Mandatum Life Allocation krypčių apžvalga, 2020 m. balandžio mėn.

Mandatum Life Allocation krypčių grąžos balandžio mėn. sudarė nuo +1,64 % iki +10,05 %.

Tikėtina, jog šiais metais pasaulio BVP sumažės 2–3 proc. Pagrindinis veiksnys ir iššūkis ekonominiam poveikiui yra ribojimo priemonių, įvestų koronaviruso sustabdymui, trukmė. Dauguma Vakarų šalių siekia palaipsniui panaikinti apribojimus vasarą. Reikšminga rizika yra antroji viruso banga, jei apribojimai bus panaikinami per greitai. Siekdamos atsverti pagrindinių apribojimų padarinius, įvairių šalių vyriausybės ir ES pristatė didelės apimties paramos paketus, siekdamos sušvelninti apribojimų finansinį poveikį ir remdamos vartotojus bei verslo sektorių.

Metų pradžioje atkreipėme dėmesį į padidėjusį akcijų vertės lygį ir pernelyg optimistinius pajamų augimo lūkesčius. Balandžio mėn. palaipsniui mažinome nuosavybės vertybinių popierių pozicijas, nes atrodo, kad akcijų rinkos per daug optimistiškai vertina ekonomikos atsigavimą po nuosmukio ir poveikį bendrovių pajamoms. Investicijose į fiksuoto pajamingumo priemones, daugiausiai dėmesio skiriama mūsų vidaus rinkai – Šiaurės šalių įmonių obligacijoms. Balandį atlikome investiciją į Mandatum Life Opportunistic Loan Strategy investicinį krepšelį. Atitinkamai, sumažinome investicijų svertą į Europos aukšto pajamingumo įmonių obligacijas. Amerikos žemos rizikos investicinį reitingą turinčiuose skolos vertybiniuose popieriuose sumažinome investicijų palūkanų normos riziką. Balandį atlikome naujas investicijas į likvidesnę privačių paskolų rinkos dalį. Be to, šiuo metu selektyviai vykdome individualias privataus kapitalo investicijas.

Mandatum Life Allocation Fixed Income
Mandatum Life Allocation 25
Mandatum Life Allocation 50
Mandatum Life Allocation 80
Mandatum Life Allocation Equity


Similar articles