Investuotojai gali įvairiais būdais apsidrausti nuo klimato pokyčių rizikos

light-under-water2

Atsisakyti investicijų į tam tikrus sektorius – vienas iš būdų sumažinti su investicijų portfeliu susijusią anglies dvideginio emisijos riziką, tačiau investuotojai taip pat turi daugybę kitokių priemonių, padedančių jiems (vykdant investicijas) atsižvelgti į su klimatu susijusias problemas.

Egzistuoja keturi pagrindiniai būdai, kuriais investuotojas gali daryti įtaką su jo investicijų portfeliu susijusiems klimato pokyčių rizikos veiksniams.

Investuotojas gali visiškai atsisakyti investicijų į bendroves, kurių anglies dvideginio emisijos rizika jam gali pasirodyti pernelyg didelė.

Investuotojas taip pat gali rinktis investuoti į bendroves arba sektorius, kurių tvarumas yra vertinamas aukščiausiais balais. Pasaulyje egzistuoja daugybė tvarumo rodiklių, padedančių investuotojams nukreipti savo lėšas, pavyzdžiui, į tuos objektus, kurių poveikis klimatui yra tvariausias.

Be to, investuotojas gali investuoti tiesiogiai į bendroves, kurios, jo manymu, savo veiksmais demonstruoja didžiausią atsakomybę klimato prasme.

Ketvirtas būdas investuotojui sumažinti su portfeliu susijusią klimato riziką yra daryti tiesioginę įtaką bendrovėms, į kurias investuojama. Stambūs investuotojai jiems priklausančioms bendrovėms gali daryti itin didelį poveikį.

Formuodamas savo investicijų portfelį, PGF atsižvelgia į klimato rizikos veiksnius

Aplinkos apsaugos organizacija „Pasaulio gamtos fondas“ (PGF) investuodama atsižvelgia į galimybes investuoti tvariai. Todėl ji vengia investuoti į bendroves, kurios laikomos netinkamos, ir investuoja į tas, kurių veikla yra tiesiogiai susijusi su, pvz., atsinaujinančiais energijos šaltiniais.

„Mes visiškai netoleruojame tokių dalykų, kaip anglis, gamtinės dujos, nafta ir branduolinė energija,“ – pasakoja PGF klimato ekspertė Kaarina Kolle.

PGF ne tik atsisako investuoti į kriterijų neatitinkančias bendroves, bet ir tiesiogiai investuoja į bendroves, kurios savo veiksmais stengiasi pažaboti klimato kaitą.

„Mūsų investicijų portfelyje yra žaliųjų obligacijų ir investicijų į „švarios“ energijos (pavyzdžiui – vėjo energijos) gamintojus,“ – teigia Kolle.

Alex af Heurlin. Nuotraukos iš „iStock Photo“


Similar articles