Keičiami „Investicijų valdymo paslaugos“ investicinių krypčių pavadinimai

Atsižvelgiant į investicijų valdytojo sprendimą, nuo 2016 m. gruodžio 2 dienos keičiami „Investicijų valdymo paslaugos“ investicinių krypčių pavadinimai. Taip pat informuojame, kad investicijų valdytojas pakoreguos akcijų svorių ribas investiciniuose krepšeliuose, į kuriuos investuojamos to paties pavadinimo investicinių krypčių lėšos. Dėl šių pakeitimų investicinių krypčių  pavadinimai tiksliau atspindės akcijų svorius krepšeliuose. 

Pavyzdžiui, „Investicijų valdymo paslaugos“ krypties pavadinimas „Subalansuoto investavimo portfelis“ bus pakeistas į „Investicijų valdymo paslauga – 50“, kur skaičius „50“ atspindės strateginį investicijų į kitų nei fiksuoto pajamingumo instrumentų (obligacijų) svorį ilguoju laikotarpiu.

Draudėjai, turintys „Investicijų valdymo paslaugos” kryptį sukaupto kapitalo ar investavimo plano sudėtyje, neprivalo imtis jokių veiksmų.

„Investicijų valdymo paslaugos“ investicinių krypčių pavadinimai keičiami taip:

Agresyvaus investavimo portfelis → Investicijų valdymo paslauga – Akcijos
Progresyvaus investavimo portfelis → Investicijų valdymo paslauga – 80
Subalansuoto investavimo portfelis → Investicijų valdymo paslauga – 50
Konservatyvaus investavimo portfelis → Investicijų valdymo paslauga – 25
Atsargaus investavimo portfelis → Investicijų valdymo paslauga – Obligacijos

Jei turėtumėte klausimų, maloniai prašome kreiptis į klientų aptarnavimo specialistus telefonu (5) 210 93 90 arba elektroniniu paštu info@mandatumlife.lt.


Similar articles