Informacija klientams

Sutarčių apmokestinimas

Jeigu Jums reikalinga pažyma apie išmokas, gautas iš Mandatum Life Lietuva, prašome ją užsisakyti telefonu 8 (5) 210 9390 arba elektroniniu paštu info@mandatumlife.lt. Šią pažymą galėsite atsiimti Jums patogiu ir iš anksto sutartu būdu. Pažyma išduodama nemokamai.

Informacija draudėjams

1. Įstatymas, reglamentuojantis gyventojų pajamų mokestį ir mokesčio lengvatą
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau – GPMĮ).

2. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai
Pajamų mokesčio tarifai (GPMĮ 6 straipsnis):

• iki 2006 m. birželio 30 d. pajamų mokesčio tarifai buvo 15 ir 33 proc.;
• nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. pajamų mokesčio tarifai buvo 15 ir 27 proc.;
• nuo 2008 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifai buvo 15 ir 24 proc.;
• nuo 2009 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifas buvo 15 proc.;
• nuo 2019 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifai buvo 15, 20 ir 27 proc.;
• nuo 2020 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifai 15, 20 ir 32 proc.;

3. Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidos
Gyventojai gali susigrąžinti pajamų mokestį už šias per mokestinį laikotarpį patirtas išlaidas:

• gyvybės draudimo įmokos;
• savanoriškos pensijų įmokos į Lietuvos Respublikoje sudarytus pensijų fondus;
• palūkanos už kreditą būstui statyti ar įsigyti bei palūkanos už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą) (galioja tik būsto kredito/būsto lizingo sutartims, sudarytoms iki 2008 12 31 imtinai);
• už studijas sumokėtos sumos.

Bendra iš gyventojo pajamų atimamų išlaidų, nurodytų GPMĮ 21 str. 1 d., suma negali viršyti 25 proc. mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomi 15 proc., 20 proc. ir 32 proc. pajamų mokesčio tarifai, sumos, o bendra atimamų gyvybės draudimo įmokų, įmokų į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje, turimus pensijų fondus bei papildomų kaupiamųjų įmokų, mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalies nuostatas (didesnių nei 3 procentai gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos), suma negali viršyti 1.500 EUR per mokestinį laikotarpį (GPMĮ 21 str. 3 d.).

Pavyzdys: Tarkime, pagal darbo sutartį Jūsų atlyginimas yra 860,00 EUR. Atėmę neapmokestinamą minimumą, t.y. Jūsų atveju 360,76 EUR, sužinosite, nuo kokios atlyginimo dalies skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (šiuo atveju tai 499,24 EUR). Vadinasi, mokesčių lengvatos požiūriu optimali draudimo įmoka turėtų būti 124,81 EUR per mėnesį arba 1497,72 EUR per metus (ketvirtadalis nuo apmokestinamųjų pajamų), jeigu neketinate naudotis mokesčių lengvata kitokio pobūdžio išlaidoms. Tai žinodami, galite iki metų pabaigos sumokėti tiek įmokų, kad galėtumėte maksimaliai pasinaudoti mokesčių lengvata.Išsamią informaciją apie gyvybės draudimo įmokas mokantiems asmenims taikomą lengvatą galima rasti GPMĮ 21 straipsnio komentare, kurį galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt.

4. Draudimo rūšys, kurioms taikoma lengvata
Visos gyvybės draudimo rūšys (Investicinio, Kaupiamojo, Studijų, Pensijų, Šeimos, Sampo vaiko), išskyrus Gyvybės rizikos draudimo sutartis.

5. Kas gali pasinaudoti lengvata?
Nuolatiniai Lietuvos gyventojai (įmokų mokėtojai), sudarę anksčiau minėtas sutartis ir/arba mokantys draudimo įmokas savo, sutuoktinio, savo nepilnamečių vaikų (įvaikių) arba vyresnių vaikų (įvaikių) visiškos negalios invalidų naudai, kai sutartyje naudos gavėju draudimo sutarties laikotarpio pabaigoje nurodytas pats gyventojas arba sutuoktinis arba nepilnametis vaikas (įvaikis) ar vyresnis vaikas (įvaikis) visiškos negalios invalidas. Jei draudimo liudijime naudos gavėjas laikotarpio pabaigoje nenurodytas, pagal draudimo taisykles naudos gavėju laikomas pats apdraustasis arba apdraustieji lygiomis dalimis dviejų asmenų draudimo atveju. Šeimos draudimo atveju naudos gavėjai yra visi apdraustieji, o jiems skirti pagrindinio kapitalo procentai reiškia jiems tenkančią išmokos dalį laikotarpio pabaigoje.

6. Mokestinis laikotarpis
Taikant lengvatą, iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos tik per praėjusį mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėtos įmokos.

7. Jei nepilnamečiui naudos gavėjui sukanka 18 metų per mokestinį laikotarpį, mokesčių lengvata įmokų mokėtojai – tėvai (įtėviai) gali naudotis tik iki to mėnesio, kurį apdraustajam naudos gavėjui sukako 18 metų.

8. Jeigu draudimo įmokas pagal tą pačią draudimo sutartį dalimis moka keli mokėtojai, savo metines apmokestinamąsias pajamas jie galės sumažinti faktiškai sumokėtų įmokų sumomis tik tuo atveju, jei apie savo sprendimą pakeisti įmokų mokėtoją jie yra iš anksto raštu pranešę draudikui.

9. Gyvybės draudimo sutarčių apmokestinimas nuo 2019-01-01 pagal galiojančią LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo redakciją

Sutartis sudaryta
Sutarties terminas arba terminas, praėjęs iki nutraukimo
Gyventojų pajamų mokestis (GPM)  
GPMĮ 17 str. 1 d.
Nuo įmokų dalies, kuriai buvo taikyta GPMĮ 21 str. lengvata, ir nuo įmonės sumokėtų įmokų
Nuo įmokų dalies, kuriai nebuvo taikyta GPMĮ 21 str. lengvata
Nuo sumos, viršijančios sumokėtas įmokas
iki 2003.01.01
>= 10 metų
0%
0%
0%
iki 2003.01.01
< 10 metų
15%
(šis mokestis netaikomas nuo įmonės sumokėtų įmokų)
0%
0%
nuo 2003.01.01 iki 2012.12.31 pensininkams (55 metų) ir neįgaliems
>= 5 metai
0%**
0%
0%
nuo 2013.01.01 pensininkams (5 metai iki senatvės pensijos) ir neįgaliems
>= 5 metai
0%**
0%
0%
nuo 2003.01.01, jeigu gavėjas < 26 metų
>= 10 metų
0%**
0%
0%
nuo 2003.01.01 be papildomų sąlygų *
>= 10 metų
15%
(šis mokestis taikomas ir nuo įmonės sumokėtų įmokų)
0%
0%
nuo 2003.01.01 be papildomų sąlygų*
< 10 metų
15%
(šis mokestis taikomas ir nuo įmonės sumokėtų įmokų)
0%
15%
Draudimo išmokos mirties, sveikatos sužalojimo ar ligos atveju
nesvarbu
0%
0%
nuo 2004.05.01 iki 2008.12.31, jeigu mokėjo tik gyventojai ir nesinaudojo lengvata
nesvarbu
0%
0%
0%

* „be papildomų sąlygų“ – reiškia ne pensininkams, neįgaliems, vaikams iki 26 m., kuriems nustatytos lengvatinės sąlygos, nurodytos kitose lentelės eilutėse.

** Jeigu 2017 m. ir vėliau nekeitėte draudimo sutartyje numatyto naudos gavėjo, išskyrus atvejus, kai naudos gavėją pakeitėte dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėją – savo vaiką (įvaikį, globotinį) pakeitėte kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu).

Neįgalus asmuo – asmuo, kuriam yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

GPMĮ 21 straipsnio nuostatos dėl teisės mažinti apmokestinamąsias pajamas sumokėtomis gyvybės draudimo įmokomis nepakeistos. Nuo 2009 metų gyventojas gali susigrąžinti iki 15 % sumokėtų savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų (įvaikių) bei iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų naudai draudimo įmokų sumos.

Visą esminę informaciją apie apmokestinimo tvarką rasite žemiau pateiktuose dokumentuose:

ir Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt, kurioje rasite ir VMI parengtą bei nuolat atnaujinamą leidinį „Gyvybės draudimo išmokų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu“.

Įmokų mokėjimo būdai ir e. sąskaitos užsakymas

Informacija apie įmokų mokėjimo būdus.

Kaip užsisakyti e. sąskaitas?

Prašymą gauti e. sąskaitas galite pateikti:

 • Elektroninėje bankininkystėje ar banko padalinyje. Pildydami skiltį „Kliento ar mokėtojo kodas”, nurodykite prašymo registracijos Nr. (10 skaitmenų), esantį Jūsų draudimo liudijimo kairiajame apatiniame kampe.

E. sąskaitų sudarymo instrukcijos šių bankų klientams:
SEB
Luminor
Swedbank
Citadele

 • Mandatum Life bendrovėje. Bus reikalingas Jūsų banko ar kortelės sąskaitos numeris IBAN formatu, pvz., LT00 7400 0123 4567 8310.
 • Užpildę prašymą teikti e. sąskaitas. Užpildytą formą atspausdinkite, pasirašykite ir nuskenavę ar nufotografavę atsiųskite adresu info@mandatumlife.lt. Jeigu naudojatės sertifikuotu el. parašu, užpildytą formą pasirašykite ir atsiųskite tuo pačiu adresu.

Užsisakius e. sąskaitas, rekomenduojame el. bankininkystėje užsisakyti automatinį sąskaitų apmokėjimą. Draudimo įmokos iš Jūsų nurodytos banko sąskaitos reikiamu laiku ir nemokamai bus automatiškai pervedamos į Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialo sąskaitą. Tai pats patogiausias įmokų mokėjimo būdas. Apmokant e. sąskaitas rankiniu būdu (vienkartiniu pavedimu) gali būti taikomas banko nustatytas mokestis.

Sutarties sąlygų pakeitimai

Jei pageidaujate keisti draudimo sąlygas, rekomenduojame kreiptis į Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialo centrinį biurą Vilniuje arba Kauno atstovybę.

Draudikui sutikus, remiantis raštišku Draudėjo prašymu bus atliktas pakeitimas ir atspausdintas priedas prie draudimo sutarties. Su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsižvelgdama į konkretų prašymą, Mandatum Life Lietuva turi teisę paprašyti papildomos informacijos arba atsisakyti vykdyti prašymus.

Pranešimas apie pasikeitusius duomenis

Praneškite mums, jei pasikeitė Jūsų asmens ar kontaktiniai duomenys, ir būsite tikri, kad visada gausite mūsų naujausią informaciją. Norėdami pranešti apie savo asmens ir/ar kontaktinių duomenų pasikeitimus, prašome užpildyti Pranešimą apie asmens duomenų atnaujinimą, jį pasirašyti ir atsiųsti faksu 8 5 2109380 arba skenuotą adresu info@mandatumlife.lt.

Prašymo originalą galite atnešti ar atsiųsti paštu į Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialo centrinį biurą Vilniuje arba atstovybę Kaune.

Kliento informaciją galite keisti ir naudodamiesi elektroninių paslaugų teikimo internetu paslauga E–gyvybė.

Pasibaigus draudimo sutarčiai

Kokius dokumentus reikia pateikti kreipiantis dėl išmokos pasibaigus draudimo laikotarpiui ar nutraukiant draudimo sutartį?
Kreipiantis dėl išmokos pasibaigus draudimo laikotarpiui ar nutraukiant draudimo sutartį reikia pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba:
 • Draudimo liudijimą (nuorašą) ir draudiko nustatytais būdais įformintus draudimo sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus;
 • Asmens, pretenduojančio į išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Prašymą, kuriame nurodoma išmokos gavėjo sąskaita banke, į kurią pageidaujama gauti išmoką;
 • Draudiko nustatytos formos anketą apie naudojimąsi mokesčių lengvata;
 • Draudikas turi teisę paprašyti ir kitų dokumentų, reikalingų tinkamai įforminti draudimo laikotarpį ir išmokėti draudimo išmoką.

Gavę visus reikalingus dokumentus, pagal draudimo taisykles draudimo išmoką turime išmokėti per 30 dienų, tačiau esant galimybei pasistengsime išmokėti per trumpiausią įmanomą terminą.

Dokumentus galima užpildyti ir pateikti mūsų Klientų aptarnavimo skyriuje Vilniuje ar Kauno atstovybėje. Taip pat užpildytus pranešimus ir kitus reikiamus dokumentus galima siųsti paštu, adresu: Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas, Saltoniškių g. 2, LT-018126 Vilnius.

Jei turite klausimų dėl draudimo išmokų mokėjimo, rašykite mums info@mandatumlife.lt, skambinkite (8 5) 2109390.

Skundų nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo tvarka

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pareiškėjas – dėl Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialo (toliau – Draudikas) teikiamų paslaugų ir (arba) su Draudiku sudarytų sutarčių skundą teikiantis asmuo, t. y. esamas arba potencialus draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas, nukentėjęs trečiasis asmuo ar šių asmenų atstovas.

2. Sąvoka „vartotojas“ ir kitos šioje tvarkoje naudojamos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos banko patvirtintose „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūrų Lietuvos banke taisyklėse“ ir „Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklėse“.

3. Pareiškėjas (fizinis ar juridinis asmuo), manydamas, kad Draudikas pažeidė su draudimo sutartimi susijusias pareiškėjo teises ar interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Draudiką. Draudikas taip pat nagrinėja ir skundus dėl Draudiko draudimo agentų veiklos.

SKUNDO PATEIKIMAS

4. Skundas turi būti:

4.1. Surašytas raštu ir asmeniškai Pareiškėjo pasirašytas;

4.2. pateiktas valstybine (lietuvių) kalba. Jei skundas ir /ar pateikiami dokumentai sudaryti užsienio kalba, Draudikas turi teisę reikalauti, kad jie būtų išversti į lietuvių kalbą Pareiškėjo sąskaita. Dokumentų vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas vertimų biuro ir/arba vertėjo parašas paliudytas notaro.

4.3. surašytas įskaitomai.

4.4. pateiktas būdu, leidžiančiu tinkamai nustatyti Pareiškėjo tapatybę.

5. Skunde Pareiškėjas turi nurodyti:

5.1. Pareiškėjo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą. Pareiškėjo-juridinio asmens atveju – įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, atstovo vardas ir pavardė, atstovavimo pagrindas;

5.2. gyvenamąją vietą ir duomenis ryšiui palaikyti (kontaktinį adresą, jei nesutampa su gyvenamosios vietos adresu, telefono numerį, elektroninio pašto adresą). Pareiškėjo-juridinio asmens atveju – juridinio asmens buveinės adresą ir duomenis ryšiui palaikyti (kontaktinį adresą, jei nesutampa su buveinės adresu, kontaktinio asmens duomenis ir telefono numerį, elektroninio pašto adresą);

5.3. Skundo esmę, išsamiai išdėstant faktus ir aplinkybes bei juos pagrindžiančius dokumentus (jeigu tokie yra), aiškius ir pagrįstus reikalavimus ar prašymus Draudikui, o taip pat draudimo liudijimo numerį, jeigu skundas susijęs su konkrečia draudimo sutartimi.

6. Skundai gali būti teikiami:

6.1. Elektroniniu paštu, adresu info@mandatumlife.lt;

6.2. Pašto siunta, adresu Saltoniškių g. 2, LT-08126, Vilnius;

6.3. Tiesiogiai pateikiant Draudikui Klientų aptarnavimo skyriuose Vilniuje arba Kaune šiais adresais:
Vilniuje – adresu Saltoniškių g. 2,
Kaune – adresu Savanorių pr. 221.

7. Be paties Pareiškėjo skundą turi teisę pateikti atstovas, pateikęs atstovavimo teisę patvirtinančius originalius dokumentus, atitinkančius teisės aktuose nustatytus reikalavimus, bei atstovo asmens tapatybės dokumentą.

SKUNDO NAGRINĖJIMAS IR ATSAKYMO PATEIKIMAS

8. Gauti skundai registruojami Draudiko nustatyta tvarka.

9. Pareiškėjui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas Draudikas patvirtina apie skundo gavimą bei pateikia trumpą informaciją apie skundo nagrinėjimo tvarką arba nuorodą į skundų nagrinėjimo tvarką skelbiamą Draudiko interneto tinklapyje.

10. Tuo atveju, jei skunde nurodyti reikalavimai, klausimai ar aplinkybės yra nesusiję su Draudiku ar jo kompetencija, tokie skundai nenagrinėjami ir, jeigu įmanoma, Pareiškėjui atsakyme nurodoma, kur jis galėtų kreiptis.

11. Draudikas turi teisę nenagrinėti anoniminių, nepasirašytų ar neįskaitomų skundų, o taip pat skundų, kuriuose nėra pakankamai Pareiškėją identifikuojančių duomenų.

12. Jei skundo pateikimo metu nebuvo nustatyta Pareiškėjo ar jo atstovo tapatybė, Draudiko atsakyme pateikiama tik bendro pobūdžio informacija, tačiau nenurodoma jokia konfidenciali informacija.

13. Skundas išnagrinėjamas ir atsakymas raštu Pareiškėjui pateikiamas kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per įstatymuose nustatytus terminus.

13.1. Vartotojo kreipimasis išnagrinėjamas ir atsakymas jam pateikiamas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių Draudikas negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 (penkiolika) darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą, aiškiai nurodęs atsakymo į vartotojo kreipimąsi vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio vartotojas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 (trisdešimt penkių) darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos.

13.2. Tuo atveju, jeigu Pareiškėjas nėra vartotojas, pareiškėjo skundas išnagrinėjamas ir atsakymas pateikiamas kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Draudikas privalo apie tai pranešti pareiškėjui, nurodyti vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir pareiškėjui pateiktas atsakymas.

14. Atsakymas į Pareiškėjo skundą rengiamas valstybine (lietuvių) kalba ir pateikiamas raštu, tokiu pačiu būdu, kaip ir buvo gautas skundas, nebent pateikdamas skundą Pareiškėjas nurodo kitaip. Paštu siunčiamas atsakymas yra siunčiamas registruota pašto siunta, o elektroniniu paštu – užtikrinant el. pašto duomenų perdavimo saugumą.

15. Jei Draudikas skundo netenkina arba tenkina iš dalies, atsakyme Pareiškėjui išdėstomi atsisakymo tenkinti skundą motyvai, nurodomos kitos pareiškėjo interesų gynimo priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant galimomis ginčų nagrinėjimo priemonėmis ir teismais. Draudikas kartu su atsakymu Pareiškėjui pateikia atsakymą pagrindžiančių dokumentų, kurių neturi ar negali turėti Pareiškėjas, kopijas.

16. Išnagrinėti skundai su visa dokumentacija saugomi įstatymų ir Draudiko vidaus teisės aktais nustatyta tvarka.

17. Vartotojas, manantis, kad Draudikas pažeidė jo teises arba teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jomis susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į Draudiką, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Vartotojas privalo kreiptis į Draudiką ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą.

18. Kai Draudikas netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, Draudiko atsakyme turi būti pateikta informacija apie tai, kad per vienus metus nuo kreipimosi į Draudiką vartotojas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, Žalgirio g. 90, LT – 09303 Vilnius, www.lb.lt) dėl kilusio ginčo sprendimo.

19. Vartotojas, gavęs jo netenkinantį Draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką raštu arba elektroniniu būdu per 1 (vienus) metus po kreipimosi į Draudiką. Vartotojas, praleidęs nurodytą kreipimosi į Lietuvos banką terminą, netenka teisės dėl to paties ginčo, t. y. dėl to paties dalyko (reikalavimo Draudikui) ir tuo pačiu pagrindu (aplinkybių, kuriomis vartotojas grindžia reikalavimą), kreiptis į Lietuvos banką ir nesvarbu, kad jis pakartotinai yra atlikęs Taisyklių šiame ir 17 punktuose nurodytus veiksmus.

20. Kitos Pareiškėjo, kuris laikytinas vartotoju, teisės bei galimai pažeistų teisių ir įstatymo saugomų interesų gynimo priemonės nurodytos Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme.

21. Pareiškėjas turi teisę įstatymų numatyta tvarka dėl ginčo sprendimo kreiptis į teismą.

Naudingos nuorodos

 • Draudimo rinkos dalyviai
  Lietuvos Respublikos draudimo brokerių įmonių ir draudimo brokerių sąrašas.
 • Lietuvos bankas
  Lietuvos bankas prižiūri Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialo veiklą Lietuvoje.
 • Ginčai su draudiku
  Šiame Lietuvos banko puslapyje rasite informaciją apie ginčų nagrinėjimą.
 • Suomijos Respublikos finansinės priežiūros tarnyba (suom. Finanssivalvonta)
  Suomijos Respublikos finansinės priežiūros tarnyba prižiūri bendrovės Mandatum Life Insurance Company Limited veiklą tiek Suomijoje, tiek kitose šalyse, kuriose veikia įregistruoti bendrovės filialai.
 • Mokesčių komentarai ir paaiškinimai
  Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultacinės medžiagos duomenų bazė, kurioje skelbiami mokesčių paaiškinimai ir komentarai, mokesčių apskaičiavimui ir sumokėjimui reikalinga informacija.
 • IF draudimas
  Sampo grupei priklausanti ne gyvybės draudimo bendrovė Lietuvoje, kuri teikia privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo, transporto ir turto draudimo, kelionių ir kitų ne gyvybės draudimo rūšių paslaugas.
 • Sužinokite daugiau apie senatvės pensiją
 • Šiame tinklapyje rasite išsamesnę informaciją apie senatvės pensiją, o prisijungę prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS) sužinosite prognozuojamą Jūsų būsimos pensijos dydį.
 • Įstatymų paieška
  Lietuvos Respublikos seimo puslapyje rasite visus Jus dominančius įstatymus.

E-gyvybė

Valdykite savo sutartį internetu – tai patogu ir paprasta! Naudodamiesi nemokama Mandatum Life Lietuva Elektroninių paslaugų teikimo internetu sistema E–gyvybė, kuri skirta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, Jūs galite:

 • stebėti savo sutartyje sukauptą kapitalą, peržiūrėti pasirinktas investicines kryptis, sumokėtas įmokas, gautas išmokas, draudimo apsaugų sumas ir kitą sutarties informaciją;
 • operatyviai perskirstyti sukauptą kapitalą ir pakeisti naujų įmokų investavimo planą (investicines kryptis bei investavimo proporcijas), atnaujinti savo kontaktinę informaciją.