Kaupimas pensijai

Pasiruoškite senatvės pensijai

Senatvės pensijos amžius sudaro maždaug trečdalį viso Jūsų gyvenimo. Be abejo, šiam gyvenimo laikotarpiui turite planų ir svajonių.

Ką galėsite nuveikti su gaunama pensija?

Valstybės mokama pensija Jums gali pasirodyti neįtikėtinai maža. Tada, kai galiausiai turėsite laiko mėgautis gyvenimu, keliauti ir naudotis įvairiausiomis paslaugomis, gali paaiškėti, kad Jūsų pajamos tam per mažos. Blogiausia tai, kad valstybės mokama pensija ateityje gali dar labiau sumažėti, nes mažiau mokesčių mokėtojų mokės už didesnio gyventojų skaičiaus pensijas.

Pasistenkite neatsidurti tokioje padėtyje, imkitės atitinkamų veiksmų. Pasirūpinkite geresne savo ateitimi patys. Rekomenduojama kiekvieną mėnesį sutaupyti mažiausiai 10–15 % pajamų, kad užsitikrintumėte esamą gyvenimo lygį išėję į pensiją. Nedelskite: kuo anksčiau pradėsite, tuo didesnė bus Jūsų pensija.

Papildomo kaupimo pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį privalumai

Lankstus lėšų kaupimas: Galite patys pasirinkti kokią pinigų sumą kas mėnesį kaupti ir koks bus kaupimo laikotarpis. Jei po kurio laiko atsirastų laisvų lėšų, galėsite į savo sutartį įnešti didesnę pinigų sumą  ir taip padidinti kaupiamą kapitalą, o užklupus finansiniams sunkumams galėsite, atsižvelgdami į pasirinktos sutarties sąlygas, kuriam laikui sustabdyti įmokų mokėjimą.

Mokesčių lengvatos: Būdami mūsų klientais, visuomet investuojate investicinio draudimo sutarties pagrindu, o tai suteikia Jums galimybę keisti investavimo objektus, nepatiriant papildomos pajamų apmokestinimo naštos. Mokėdami įmokas į investicinio draudimo sutartis, galite pasinaudoti Jums suteikiama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata.

Patogumas: naudodamiesi E-gyvybė sistema galite stebėti, kaip kinta Jūsų kaupiamas kapitalas, ir keisti investicines kryptis.

Galimybė atsiimti dalį sukaupto kapitalo: Jūsų išmokos draudimo laikotarpio pabaigoje arba išimama sukaupto kapitalo dalis nebus apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, jei būsite sulaukę 5 metų iki senatvės pensijos amžiaus, Jūsų sutartis nebus trumpesnė nei 5 metai ir jei nebus pakeistas naudos gavėjas laikotarpio pabaigai.

Pensijų kaupimo sprendimai

Mandatum Life Pension“ investicinė kryptis

Tai subalansuotas sprendimas, kurį sudarant buvo atsižvelgiama į pensijai kaupiančių investuotojų poreikius. Mandatum Life Pension diversifikuotame investiciniame krepšelyje investuojami pinigai dalijami į skirtingas investicines turto klases: 40 % tenka akcijoms, 40 % – fiksuoto pajamingumo priemonėms, o 20 % – alternatyvioms investicijoms*.

Investuotojams suteikiama galimybė pasinaudoti išskirtiniu „Sampo“ grupės parengtu investavimo sprendimu. Sudarant šį krepšelį taip pat atsižvelgiama į ateities tendencijas, pavyzdžiui, įmonių atsakomybę, nes atsakingų bendrovių veiklos rezultatai ilguoju laikotarpiu paprastai geresni.

Mandatum Life Pension kryptis siūlo vienus iš patraukliausių investicinių objektų, tinkančių ilgą laiką pensijai kaupiantiems investuotojams, kurie paprastai prieinami tik stambiems instituciniams investuotojams.

*Alternatyviosios investicijos – tai išskirtinis investavimo sprendimas, apimantis platų nuosavybės ir skolos investicinių priemonių spektrą, įskaitant nekilnojamąjį turtą, tiesioginį skolinimą ir privatų kapitalą. „Mandatum Life“ siūlo diversifikuotą investicinį krepšelį, į kurį įeina patrauklios pasaulyje alternatyviosios investicijos. „Sampo“ grupė, turėdama ilgametę investavimo patirtį, kartu su „Mandatum Life“ investavimui taip pat renkasi šias alternatyviąsias investicijas.

Daugiau informacijos apie šią kryptį

Investicinės krypties lėšos investuojamos į Mandatum Life Insurance Company Ltd. (Suomija) valdomus investicinius sprendimus. Istorinė investicinių krypčių grąža negarantuoja ateities rezultatų. Investavimas reiškia rizikos prisiėmimą – investicijų vertė gali padidėti arba sumažėti, o investuotojai gali prarasti žymią dalį investuotų lėšų. Mandatum Life Insurance Company Ltd. (Suomija), Mandatum Life Insurance Baltic SE  ir/arba įgalioti tarpininkai nėra atsakingi už investicijų ateities vertės rezultatų pasikeitimus. Klientas yra atsakingas už priimtus sprendimus, todėl, prieš priimant sprendimą, turi atidžiai susipažinti su taikomomis draudimo taisyklėmis, informacija apie investicijų valdymo paslaugą, pasirenkamų investicinių krypčių aprašymais, sutarčiai taikomu kainynu bei kitomis investicinio draudimo sutarties sąlygomis.

Patys pasirinkite, kur investuoti

Jūs galite patys valdyti kaupiamas pensijai lėšas, pasirinkdami investicines kryptis, atsižvelgdami į toleruojamą rizikos lygį ir tikslinės investicinės grąžos lūkesčius. Rinkitės iš plataus „Mandatum Life“ siūlomų investicinių krypčių spektro ir sudarykite savo investicinį portfelį arba investuokite kaupiamas lėšas tik į vieną pasirinktą investicinę kryptį.

Būdami mūsų klientais, visuomet investuojate investicinio draudimo sutarties pagrindu, o tai suteikia Jums galimybę keisti investavimo objektus, nepatiriant papildomos pajamų apmokestinimo naštos.

Pensijų kaupimo sprendimai įmonėms

Jei siekiate įmonės veiklos stabilumo bei gerovės užtikrinimo savo darbuotojams, ilgalaikis darbuotojų finansinis skatinimas ir motyvavimas darbdavio lėšomis yra racionalus Jūsų įmonės sprendimas kaupti savo darbuotojams finansinį kapitalą pensijai, jį investuoti ir/ar suteikti draudimo apsaugas, kartu sustiprinant patrauklaus darbdavio įvaizdį.

Investicinio draudimo darbdavio lėšomis privalumai

Socialinių garantijų suteikimo ir darbuotojų motyvavimo programa yra remiama valstybės, todėl darbdavio mokamos investicinio draudimo įmokos kaupiant darbuotojams kapitalą ateičiai ir/ar juos apdraudžiant jokiais mokesčiais neapmokestinamos, jei įmokos į investicinio draudimo sutartį neviršija 25 % darbuotojo metinio atlyginimo iki mokesčių, ir jei sutarties laikotarpis yra ne trumpesnis nei 10 metų, arba ne trumpesnis nei 5 metai darbuotojui sulaukus 5 metų iki senatvės pensijos amžiaus.

Darbdaviui mažėja pelno mokestis, nes mokamos įmokos yra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams iš apmokestinamųjų pajamų, be to, nuo darbuotojui mokamų įmokų nereikia mokėti gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčių. Kuriate gero darbdavio, modernios įmonės įvaizdį – skirdami pinigines lėšas darbuotojų gerovei užtikrinti, padėsite jiems taupyti pensijai ir apsisaugoti nuo finansinių sunkumų atsitikus nelaimei. Naujas darbuotojas mieliau rinksis socialiai atsakingą darbdavį, kuris papildomai motyvuoja darbuotojus kaupiamais pinigais ir draudimo apsaugomis.

Taisyklės, informacija draudėjui ir kainynai