sausio mėn. palaipsniui mažinome akcijų dalį portfeliuose, kylant akcijų kainoms, taip išlaikant bendrą akcijų svorį. Mes vis dar matome, kad akcijos yra patrauklios, tačiau, žvelgiant iš rizikos valdymo perspektyvos, manome, kad protinga repatrijuoti pelną akcijų kainos kylant, nes akcijų rinka yra jautri neigiamiems netikėtumams, kai nuotaika yra optimistinė. Mes neatlikome didesnių pakeitimų investicijų į akcijas sudėtyje ar pasiskirstyme pagal sektorius. Atidžiai stebėdami įvairių sektorių plėtrą, esame pasirengę padidinti cikliškesnių sektorių dalį, jei bus tikėtina, kad ekonomikos augimas įsibėgės.

Investicijose į fiksuoto pajamingumo priemones mes labiau norėtume prisiimti įmonių, o ne palūkanų normos riziką. Mes vidutiniškai padidinome Europos pirmaeilių paskolų dalį portfeliuose. Pirmaeilės paskolos yra gana patrauklios, nes jų grąžos lygiui JAV centrinio banko politika darė ne tokią reikšmingą įtaką, kiek obligacijoms. Mes taip pat nuosaikiai sumažinome žemos rizikos investicinį reitingą turinčių įmonių obligacijų dalį, nes grąžos lygis sumažėjo. Mes išlaikėme nuosaikesnę nei rinkos indekso palūkanų normos riziką, nes mūsų vertinimu, kompensacija, kurią investuotojai gauna už papildomą palūkanų normos riziką, yra menka. Pastaraisiais mėnesiais investicijų nukreipimas į įmonių obligacijas buvo sėkmingas, teigiamai paveikęs veiklos rezultatus.

Alternatyviose investicijose mes ir toliau įgyvendiname investavimo programą pagal investavimo kartu modelį. Mūsų vertinimu, alternatyvios investicijos ir toliau atliks pagrindinį vaidmenį po koronaviruso krizės formuojant ilgalaikį, gerai diversifikuotą investicijų portfelį, nes greičiausiai palūkanų normos lygis dar kurį laiką išliks žemas. Esant dabartinei palūkanų normos aplinkai, ilgalaikiams investuotojams patartina pasinaudoti riboto likvidumo siūloma papildoma grąža, t.y. likvidumo priemoka.

Mandatum Life Allocation Fixed Income
Mandatum Life Allocation 25
Mandatum Life Allocation 50
Mandatum Life Allocation 80
Mandatum Life Allocation Equity+


Similar articles