Mandatum Life Allocation krypčių apžvalga, 2019 m. spalio mėn.

Mandatum Life Allocation krypčių grąžos spalio mėn. sudarė nuo +0,07 % iki +0,8 %.

Prognozuojama, kad pasaulio ekonomikos augimas 2019 m. turėtų sulėtėti ir sudaryti apie +2,8 proc. (+3,6 proc. 2018 m.). Vis dėlto, tęsiantis augimui, pasaulinio nuosmukio tikimybė tebėra maža. Pastaruoju metu, be kita ko, pakilo infliacijos lūkesčiai ir bendras palūkanų normos lygis, o tai paprastai rodo geresnes augimo perspektyvas. Įmonių pasitikėjimo rodikliai, pagal kuriuos galima prognozuoti ekonomikos aktyvumą, dar labiau sumažėjo. Mažiausiai šiuo metu pasitikima eksporto ir pramonės bendrovėmis. Į vietinę rinką orientuotos ir paslaugų sektoriuje veikiančios įmonės rodo didesnį pasitikėjimo lygį tiek JAV, tiek Europoje. Kinijoje valdžios skatinamosios priemonės daro poveikį ekonomikai ir didina įmonių pasitikėjimą, nors paskutiniai duomenys rodo, kad pasitikėjimas kiek susilpnėjo.

Akcijų rinkos vertinimo lygis šiek tiek viršija istorinį vidurkį, o akcijų kainų kilimas negali priklausyti nuo kylančių vertinimo veiksnių. Akcijų kainų kilimui reikalingas pelno augimo tęstinumas. Vis dėlto, kol kas III-io ketvirčio pelno augimas tiek JAV, tiek Europoje yra artimas nuliui. Spalio mėn. esant pozityvesniems pokyčiams prekybos derybose, padidinome besivystančių šalių rinkų svorį. Nuo gegužės mėn. besivystančios rinkos vidutiniškai sudarė mažą dalį portfelyje.

Investicijose į fiksuoto pajamingumo priemones, daugiausiai dėmesio skiriama Šiaurės šalių įmonių obligacijoms, kuriose vis dar įžvelgiame gero potencialo gauti grąžos. Dėl mažos grąžos ypač sumažinome Europos vyriausybinių obligacijų lyginamąjį svorį. Spalį padidinome besivystančių šalių rinkų skolos dalį portfeliuose. Taip pat, atlikome mažos apimties papildomas investicijas į pirmaeiles Europos paskolas. Kaip ir tikėjomės, alternatyvios investicijos padėjo atsverti investicinių portfelių kainų svyravimus. Mes prisiėmėme įsipareigojimą investuoti į „ML Private Equity Opportunities I“ investicinį krepšelį, kuris investuoja į privačias akcijas. Be to, mes prisiėmėme įsipareigojimus investuoti į nekilnojamojo turto fondą „Meridia IV“ ir biržoje nekotiruojamų obligacijų fondą „Patrimonium“.

Mandatum Life Allocation Fixed Income
Mandatum Life Allocation 25
Mandatum Life Allocation 50
Mandatum Life Allocation 80
Mandatum Life Allocation Equity


Similar articles