Investicinis gyvybės draudimas

Papildomos draudimo apsaugos (EUR)

Draudimo įmoka

Įmokos mokestis 1 m.% 2 m.% 3 m.% 4 m. ir vėliau%

Investavimo planas ir pajamingumas

Priklausomai nuo investavimo plano Priklausomai nuo rizikos tolerancijos Laisvai pasirenkamas
%
%
%
%