Laikotarpis, kuriuo bendrovės skelbia savo pelną, baigėsi sėkmingai – akcijų rinkos vis dar stebimos

Po sėkmingo laikotarpio, kuriuo buvo skelbiamas antrojo ketvirčio pelnas, rugpjūtį akcijų kainos liko stabilios. Laikotarpis, kuriuo bendrovės skelbia savo pelną, buvo sėkmingas tiek JAV, tiek Europos, tiek besivystančiose rinkose. Tačiau dėl tebekrentančio JAV dolerio kurso sumažėjo investicijų eurais JAV akcijų rinkose pelningumas (nuo metų pradžios, indeksas „S&P 500“ išaugo 0,6 proc. eurais ir 11 proc. doleriais).

Ne vienerius metus buvusios stabilios, rugpjūtį akcijų rinkų kainos vėl ėmė svyruoti, o naujų investicijų į Europos ir JAV akcijų fondus kiek sumažėjo. Mūsų portfelyje investicijų į akcijų rinkas lyginamasis svoris toliau bus neutralus, tačiau po praėjusios vasaros jį šiek-tiek sumažinome.

Rugpjūtį vėl nukrito palūkanų normos – iš kitos pusės, kiek sumažėjo investuotojų noras rizikuoti. Vokietijos vyriausybinių 10 metų obligacijų pelningumas nukrito ir vėl sudarė +0,36 proc., o JAV 10 metų obligacijų pelningumas nukrito iki +2,12 proc. Pasigirdus prognozėms, kad ateinančiais mėnesiais bus mažinama centrinių bankų balanso skatinamųjų priemonių programa ir dėl didelės paklausos įmonių obligacijų rinkose priemokoms dėl kredito rizikos tebesmunkant iki to lygio, kuriame jos buvo iki 2007 m., fiksuotojo pajamingumo rinkose vis dar tvyro laukimo nuotaikos. Pasaulyje vis dar galima rasti pakankamai didelę turto sumą pinigais, kadangi investuotojai išlaiko neblogą pinigų atsargą, tikėdamiesi uždirbti didesnio pelno.

Europos įmonių obligacijų rinkas vis dar kontroliuoja ECB skatinamųjų priemonių programa; tikimės, kad informacija apie kitų metų pradžioje planuojamą pradėti KL programos mažinimą turėtų pasirodyti rugsėjį ar spalį. JAV centrinis bankas ne vėliau nei spalį taip pat turėtų pranešti, kokiu tempu jis ketina mažinti savo balansą. Artimiausiu laikotarpiu reikšmingo poveikio rinkai nenumatome, tačiau, kalbant apie tolimąją perspektyvą, gerai žinoma, kad tarp centrinių bankų balanso didinimo ir rizikingų klasių turto pelningumo egzistuoja tiesioginis ryšys.

Vakarų akcijų rinkose rugpjūtį buvo stebimas sąstingis, tačiau besivystančios vertybinių popierių rinkos nenustojo augti. Laikotarpis, kuriuo bendrovės skelbė savo antrojo ketvirčio pelną, jau sėkmingai baigėsi ir artimiausiu metu, be pagrindinių dalykų, rinkas augti skatins daugybė veiksnių. Aštrėjanti geopolitinė padėtis Azijoje ir sunkumai, susiję su JAV skolos viršutinės ribos didinimo nedavė investuotojams ramybės rugpjūčio mėnesį. Tolimosios perspektyvos prasme, akcijų vertės rinkose pasiekė aukščiausią ribą šio ciklo metu. Prognozės, kad teigiamas pelno augimas tęsis toliau, atsispindi rinkų kainose. Prognozuojama, kad kitais metais JAV indeksas „S&P 500“ išaugs 11 proc., o Europos „Stoxx 600“ – 12 proc.

Kalbant apie tikrąją ekonomiką, sąlygos BVP augti visame pasaulyje toliau yra teigiamos: centriniai bankai tebetaiko skatinamąsias priemones, palūkanų normos yra mažos, vartotojų paklausa yra gera, o reikšmingo infliacijos augimo neprognozuojama. Tačiau derėtų atidžiai stebėti akcijų rinkas, kuriose stebimas akcijų vertės augimas, kadangi pagrindinė tema, kuria šiuo metu diskutuojama rinkose, yra išaugusi politinė rizika.

Juhani Lehtonen,
Fiksuotojo pajamingumo ir rinkos strategijos skyriaus vadovas

Pilna rinkų apžvalga (PDF, anglų k.)


Similar articles