Investuotojo vadovas: kaip valdyti su klimatu susijusią riziką?

Europa iki 2030 m. turi tapti neutrali anglies dioksido atžvilgiu, o pasaulis – iki 2050 m., jei norima apriboti visuotinį atšilimą iki 1,5 laipsnio. Siekiant šio gyvybiškai svarbaus tikslo, didžiuliai kapitalo srautai turi būti nukreipti į tvarius ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančius sektorius.

Kiekvienam investuotojui gali kilti klausimų, ar investicinė grąža, nukreipus lėšas į žaliąjį sektorių, nenukentės. Iš tiesų daugelis novatoriškų žaliųjų sektorių įmonių yra labai konkurencingos, todėl ilguoju laikotarpiu investuotojai tuo gali puikiai pasinaudoti.

Klimato kaitos poveikis

Įmonės rinkos vertė priklauso nuo daug daugiau veiksnių nei pelno (nuostolių) ataskaita ir balansas, kur būsimieji pinigų srautai daugiausia lemia dabartinę įmonės vertę. Tikėtina, kad įmonių, kurios mažina savo emisijas, plėtra bus stabilesnė, nes šios bendrovės yra geriau pasirengusios spręsti būsimus klimato iššūkius ir jų sukeliamus verslo aplinkos pokyčius.

Verslo modeliai, kurie neatsižvelgia į klimato kaitos poveikį, netrukus taps netvarūs, o tai gali sukelti investuotojams abejonių dėl tokių įmonių gebėjimo veikti pelningai ir augti ilguoju laikotarpiu.

Kitas svarbus aspektas  – kaštai. Gamybo-je įmonės turi mokėti ne tik už žaliavas, bet ir už CO2 išmetimą. Verslo rizika, susijusi su išmetamu CO2 kiekiu ir kylančiomis išme-tamųjų teršalų kainomis, ateityje bus taikoma visoms pramonės įmonėms, todėl į šiuos veiksnius reikia atsižvelgti priimant investicinius sprendimus. Įmonės, kurios sugebės veikti atsakingai, turės galimybę pagerinti savo patrauklumą klientų, darbuotojų ir akci-ninkų akyse, o kitos patirs didesnius iššūkius, siekdamos pelningumo, ir turės daugiau problemų gauti finansavimą.

Atsakingas investavimas

Investuotojai turi daryti įtaką skatinant atsakomybę ir kovą su klimato kaita. Tai leis mums įveikti pasaulinius iššūkius. Pinigų srautai turi būti dar aktyviau nukreipiami į atsakingas investicijas.
Kova su klimato kaita atvėrė įmonėms daug naujų verslo galimybių, ir jos taip pat gali būti naudingos investuotojui.

Pinigų įplaukos į tvarius biržoje prekiaujamus fondus (angl. ETF) I-ąjį šių metų ketvirtį pirmąkart Europoje aplenkė visus kitus ETF sudėjus. Kol kas nežinome, ar daugelis investuotojų pradeda teikti pirmenybę tvariam investavimui, ar tiesiog jaučia reguliavimo spaudimą, tačiau atrodo, kad atsakingas investavimas tampa vis aktualesnis.

Anglies dioksido pėdsakas „Mandatum Life“

„Mandatum Life“ valdomo investicinio turto anglies pėdsakas kasmet išmatuojamas. Vertinant pagal finansuojamą išmetamą teršalų kiekį, 2019m. bendras investicijų CO2 pėdsakas buvo 26  % mažesnis už bendruo-sius rinkos indeksus. Investicijų į akcijas CO2 pėdsakas buvo 37 % mažesnis nei rinkos.
„Mes nuolat keliame šį klausimą valdydami savo investicinių operacijų klimato riziką. Kasmet nustatome savo investicijų anglies pėdsaką ir stebime jį atskirai kiekvienam investiciniam krepšeliui ar fondui. Jų valdytojai yra atsakingi už veiksmingą savo valdomo investicinio objekto klimato rizikos valdymą. Mūsų klientai turi galimybę patikrinti atskirų investicinių krepšelių anglies pėdsaką investicijų mėnesinėse apžvalgose“, – aiškina T. Kukkasniemi, „Mandatum Life“ Vyriausiasis portfelio valdytojas.

KAUPIAMOJI INDEKSŲ GRĄŽA (ĮSKAIČIUOJANT DIVIDENDUS) NUO „MSCI WORLD CLIMATE CHANGE INDEX“ SUKŪRIMO (2014-12-01) Pastaba: Kainos subalansuotos „MSCI World Climate Change Index“ paleidimo dieną iki 100

Kaupiamoji indeksų grąža (įskaičiuojant dividendu) nuo „MSCI World Climate Change Index“ sukūrimo (2014-12-01)
Pastaba: Kainos subalansuotos „MSCI World Climate Change Index“ paleidimo dieną iki 100

Kaip „Portfolio Decarbonization“ koalicijos investuotojų tinklo narės, „Mandatum Life“ bendrovės tikslas yra sumažinti investicijų emisijas visame pasaulyje, aktyviai valdant investavimo operacijų klimato riziką ir suteikiant galimybių investuoti į įmones, turinčias mažesnį CO2 pėdsaką. Pagal Jungtinių Tautų Monrealio protokolą, „Mandatum Life“ kasmet skelbia savo investicijų išmetamųjų teršalų matavimo rezultatus.

Laikydamiesi atsakingo investavimo politikos, didžiuojamės galėdami klientams pasiūlyti net keletą išskirtinių, su atsakingu investa-vimu susijusių fondų. „Mandatum Life Global Climate Index“, pasyviai valdomas investicinis krepšelis, atitinkantis naujuosius Europos Komisijos tvarių investicijų kriterijus, investuoja į tokias įmones, kurios yra nusistačiusios išmetamų emisijų mažinimo tikslus, arba kurios sumažino CO2 intensyvumą bent po 7 % kasmet per pastaruosius 3 metus. „Mandatum Life“ taip pat turi aktyviai valdomą „Global Sustainable Equity“ krepšelį – investuojama į akcijas atsižvelgiant į tvarumą, socialiai atsakingą ir skaidrią bendrovių valdyseną.

„Mandatum Life“ investavimo sprendimai yra prieinami asmenims, sudarantiems investicinio draudimo sutartį. Draudėjas yra atsakingas už priimtus sprendimus, todėl prieš sudarydamas investicinio draudimo sutartį ar pasirinkdamas investicines kryptis privalo atidžiai susipažinti su draudimo taisyklėmis, sutarčiai taikomais atskaitymais (kainynu), investicinių krypčių informacijos dokumentais bei kita informacija apie sutarties sąlygas ir jai būdingą riziką. Draudėjui tenka investavimo rizika, rizika dėl investuotų lėšų nuvertėjimo ar praradimo.

Šaltiniai:
• From risks to opportunities, An investor’s guide to managing climate risks, Mandatum Life, 2020-01-29 (www.mandatumlife.fi/life-magazine/sijoittajan-ilmasto-opas/yksityinen/)
• Carbon footprint of Mandatum Life’s investments clearly below the market index level, Mandatum Life,
2020-06-26 (www.mandatumlife.fi/en/tiedotteet/ carbon-footprint-of-mandatum-lifes-investments-clearly-below-the-market-index-level/)
• Corporate Responsibility Summary 2020, Mandatum Life, 2021-03-23 (www.sampo.com/globalassets/
year2020/mandatumlife/mandatum_life_corporate_ responsibility_summary_2020.pdf)
• Bloomberg, 2021-04-20


Similar articles