Mandatum Life Allocation krypčių apžvalga, 2021 m. liepos mėn.

Liepą „Mandatum Life Allocation“ krypčių grąža sudarė nuo 0,23 proc. iki 0,57 proc.

Akcijų rinkas palaiko stiprus įmonių pajamų augimas. Antrąjį ketvirtį įmonės vidutiniškai viršijo rinkos lūkesčius. Be pelno augimo, iš investicijų į fiksuoto pajamingumo priemones tiksimasi mažos grąžos, todėl daugelis investuotojų nori likti prie akcijų, nepaisant santykinai aukšto jų vertinimo lygio. Tačiau, staiga pakilus akcijų kainoms, grąžos prognozės buvo pakoreguotos į neigiamą pusę, o tai leidžia manyti, kad kainos akcijų rinkose ateinančiais metais turėtų būti pakankamai palankios ir tai skatina susilaikyti prisiimant riziką. Vasarą rinkos atsigavo ne taip staigiai, kad atsigautų ekonomika, todėl cikliškų sektorių, tokių kaip pramonė, žaliavos ir finansai, akcijų kainos vystėsi nuosaikiau. Atitinkamai, palūkanų normoms jautresni ir ekonominių ciklų atžvilgiu stabilesni sektoriai, tokie kaip technologijos, sveikatos priežiūra ir pagrindinės vartojimo prekės, pasirodė geriau.

Premijos už kredito riziką įmonių obligacijose išliko žemos, dėl to grąžos lūkesčiai yra maži ir patrauklios galimybės ribotos. Tai leido mums šiek tiek padidinti grynųjų pinigų ir lygiaverčių pinigų rinkos investicijų svorį. Investicijose į fiksuoto pajamingumo priemones, daugiausiai dėmesio skiriama mūsų vidaus rinkai – Šiaurės šalių įmonių obligacijoms, kurias gerai žinome ir santykinai vis dar įžvelgiame gero potencialo gauti grąžos. Vidutiniškai padidinome Europos pirmaeilių paskolų dalį portfeliuose. Neinvestuojame į euro zonos vyriausybių obligacijas dėl žemo grąžos lygio, o vyriausybės obligacijos sudaro labai mažą mūsų fiksuoto pajamingumo investicijų dalį. Liepos mėnesį sumažinome investicijų palūkanų normos riziką išpirkdami likusį fondą, kuris investuoja į Europos įmonių obligacijas, turinčias ilgalaikę palūkanų normos riziką ir aukštą kredito reitingą. Atitinkamai, mes vidutiniškai padidinome Šiaurės šalių įmonių obligacijas su trumpa palūkanų norma. Žemos palūkanų normos rizika taip pat reiškia mažesnį neigiamą poveikį, jei infliacija pakils aukščiau, nei tikėtasi, ir palūkanų norma vėl pakils.

Mūsų nuomone, alternatyvios investicijos ir toliau užims reikšmingą vietą formuojant ilgalaikį, plačiai diversifikuotą investicijų portfelį, nes palūkanų normos lygis tikriausiai išliks žemas dar kurį laiką. Esant dabartinei palūkanų normų aplinkai, ilgalaikiams investuotojams rekomenduojama pasinaudoti riboto likvidumo siūloma papildoma grąža, t. likvidumo premija. Ir toliau pastebime alternatyvių fiksuoto pajamingumo investicijų galimybes. Investicijose į nekilnojamą turtą, remiamės patyrusiais nekilnojamo turto vystyme portfelio valdytojais, kurie yra geri ekspertai įsigyjant turtą ir turi galimybę padidinti jų vertę aktyviomis priemonėmis. Esant dabartinėms sąlygoms reikšminga tampa įvairias nekilnojamojo turto rūšių ir geografinių vietovių diversifikacija. Per šiuos metus pagerėjusi investavimo aplinka taip pat turėjo teigiamos įtakos alternatyvių investicijų vertinimams.

Mandatum Life Allocation Fixed Income
Mandatum Life Allocation 25
Mandatum Life Allocation 50
Mandatum Life Allocation 80
Mandatum Life Allocation Equity+


Similar articles