Mandatum Life Allocation krypčių apžvalga, 2021 m. gegužės mėn.

Mandatum Life Allocation krypčių grąžos gegužės mėn. sudarė nuo +0,14 % iki +0,55 %.

Pastarosiomis savaitėmis akcijų rinka buvo nuosaiki. Bendra situacija išlieka nepakitusi, nes ir toliau sparčiai auga pajamos ir cikliniai sektoriai gauna naudos iš ekonomikos atsigavimo. Tačiau, padidėjus akcijų kainoms, grąžos lūkesčiai buvo patikslinti, o tai rodo, kad akcijų rinkos jau prognozuoja gana palankias ateinančių kelerių metų perspektyvas. Be pajamų augimo, maža investicijų į fiksuoto pajamingumo priemones tikimybė yra priežastis, kodėl daugelis investuotojų nori toliau likti su akcijomis, nepaisant gana aukšto jų vertinimo lygio. Per pastaras keletą savaičių mes neatlikome jokių esminių pokyčių investicijose į akcijas, nes rinkos padėtis išliko nepakitusi. Šie metais parodė, kad palaipsniui nukreipiant investicijas į kapitalą į cikliškumą, yra teisingas sprendimas.

Premijos už kredito riziką įmonių obligacijose išliko žemos, tačiau palūkanų normos lygis pradėjo augti ir euro zonoje, o tai lemia mažai tikėtiną grąžą ir yra mažai patrauklių galimybių investuoti. Investicijose į fiksuoto pajamingumo priemones, daugiausiai dėmesio skiriama mūsų vidaus rinkai – Šiaurės šalių įmonių obligacijoms, kurias gerai žinome ir santykinai vis dar įžvelgiame gero potencialo gauti grąžos. Gegužę sumažinome investicinį reitingą turinčių įmonių obligacijų su didesne palūkanų rizika kiekį portfeliuose, kurių grąžos lygis dėl geros kainų raidos nukrito arti nulio. Atitinkamai, mes šiek tiek padidinome įmonių obligacijų su trumpesne palūkanų normos rizika dalį, daugiausia dėmesio skirdami Šiaurės šalių rinkai. Mes taip pat nuosaikiai sumažinome žemos rizikos investicinį reitingą turinčių įmonių obligacijų dalį, nes grąžos lygis sumažėjo. Šiais metais investicijų į fiksuoto pajamingumo obligacijas grąža buvo gera – mums sėkmingai sekėsi dėl įmonių obligacijų svorių ir dėl dėkingai nuosaikaus palūkanų normų rizikos lygio nenukentėjo grąža kylant palūkanų normoms.

Mūsų nuomone, alternatyvios investicijos ir toliau užims reikšmingą vietą formuojant ilgalaikį, plačiai diversifikuotą investicijų portfelį, nes palūkanų normos lygis tikriausiai išliks žemas dar kurį laiką. Esant dabartinei palūkanų normų aplinkai, ilgalaikiams investuotojams rekomenduojama pasinaudoti riboto likvidumo siūloma papildoma grąža, t. likvidumo premija. Ir toliau pastebime alternatyvių fiksuoto pajamingumo investicijų galimybes. Investicijose į nekilnojamą turtą, remiamės patyrusiais nekilnojamo turto vystyme portfelio valdytojais, kurie yra geri ekspertai įsigyjant turtą ir turi galimybę padidinti jų vertę aktyviomis priemonėmis. Investuodami į privačių akcijų fondus, mes esame aktyvūs rinkdamiesi, ieškome atskirų projektų, kurie nėra pagrįsti skolomis.

Mandatum Life Allocation Fixed Income
Mandatum Life Allocation 25
Mandatum Life Allocation 50
Mandatum Life Allocation 80
Mandatum Life Allocation Equity+


Similar articles