Geri ketvirčio rezultatai JAV palankūs akcijų rinkoms

Šią vasarą buvo fiksuojami palyginti neblogi rizikingų turto klasių rodikliai – akcijų rinkose buvo stebimas augimas, mažėjo įmonių obligacijų priemokos dėl kredito rizikos. Geri įmonių ketvirčio rezultatai (ypač JAV) yra palankūs rinkoms, tačiau ir Europoje pastebima, kad įmonės pradeda uždirbti daugiau pelno. Tuo pat metu, JAV ir Kinijai įvedant vis naujus importo tarifus viena kitos atžvilgiu, didėja prekybos karo grėsmė. Nors pastaruoju metu 10 proc. nukritęs Kinijos nacionalinės valiutos juanio kursas atsveria importo tarifų poveikį, ilgainiui didelė tarifų našta lemtų Kinijos eksporto sektoriaus silpnėjimą. Daugiau informacijos apie mūsų investicinių produktų padėtį esamoje situacijoje ieškokite mūsų Investicijų paskirstymo įžvalgoje.

Vasarą vyriausybinių obligacijų vertės svyravimai buvo nedideli, tačiau dėl rugpjūtį paaštrėjusios padėties Turkijoje saugių investicijų paklausa vėl išaugo. Vis sparčiau krentant Turkijos liros kursui ir praradus į besivystančių rinkų skolos rinkas pirmiau tekėjusius pinigų srautus, visose besivystančių šalių rinkose buvo fiksuojamas kainų kritimas. Jau senai žinoma, kad einamosios sąskaitos deficitas Turkijoje siekia maždaug 6 proc. ir šaliai yra tiesiog būtinas finansavimas JAV doleriais, o paskutiniu lašu tapo naujai kilusi politinė įtampa bei įtampa dėl prekybos politikos. Visai tikėtina, kad Turkijoje gali kilti bankų krizė, tačiau dėl padėties vien šioje šalyje padėtis visose besivystančiose rinkose greičiausiai nebus destabilizuota.

Mūsų nuomone, investuoti besivystančių šalių rinkose kol kas neskubama, kadangi dolerio likvidumas mažėja, o vietos valiutoms vis dar gresia devalvacija. Taip yra todėl, kad JAV centrinis bankas rugsėjį ketina vėl padidinti savo palūkanų normas ir pakartoti palūkanų didinimą šių metų gruodį. Prognozuojame, kad šio palūkanų normų didinimo ciklo metu JAV centrinio banko pagrindinė palūkanų norma turėtų pasiekti maždaug 3 proc. ribą.

JAV įmonės paskelbė stulbinamai gerą antrojo ketvirčio pelną. Po neįtikėtinai gerų pirmojo ketvirčio rezultatų, kai pelnas išaugo 25 proc., rinkos prognozės buvo viršytos ir antrąjį ketvirtį, kai buvo užfiksuotas net 26 proc. indeksui „S&P 500“ priklausančių įmonių metinis pelno augimas. Įmonių pelno šuolį lėmė metų pradžioje sumažintas pelno mokestis, nors tam teigiamos įtakos turėjo ir apyvartos dinamika. Indeksui „S&P 500“ priklausančių įmonių antrojo ketvirčio apyvartos augimo tempai siekė iki 10 proc. Atrodo, kad ekonomika juda į priekį visų greičiu – nedarbas mažėja, o infliacija centriniam bankui kol kas nekelia jokių problemų. Ženkliai išaugus įmonių pelno rodikliams, JAV įmonių akcijų metinė grąža taip pat buvo didesnė nei Europoje.

Europoje buvo užfiksuotas akivaizdžiai mažesnis pelno augimas – apie 5 proc., tačiau šis rodiklis vis tiek buvo geresnis nei tas, kuris buvo prognozuojamas atsižvelgiant į nulinį pelno augimą pirmuoju ketvirčiu. Taigi, padėtis Europoje taip pat grįžta į savo vėžes, nors įvedus naujus importo tarifus pasikeitusi prekybos politikos situacija lėmė prastesnes pelno Vokietijoje ir kitose šalyse prognozes. Tą patį galima pasakyti ir apie besivystančių rinkų šalis, kuriose, atsižvelgiant į antrojo ketvirčio ataskaitas, šiuo metu taip pat prognozuojamas kiek mažesnis pelnas nei pirmiau.

Juhani Lehtonen,
Fiksuotojo pajamingumo ir rinkos strategijos skyriaus vadovas

Pilna rinkų apžvalga (PDF, anglų k.)


Similar articles