Mandatum Life Allocation krypčių apžvalga, 2020 m. sausio mėn.

Mandatum Life Allocation krypčių grąžos sausio mėn. sudarė nuo +0,5 % iki +0,9 %.

Tikėtina, jog pasaulio ekonomikos augimas 2020 metais išlaikys dabartinį lygį – apie 2,8 %. Pasaulinio ekonomikos nuosmukio tikimybė išlieka maža, o prie to papildomai prisideda ir toliau palanki užimtumo lygio Vakarų vartotojų paklausos raida. Koronaviruso epidemijos protrūkis Kinijoje 2020 m. pradžioje didina neapibrėžtumą ir mažina ekonominių prognozių tikslumą. Manoma, kad epidemija sulėtins Kinijos ekonomikos augimą per pirmąjį ketvirtį ir galimai antrąjį ketvirtį apytikriai vienu procentiniu punktu. Kinijos ir JAV centriniai bankai imasi aktyvių veiksmų dėl viruso epidemijos, didindami pinigų pasiūlą ir užtikrindami bankų sistemos likvidumą. Taigi tikėtina, kad centrinių bankų pinigų politika išliks ekspansyvi, o tai iš esmės tai palanku rinkoms, kai dėl epidemijos kyla neapibrėžtumo dėl ekonomikos augimo.

Mes reikšmingai nepadidinome investicijų į akcijas dalies, nes kitų metų įmonių pelno augimo prognozės atrodo pernelyg optimistiškos ir tikriausiai gali būti sumažintos. Investicijose į fiksuoto pajamingumo priemones, daugiausiai dėmesio skiriama Šiaurės šalių įmonių obligacijoms, kuriose santykinai vis dar įžvelgiame gero potencialo gauti grąžos. Sausio-vasario mėn. mes padidinome pirmaeilių paskolų dalį nuo maždaug 2 % iki 3,6 %. Dėl šio pokyčio, išaugo klasifikuotų aukšto pajamingumo ir neklasifikuotų investicijų į paskolas dalis. Pirmaeilių paskolų grąžos lygis sudarė sąlygas augti ir buvo sąlyginai patrauklus bei iš esmės nekito, nes sumažėjo iš obligacijų gaunamas pajamingumas. Kitais aspektais, jokių reikšmingų pakeitimų nebuvo atlikta formuojant investicijas į fiksuoto pajamingumo priemones. Sausio mėn. alternatyvių investicijų turto klasėje nebuvo žymių pokyčių.

Mandatum Life Allocation Fixed Income
Mandatum Life Allocation 25
Mandatum Life Allocation 50
Mandatum Life Allocation 80
Mandatum Life Allocation Equity


Similar articles