Investuotojo ramybę lemia investicinė filosofija

blue cable stayed bridge closeup, upward view

Daugelis ilgalaikes investicijas vykdančių investuotojų remiasi nuosavomis strategijomis, padedančiomis jiems priimti investicinius sprendimus. Tai gali būti paprasčiausi principai, kuriais vadovaujantis sudaromi ir įgyvendinami investiciniai planai. Vadovaudamiesi savais motyvais ir investavimo principais, investuotojai išvengia dramų ir nusivylimo. Mišrių turto klasių skyriaus vadovas Carolus Reincke, vertinantis bendrovės „Mandatum Life“ sprendimus dėl investicijų paskirstymo, apibendrina Grupės investicinę strategiją ir tai, kaip ji yra taikoma kasdienėje turto valdymo veikloje.

Tolimoji perspektyva ir oportunizmas – neatskiriami dalykai

„Į ką turėtų reaguoti ilgalaikiai investuotojai? Ogi į reikšmingesnes tendencijas ir įdomias galimybes pirkti,“ – interviu žurnalui „Life Magazine“ teigia bendrovės „Sampo“ Investicijų paskirstymo strategijos skyriaus vadovas Ville Talasmäki.

„Kantrybė – viena svarbiausių vertybių investuojant. Mūsų požiūriu, kantrybė padeda investuotojams priimti geriausius įmanomus sprendimus. Žvelgiant į ilgesnį investicinį laikotarpį, visuomet yra geras laikas investuoti – ne tik dėl turto vertės padidėjimo, tačiau ir dėl reinvestuojamo pelno,“ – pradeda Carolus Reincke.

Kantrybė vaidina ypač svarbų vaidmenį perkant ir parduodant. Kantrus investuotojas neperka ir neparduoda esant nepalankiomis sąlygomis ar kai visi pradeda vienodai mąstyti. Tą patį galima pasakyti apie nekilnojamojo turto pirkimą: sumaniau pirkti ne kai privalai tai padaryti, bet gavus gerą pasiūlymą.

Reincke pabrėžia, kad, kalbant apie investicijas, kantrybė – tai daugiau nei strategija „pirk ir laikyk“. Oportunizmas – sugebėjimas pasinaudoti galimybėmis – ir kantrybė yra du neatsiejami dalykai.

„Oportunizmas – tai ne atsitiktiniai veiksmai, tai – gebėjimas pasinaudoti geromis galimybėmis investuoti,“ – tęsia Reincke.

Pavyzdžiui, verta išnaudoti neracionalių rinkos kainų nustatymą – dėl šios priežasties kai kuriuos investuotojus netgi džiugina didesnis kintuamumas, kadangi kartais tai reiškia, kad galima pigiai pasinaudoti geromis investicinėmis galimybėmis. Laikinai nesant galimybėmis patraukliai investuoti, gali ženkliai išaugti grynųjų pinigų santykinis svoris portfelyje. Tokiu būdu  galiausiai pasitaikius progai užtikrinama galimybė pirkti.

Didžiausia kliūtis investuojant ilgam laikotarpiui – baimė patirti kapitalo riziką, verčianti nekantrius investuotojus daryti klaidų. Bendrovės „Sampo“ Investicijų paskirstymo strategijos skyriaus vadovas Ville Talasmäki interviu žurnalui „Life Magazine“ teigė, kad viena pavojingiausių situacijų rinkose yra ta, kai visi pradeda mąstyti ir elgtis vienodai. Taip nutinka, kai baimės vedami investuotojai suklysta. Netikrumo ir laikinų nuostolių toleravimas – viena svarbiausių kantraus investuotojų savybių.

Anot Reincke, jei portfelis yra gerai struktūrizuotas, investicijų laikotarpiui ilgėjant, netikrumas dėl laukiamo pelno mažėja. Kuo ilgesnė trukmė, t. y., kuo daugiau laikotarpių, kurių pelnas reinvestuojamas, tuo mažesnis netikrumas dėl laukiamo rezultato. Šis reiškinys, dar vadinamas didelių skaičių dėsniu (angl. the law of large numbers), yra galinga priemonė ugdyti kantrumą, bet kokiose investicinėse situacijose.

Už alternatyviąsias investicijas kantriems investuotojams atlyginama

Geras ilgalaikės perspektyvos pranašumo pavyzdys – alternatyviosios investicijos, kai investuotojai uždirba papildomo pelno, nesitikėdami didelio likvidumo. Tai reiškia, kad investuotojams atlyginama už tai, kad jie negali paversti savo investicijų pinigais kada panorėję, pavyzdžiui, kaip tai yra su akcijomis.

„Kuo didesnė ilgalaikių investicijų perspektyva , tuo didesnės grąžos tikimasi (t. y. didesnė likvidumo premija),“ – aiškina Reincke. Tačiau, norint būti pasirengusiems užtikrinti galimą likvidumo poreikį, investuotojams patariama portfelyje turėti ir likvidaus turto.

Alternatyviosios investicijos arba alternatyvusis turtas – tai įmonių obligacijos, į biržos prekybinius sąrašus neįtrauktų bendrovių akcijos ir investicijos į nekilnojamąjį turtą. „Pavyzdžiui, tai gali būti investicijos į tiesiogines paskolas Europos įmonių įsigijimo sandoriams finansuoti,“ – patikslina Reincke.

_B2A0438„Oportunizmas – tai ne atsitiktiniai veiksmai, tai – gebėjimas pasinaudoti geromis galimybėmis investuoti.“

Kalbant apie alternatyviąsias investicijas, svarbu ne tik užtikrinti pakankamą diversifikaciją, bet ir vengti pernelyg populiarių investicinių objektų: didelė rizikos kapitalo fondų paklausa jau lėmė kainų šuolį.

Dėl riboto alternatyvių objektų pasirinkimo, „Mandatum Life“ investuoja į produktus, suteikiančius galimybę investuoti į jau esamus diversifikuotus alternatyvių investicijų portfelius.

„Be to, į mūsų siūlomus investicinius sprendimus – investicijų valdymo paslaugą ir mandatinio turto valdymo paslaugą – esame įtraukę ir alternatyviųjų investicijų,“ pasakoja Reincke.

Investuoti su instituciniais partneriais – vartai į dideles investicijas

„Didžiąją dalį alternatyviųjų investicijų darome pagal investavimo su instituciniais partneriais modelį,“ paaiškina Reincke.

Investavimas su partneriais reiškia bendradarbiavimą su dideliais investuotojais. „Tai suteikia privatiems investuotojams galimybę daryti alternatyviąsias investicijas, kurios paprastai būna prieinamos tik stambioms investicinėms institucijoms. Investuojant su partneriais daugiau lėšų, dėl masto ekonomijos investuotojai patiria mažesnes išlaidas. Investavimo su partneriais strategija reiškia, kad perkame sėkmingus objektus, esančius bendrovės „Mandatum Life“ ir mūsų partnerių balanse.“

„Mandatum Life“ investavimo partneriai yra kitos šiai įmonių Grupei priklausančios bendrovės – tokiu būdu galime geriausiai išnaudoti pažangiąją patirtį ir padėtį rinkoje. Tarp kitų partnerių, be kita ko, yra pensijų draudimo bendrovės, keletas Suomijos pensijos fondų ir kitos investicinės institucijos iš kitų (pagrinde Šiaurės) šalių.

Portfelis, kuriame yra visų klasių turto, būna stabilesnis

Alternatyviosios investicijos puikiai papildo tradicines investicijas į akcijas ir obligacijas. „Portfelis, kuriame yra visų klasių turto, būna stabilesnis, ir tai yra antras svarbiausias mūsų investicinės strategijos kertinis akmuo,“ – sako Reincke.

„Žvelgiant į tolimąją perspektyvą, visuomet yra geras laikas investuoti – vien tam, kad galima būtų uždirbti pelno reinvestavimo.“

„Praktikoje mes tvirtiname investicijas, galinčias sukurti pridėtinės vertės, lyginant su bendrosiomis rinkos tendencijomis. Be vietos rinkos, turime kompetencijos ir kitose Šiaurės bei Europos šalyse, kuriose mūsų portfelio valdytojai kasmet susitinka su šimtais aukščiausiojo lygio vadovų. Kitose rinkose investuojame tik kartu su kruopščiai pasirinktais partneriais. Jie už mus analizuoja milžinišką investicijų aplinką, o mūsų klientai turi galimybę naudotis jų konkrečia kompetencija,“ – paaiškina Reincke.

Ilgalaikė strategija padeda geriau suprasti skirtingas turto klases. Reguliarius portfelio pertvarkymas, arba derinimas, yra paprasta investicinė priemonė, suteikianti investuotojams galimybę ne tik padidinti prognozuojamą savo portfelio pelningumą, bet taip pat sumažinti riziką ir pagerinti portfelio diversifikavimą. Nesuderinus portfelio, laikui bėgant jo struktūra kis, kadangi rinkoje kis optimalaus portfelio pozicijos, ir dėl to gali išsiderinti pradinėje strategijoje numatytas investicijų į skirtingų klasių turtą paskirstymas.

Esame priklausomi nuo ateities

Formuodami portfelį, sumanūs investuotojai taip pat atsižvelgia į jo tvarumą, kadangi socialiai atsakingos investicijos yra puikus būdas valdyti su aplinkos apsauga, klimatu ir valdymu susijusią riziką. Socialinė atsakomybė – trečiasis bendrovės „Mandatum Life“ investicinės strategijos kertinis akmuo.

Tyrimai parodė, kad socialinis atsakingumas lemia ilgalaikę sėkmę. Vykdydamos savo veiklą, socialiai atsakingos bendrovės rūpinasi savo personalu, aplinka, sprendžia socialines ir ekonomines problemas. Tokios bendrovės pritraukia žmogiškojo ir investicinio kapitalo ir klientų, užsitikrindamos geresnes sąlygas pasiekti sėkmės ir tikėtis, kad jų akcijų kainos kils. O tai savo ruožtu suteikia galimybę tikėtis uždirbti daugiau pelno.

„Būdami dideliu instituciniu investuotoju, galime skatinti socialinį atsakingumą ir daryti įtaką mūsų investicijų objektų socialiniam atsakingumui,“ – pabrėžia Reincke.

Investavimo procese atsižvelgiama į aplinkos apsaugos, socialinius ir valdymo aspektus ir, norint suteikti šiems aspektams daugiau svarumo, vykdomas dialogas su suinteresuotomis šalimis, bendrovėmis ir partneriais.

Socialinis atsakingumas vertinamas pagal tai, kokią investicinio portfelio dalį sudaro investicijos į įmones, kurių veikla susijusi su anglies dvideginio emisijomis. „Kartu su partneriais esame parengę politikos ir veiksmų gairių, kuriomis vadovaudamiesi investuotojai gali sumažinti su jų investicijomis susijusių anglies dvideginio emisijų kiekį. Tai reiškia, kad lėšos nukreipiamos į aplinkos apsaugos požiūriu tvaresnes bendroves,“ – teigia Reincke. „Ateitis priklauso nuo mūsų ir mes negalime sau leisti dirbti bet kaip.“


Similar articles