Mandatum Life Allocation krypčių apžvalga, 2021 m. balandžio mėn.

Mandatum Life Allocation krypčių grąžos balandžio mėn. sudarė nuo +0,04 % iki +2,44 %.

Dėl akcijų kainų kilimo artimiausiu metu akcijų rinkos lūkesčiai tapo nuosaikesni. Tačiau tikimasi, kad ekonomikos atsigavimas šiemet sustiprins darbo užmokesčio augimą, o tai palaikys akcijų vertę. Ekonomikos atsigavimas, visų pirma, pagerina ciklinių sektorių, pavyzdžiui, pramonės ir finansų, perspektyvas. Analogiškai yra ir palūkanų normų lygiui jautriuose sektoriuose, tokiuose kaip technologijų, komunalinių paslaugų, vartojimo reikmenų ir sveikatos priežiūros, palūkanų normų kilimas daro spaudimą vertinimo lygiui, nors tai neturi tiesioginio poveikio įmonių verslui. Šiuo metu laikome, kad sektoriaus paskirstymas yra pagrindinis veiksnys vertinant akcijų portfelio grąžos formavimąsi. Nuo lapkričio pamažu kreipėme investicijas cikliškesne linkme. Padidinome JAV pramonės įmonių dalį investuodami į akcijas ir sumažinome svertą į JAV technologijų sektorių.

Premijos už kredito riziką įmonių obligacijose išliko žemos, tačiau palūkanų normos lygis pradėjo augti ir euro zonoje, o tai lemia mažai tikėtiną grąžą ir yra mažai patrauklių galimybių investuoti. Investicijose į fiksuoto pajamingumo priemones, daugiausiai dėmesio skiriama mūsų vidaus rinkai – Šiaurės šalių įmonių obligacijoms, kurias gerai žinome ir santykinai vis dar įžvelgiame gero potencialo gauti grąžos. Vidutiniškai padidinome Europos pirmaeilių paskolų dalį portfeliuose. Neinvestuojame į euro zonos vyriausybių obligacijas dėl žemo grąžos lygio, o vyriausybės obligacijos sudaro labai mažą mūsų fiksuoto pajamingumo investicijų dalį. Mes taip pat nuosaikiai sumažinome žemos rizikos investicinį reitingą turinčių įmonių obligacijų dalį, nes grąžos lygis sumažėjo. Šiais metais investicijų į fiksuoto pajamingumo obligacijas grąža buvo gera – mums sėkmingai sekėsi dėl įmonių obligacijų svorių ir dėl dėkingai nuosaikaus palūkanų normų rizikos lygio nenukentėjo grąža kylant palūkanų normoms.

Mūsų nuomone, alternatyvios investicijos ir toliau užims reikšmingą vietą formuojant ilgalaikį, plačiai diversifikuotą investicijų portfelį, nes palūkanų normos lygis tikriausiai išliks žemas dar kurį laiką. Esant dabartinei palūkanų normų aplinkai, ilgalaikiams investuotojams rekomenduojama pasinaudoti riboto likvidumo siūloma papildoma grąža, t. likvidumo premija. Ir toliau pastebime alternatyvių fiksuoto pajamingumo investicijų galimybes. Investicijose į nekilnojamą turtą, remiamės patyrusiais nekilnojamo turto vystyme portfelio valdytojais, kurie yra geri ekspertai įsigyjant turtą ir turi galimybę padidinti jų vertę aktyviomis priemonėmis. Investuodami į privačių akcijų fondus, mes esame aktyvūs rinkdamiesi, ieškome atskirų projektų, kurie nėra pagrįsti skolomis.

Mandatum Life Allocation Fixed Income
Mandatum Life Allocation 25
Mandatum Life Allocation 50
Mandatum Life Allocation 80
Mandatum Life Allocation Equity+


Similar articles