Atsitikus draudžiamajam įvykiui

Atsitikus draudžiamajam įvykiui pirmiausia rekomenduojame skambinti bendraisiais numeriais – Vilniuje numeriu (8 5) 210 9390, Kaune numeriu (8 37) 460087 bei Klaipėdoje numeriu (8 46) 219489.

Dokumentus galima pateikti Vilniaus (Saltoniškių g. 2 LT-08126 Vilnius), Kauno (Savanorių pr. 221, LT-50182, Kaunas) atstovybėse bei Klaipėdoje (Pievų tako g. 21, LT-92237, Klaipėda) (kreipiantis į priklausomus Mandatum Life tarpininkus). Apie kitus dokumentų pristatymo būdus sužinosite paskambinę mums.

Dokumentus pristatyti reikia ne vėliau kaip per mėnesį nuo įvykio dienos. Apie apdraustojo mirtį reikia raštu pranešti ne vėliau kaip per vienerius metus po apdraustojo mirties.

Gavę visus įvykiui tirti reikalingus dokumentus, pagal draudimo taisykles draudimo išmoką turime išmokėti per 30 dienų, tačiau esant galimybei pasistengsime išmokėti per kiek įmanoma trumpiausią terminą.

Kokius dokumentus pristatyti?

Traumos ar neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo atveju:

 • Užpildytą Pranešimą apie nelaimingą atsitikimą;
 • Turimas pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigos(ų);
 • Neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo atveju – neįgalumą ar darbingumo praradimą patvirtinantį dokumentą, jei toks dokumentas apdraustajam yra išduotas;
 • Asmens, pretenduojančio į išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Įvykio aktą, surašytą policijoje, tardymo išvadą, teismo sprendimą, jei toks aktas buvo surašytas arba jei dėl įvykiobuvo keliama byla;
 • Dokumentą, patvirtinantį naudos gavėjo paskyrimą, jei jis atskirai parašytas;
 • Nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo surašytas;
 • Draudikui paprašius – nedarbingumo pažymėjimo kopiją;
 • Draudikui paprašius – draudimo liudijimą (nuorašą) ir draudiko nustatytais būdais įformintus draudimo sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus;
 • Draudikas turi teisę paprašyti ir kitų dokumentų, susijusių su įvykio aplinkybių, pasekmių, draudimo išmokos ir teisės į išmoką nustatymu.

Kritinės ligos atveju:

 • Užpildytą Pranešimą apie diagnozuotą ligą;
 • Turimas pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigos(ų);
 • Neįgalumą ar darbingumo praradimą patvirtinantį dokumentą, jei toks dokumentas apdraustajam yra išduotas, kai kreipiamasi dėl visiško neįgalumo;
 • Asmens, pretenduojančio į išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Dokumentą, patvirtinantį naudos gavėjo paskyrimą, jei jis atskirai parašytas;
 • Draudikui paprašius – draudimo liudijimą (nuorašą) ir draudiko nustatytais būdais įformintus draudimo sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus;
 • Draudikas turi teisę paprašyti ir kitų dokumentų, susijusių su įvykio aplinkybių, pasekmių, draudimo išmokos ir teisės į išmoką nustatymu.

Apdraustojo mirties ar apdraustojo mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju:

 • Užpildytą Pranešimą apie mirtį;
 • Apdraustojo mirties liudijimą (arba notariškai patvirtintą kopiją);
 • Įvykio aktą, surašytą policijoje, tardymo išvadą, teismo sprendimą – jei toks aktas buvo surašytas arba jei dėl įvykio buvo keliama byla;
 • Turimas pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigos(ų) ir išsamius gydymo įstaigos dokumentus su ligos, dėl kurios apdraustasis mirė, diagnoze, anamnezės, tyrimų ir skirto gydymo aprašymu;
 • Asmens, pretenduojančio į išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Dokumentą, patvirtinantį naudos gavėjo paskyrimą, jei jis atskirai parašytas;
 • Paveldėjimo teisės liudijimą, jei į draudimo išmoką pretenduoja teisėti įpėdiniai;
 • Nelaimingo atsitikimo darbe aktą, jei toks aktas buvo surašytas;
 • Draudikui paprašius – draudimo liudijimą (nuorašą) ir draudiko nustatytais būdais įformintus draudimo sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus;
 • Draudikas turi teisę paprašyti ir kitų dokumentų, susijusių su įvykio aplinkybių, pasekmių, draudimo išmokos ir teisės į išmoką nustatymu.