Mandatum Life Allocation krypčių apžvalga, 2020 m. gruodžio mėn.

Mandatum Life Allocation krypčių grąžos gruodžio mėn. sudarė nuo +0,83 % iki +2,94 %.

Blogėjanti koronaviruso epidemijos situacija didina trumpalaikių rizikų galimybes. Ilgainiui gyventojų skiepijimas greičiausiai leis palaipsniui panaikinti apribojimus ir atverti šalių ekonomikas, o tai sustiprins ekonomikos augimo perspektyvas. Šiuo metu atrodo, kad finansų rinkos stengiasi pamiršti sudėtingą situaciją ir daugiausia dėmesio skiria augimo perspektyvų pagerėjimui dėl vakcinavimo. Infliacijos lūkesčių pagerėjimas sukėlė spekuliacijas, kad centriniai bankai turės sumažinti skatinimą anksčiau nei tikėtasi pažaboti infliaciją. Paskatos sumažinimas greičiausiai sukeltų palūkanų normų kilimą, kuris taip pat darytų netiesioginį spaudimą kitų nei fiksuoto pajamingumo investicijų turto klasių kainoms.

Kaip pastebime, sektoriaus paskirstymas šiuo metu yra pagrindinis aspektas investuojant į nuosavybės vertybinius popierius. Gerėjant ekonomikos augimo perspektyvoms, cikliniai sektoriai siūlo geresnį grąžos potencialą, tačiau perėjimą tarp sektorių reiktų atlikti atsargiai. Lapkritį akcijų poziciją perkėlėme cikliškesne linkme ir esame pasirengę toliau eiti tuo keliu, jei sustiprės posūkio perspektyva. Praėjusiais metais akcijų investicijų rodikliai buvo geri. Ypač pavyko padidinti mažų ir vidutinių įmonių svorį vasarą. Didesnis dėmesys Šiaurės šalims praėjusiais metais taip pat atnešė papildomos grąžos.

Mes šiek tiek padidinome grynųjų pinigų ir lygiaverčių pinigų rinkos priemonių investicijų svorį, nes patrauklių investavimo galimybių fiksuoto pajamingumo turto klasėje yra ribotas. Investicijose į fiksuoto pajamingumo priemones, daugiausiai dėmesio skiriama mūsų vidaus rinkai – Šiaurės šalių įmonių obligacijoms, kurias gerai žinome ir santykinai vis dar įžvelgiame gero potencialo gauti grąžos. Mes labiau norėtume prisiimti įmonių, o ne palūkanų normos riziką. Neinvestuojame į euro zonos vyriausybių obligacijas dėl žemo grąžos lygio, o vyriausybės obligacijos sudaro labai mažą mūsų fiksuoto pajamingumo investicijų dalį. Mes išlaikėme nuosaikesnę nei rinkos indekso palūkanų normos riziką, nes mūsų vertinimu, kompensacija, kurią investuotojai gauna už papildomą palūkanų normos riziką, yra menka. Pastaraisiais mėnesiais susitelkimas į įmonių obligacijas buvo sėkmingas ir turėjo teigiamą poveikį veiklos rezultatams.

Alternatyviose investicijose, mes orientuojamės į privačių skolų investicijas, nekilnojamojo turto plėtros projektus ir didelio pinigų srauto turtą. Investicijose į nekilnojamą turtą, remiamės patyrusiais nekilnojamo turto vystyme portfelio valdytojais, kurie yra geri ekspertai įsigyjant turtą ir turi galimybę padidinti jų vertę aktyviomis priemonėmis. Įvairių rūšių nekilnojamo turto diversifikacija yra dar svarbesnė dabartinėmis sąlygomis. Investuodami į privačių akcijų fondus, mes esame aktyvūs rinkdamiesi, ieškome atskirų projektų, kurie nėra pagrįsti skolomis.

Mandatum Life Allocation Fixed Income
Mandatum Life Allocation 25
Mandatum Life Allocation 50
Mandatum Life Allocation 80
Mandatum Life Allocation Equity+


Similar articles