Mandatum Life Allocation krypčių apžvalga, 2021 m. birželio mėn.

Birželį „Mandatum Life Allocation“ investicinių krypčių grąža sudarė nuo 0,26 proc. iki 3,29 proc.

Akcijų rinkoje padėtis iš esmės nepasikeitė – įmonių pelnas toliau stabiliai auga, o ekonomikos pagyvėjimas daro teigiamą poveikį cikliškiems sektoriams. Todėl investicijų į akcijas iš esmės nekoregavome. Tačiau, staiga pakilus akcijų kainoms, grąžos prognozės buvo pakoreguotos į neigiamą pusę, o tai leidžia manyti, kad akcijų rinkos jau įvertina pakankamai palankias prognozes ateinantiems metams ir tai atsispindi kainoje. Galima rizika, su kuria susiduria akcijų rinkos, yra ta, kad infliacijai augant centrinių bankų skatinamosios priemonės bus mažinamos greičiau nei tikėtasi. Tokiu atveju bendrovės, galinčios taikyti gerą kainodarą, greičiausiai dirbs sėkmingai. Be to, galima tikėtis, kad ekonomikos augimui neprarandant pagreičio, skatinamųjų priemonių sumažinimo poveikį išgyvens ir cikliškieji sektoriai. Todėl investicijose į akcijas svarbi tinkama diversifikacija tiek pagal geografines sritis, tiek pagal sektorius.

Įmonių obligacijų priemokos dėl kredito rizikos toliau buvo nedidelės ir dėl to prognozuojama maža grąža, o patrauklių galimybių yra nedaug. Tai mums suteikė galimybę portfeliuose padidinti investicijų pinigų ir jų ekvivalentų rinkose lyginamąjį svorį. Investicijose į fiksuoto pajamingumo priemones, daugiausiai dėmesio skiriame vietos rinkai, Šiaurės šalių bendrovėms, kurias gerai pažįstame ir kuriose įžvelgiame sąlyginai gerą grąžos potencialą. Į euro zonos vyriausybines obligacijas neinvestuojame dėl mažos grąžos, o vyriausybinės obligacijos sudaro labai nedidelę mūsų investicijų dalį. Birželį, pardavę dalį fondo, investuojančio į ilgalaikės palūkanų normos rizikos ir aukšto kredito reitingo Europos įmonių obligacijas, sumažinome mūsų investicijų palūkanų normos riziką. Be to, birželį perėjome prie fondo, kuris investuoja į JAV doleriais denominuotas obligacijas besivystančiose rinkose. Naujojo aktyviai valdomo fondo portfelį valdo trys valdymo bendrovės („Global Evolution“, „T. Rowe Price“ ir „PGIM“), kurių valdymo stiliai papildo vienas kitą.

Mūsų vertinimu, alternatyviosios investicijos svarbų vaidmenį kuriant ilgalaikį, gerai diversifikuotą investicijų portfelį vaidins ir po koronaviruso krizės, kadangi palūkanų normos dar kurį laiką greičiausiai nedidės. Atsižvelgiant į esamas palūkanų normas, vykdantiems ilgalaikes investicijas rekomenduojame pasinaudoti papildoma grąža dėl riboto likvidumo, t. y. likvidumo priemoka. Mes ir toliau matome galimybes vykdyti ilgalaikes investicijas į alternatyvias fiksuoto pajamingumo priemones. Investicijose į nekilnojamąjį turtą, mes investuojame su turto vystymo srityje besispecializuojančiais portfelio valdytojais, kurie yra patyrę pirkėjai ir sugeba aktyviomis priemonėmis tobulinti nekilnojamojo turto objektus. Esamoje aplinkoje svarbiausia yra užtikrinti diversifikaciją pagal skirtingas nekilnojamojo turto rūšis ir geografines sritis. Šiais metais pagerėjusi investicinė aplinka turėjo teigiamos įtakos ir alternatyviųjų investicijų vertei.

Mandatum Life Allocation Fixed Income
Mandatum Life Allocation 25
Mandatum Life Allocation 50
Mandatum Life Allocation 80
Mandatum Life Allocation Equity+


Similar articles