Important information

Important information for clients (in Lithuanian):

Sutarčių apmokestinimas

Jeigu Jums reikalinga pažyma apie išmokas, gautas iš Mandatum Life Lietuva, prašome ją užsisakyti telefonu 8 (5) 210 9390 arba elektroniniu paštu info@mandatumlife.lt. Šią pažymą galėsite atsiimti atvykę į mūsų biurą Vilniuje (Saltoniškių g. 2) arba gauti paštu Jūsų nurodytu adresu. Pažyma išduodama nemokamai.

Informacija draudėjams

1. Įstatymas, reglamentuojantis gyventojų pajamų mokestį ir mokesčio lengvatą
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau – GPMĮ).

2. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai
Pajamų mokesčio tarifai (GPMĮ 6 straipsnis):

• iki 2006 m. birželio 30 d. pajamų mokesčio tarifai buvo 15 ir 33 proc.;
• nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. pajamų mokesčio tarifai buvo 15 ir 27 proc.;
• nuo 2008 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifai buvo 15 ir 24 proc.
• nuo 2009 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifas 15 proc.

3. Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidos
Gyventojai gali susigrąžinti pajamų mokestį už šias per mokestinį laikotarpį patirtas išlaidas:

• gyvybės draudimo įmokos;
• savanoriškos pensijų įmokos į Lietuvos Respublikoje sudarytus pensijų fondus;
• palūkanos už kreditą būstui statyti ar įsigyti bei palūkanos už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą) (galioja tik būsto kredito/būsto lizingo sutartims, •sudarytoms iki 2008 12 31 imtinai);
• už studijas sumokėtos sumos.

Bendra iš apmokestinamųjų pajamų atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 proc. gyventojo apmokestinamųjų pajamų, kurios apmokestinamos 15% GPM tarifu.

Pavyzdys: Tarkime, pagal darbo sutartį Jūsų atlyginimas yra 579,24 EUR. Atėmę neapmokestinamą minimumą, t.y. Jūsų atveju 66,61 EUR, sužinosite, nuo kokios atlyginimo dalies skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (šiuo atveju tai 512,63 EUR). Vadinasi, mokesčių lengvatos požiūriu optimali draudimo įmoka turėtų būti 128,16 EUR per mėnesį arba 1537,88 EUR per metus (ketvirtadalis nuo apmokestinamųjų pajamų), jeigu neketinate naudotis mokesčių lengvata kitokio pobūdžio išlaidoms. Tai žinodami, galite iki metų pabaigos sumokėti tiek įmokų, kad galėtumėte maksimaliai pasinaudoti mokesčių lengvata.Išsamią informaciją apie gyvybės draudimo įmokas mokantiems asmenims taikomą lengvatą galima rasti GPMĮ 21 straipsnio komentare, kurį galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt.

4. Draudimo rūšys, kurioms taikoma lengvata
Visos gyvybės draudimo rūšys (Investicinio, Kaupiamojo, Studijų, Pensijų, Šeimos, Sampo vaiko), išskyrus Gyvybės rizikos draudimo sutartis.

5. Kas gali pasinaudoti lengvata?
Nuolatiniai Lietuvos gyventojai (įmokų mokėtojai), sudarę anksčiau minėtas sutartis ir/arba mokantys draudimo įmokas savo, sutuoktinio, savo nepilnamečių vaikų (įvaikių) arba vyresnių vaikų (įvaikių) visiškos negalios invalidų naudai, kai sutartyje naudos gavėju draudimo sutarties laikotarpio pabaigoje nurodytas pats gyventojas arba sutuoktinis arba nepilnametis vaikas (įvaikis) ar vyresnis vaikas (įvaikis) visiškos negalios invalidas. Jei draudimo liudijime naudos gavėjas laikotarpio pabaigoje nenurodytas, pagal draudimo taisykles naudos gavėju laikomas pats apdraustasis arba apdraustieji lygiomis dalimis dviejų asmenų draudimo atveju. Šeimos draudimo atveju naudos gavėjai yra visi apdraustieji, o jiems skirti pagrindinio kapitalo procentai reiškia jiems tenkančią išmokos dalį laikotarpio pabaigoje.

6. Mokestinis laikotarpis
Taikant lengvatą, iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos tik per praėjusį mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėtos įmokos.

7. Jei nepilnamečiui naudos gavėjui sukanka 18 metų per mokestinį laikotarpį, mokesčių lengvata įmokų mokėtojai – tėvai (įtėviai) gali naudotis tik iki to mėnesio, kurį apdraustajam naudos gavėjui sukako 18 metų. Norint pasinaudoti mokesčių lengvata už visas sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, rekomenduojama keisti naudos gavėją laikotarpio pabaigoje, paskiriant juo save ar sutuoktinį.

8. Jeigu draudimo įmokas pagal tą pačią draudimo sutartį dalimis moka keli mokėtojai, savo metines apmokestinamąsias pajamas jie galės sumažinti faktiškai sumokėtų įmokų sumomis tik tuo atveju, jei apie savo sprendimą pakeisti įmokų mokėtoją jie yra iš anksto raštu pranešę draudikui.

9. Gyvybės draudimo sutarčių apmokestinimas nuo 2013-01-01 pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir Sveikatos draudimo įstatymo redakcijas

Sutartis sudaryta
Sutarties terminas arba terminas, praėjęs iki nutraukimo
Gyventojų pajamų mokestis (GPM)  
GPMĮ 17 str. 1 d.
Nuo įmokų dalies, kuriai buvo taikyta GPMĮ 21 str. lengvata, ir nuo įmonės sumokėtų įmokų
Nuo įmokų dalies, kuriai nebuvo taikyta GPMĮ 21 str. lengvata
Nuo sumos, viršijančios sumokėtas įmokas
iki 2003.01.01
>= 10 metų
0%
0%
0%
iki 2003.01.01
< 10 metų
15%
(šis mokestis netaikomas nuo įmonės sumokėtų įmokų)
0%
0%
nuo 2003.01.01 iki 2012.12.31 pensininkams (55 metų) ir neįgaliems
>= 5 metai
0%
0%
0%
nuo 2013.01.01 pensininkams (5 metai iki senatvės pensijos) ir neįgaliems
>= 5 metai
0%
0%
0%
nuo 2003.01.01, jeigu gavėjas < 26 metų
>= 10 metų
0%
0%
0%
nuo 2003.01.01 be papildomų sąlygų *
>= 10 metų
15%
(šis mokestis taikomas ir nuo įmonės sumokėtų įmokų)
0%
0%
nuo 2003.01.01 be papildomų sąlygų*
< 10 metų
15%
(šis mokestis taikomas ir nuo įmonės sumokėtų įmokų)
0%
15%
Draudimo išmokos mirties, sveikatos sužalojimo ar ligos atveju
nesvarbu
0%
0%
nuo 2004.05.01 iki 2008.12.31, jeigu mokėjo tik gyventojai ir nesinaudojo lengvata
nesvarbu
0%
0%
0%

* „be papildomų sąlygų“ – reiškia ne pensininkams, neįgaliems, vaikams iki 26 m., kuriems nustatytos lengvatinės sąlygos, nurodytos kitose lentelės eilutėse.

Neįgalus asmuo – asmuo, kuriam yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

GPMĮ 21 straipsnio nuostatos dėl teisės mažinti apmokestinamąsias pajamas sumokėtomis gyvybės draudimo įmokomis nepakeistos. Nuo 2009 metų gyventojas gali susigrąžinti iki 15 % sumokėtų savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų (įvaikių) bei iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų naudai draudimo įmokų sumos.

Visą esminę informaciją apie apmokestinimo tvarką rasite žemiau pateiktuose dokumentuose:

Draudimo sutartims, sudarytoms iki 2003 01 01
Draudimo sutartims, sudarytoms nuo 2003 01 01 ir vėliau

ir Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt, kurioje rasite ir VMI parengtą bei nuolat atnaujinamą leidinį „Gyvybės draudimo išmokų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu“.

Įmokų mokėjimo būdai ir e. sąskaitos užsakymas

Informacija apie įmokų mokėjimo būdus.

Kaip užsisakyti e. sąskaitas?

Prašymą gauti e. sąskaitas galite pateikti:

 • Elektroninėje bankininkystėje ar banko padalinyje. Pildydami skiltį „Kliento ar mokėtojo kodas”, nurodykite prašymo registracijos Nr. (10 skaitmenų), esantį Jūsų draudimo liudijimo kairiajame apatiniame kampe. Mandatum Life bendrovėje. Bus reikalingas Jūsų banko ar kortelės sąskaitos numeris IBAN formatu, pvz., LT00 7400 0123 4567 8310.
 • Užpildę prašymą teikti e. sąskaitas. Užpildytą formą atspausdinkite, pasirašykite ir nuskenavę ar nufotografavę atsiųskite adresu info@mandatumlife.lt. Jeigu naudojatės sertifikuotu el. parašu, užpildytą formą pasirašykite ir atsiųskite tuo pačiu adresu.

Užsisakius e. sąskaitas, rekomenduojame el. bankininkystėje užsisakyti automatinį sąskaitų apmokėjimą. Draudimo įmokos iš Jūsų nurodytos banko sąskaitos reikiamu laiku ir nemokamai bus automatiškai pervedamos į Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialo sąskaitą. Tai pats patogiausias įmokų mokėjimo būdas. Apmokant e. sąskaitas rankiniu būdu (vienkartiniu pavedimu) gali būti taikomas banko nustatytas mokestis.

E. sąskaitų sudarymo instrukcijos šių bankų klientams:
SEB
DNB
Nordea
Danskebank
Swedbank

Sutarties sąlygų pakeitimai

Jei pageidaujate keisti draudimo sąlygas, rekomenduojame kreiptis į Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialo centrinį biurą Vilniuje arba Kauno atstovybę.

Draudikui sutikus, remiantis raštišku Draudėjo prašymu bus atliktas pakeitimas ir atspausdintas priedas prie draudimo sutarties. Su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsižvelgdama į konkretų prašymą, Mandatum Life Lietuva turi teisę paprašyti papildomos informacijos arba atsisakyti vykdyti prašymus.

Pranešimas apie pasikeitusius duomenis

Praneškite mums, jei pasikeitė Jūsų asmens ar kontaktiniai duomenys, ir būsite tikri, kad visada gausite mūsų naujausią informaciją. Norėdami pranešti apie savo asmens ir/ar kontaktinių duomenų pasikeitimus, prašome užpildyti Pranešimą apie asmens duomenų atnaujinimą, jį pasirašyti ir atsiųsti faksu 8 5 2109380 arba skenuotą adresu info@mandatumlife.lt.

Prašymo originalą galite atnešti ar atsiųsti paštu į Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialo centrinį biurą Vilniuje arba atstovybę Kaune.

Kliento informaciją galite keisti ir naudodamiesi elektroninių paslaugų teikimo internetu paslauga E–gyvybė.

Pasibaigus draudimo sutarčiai

Kokius dokumentus reikia pateikti kreipiantis dėl išmokos pasibaigus draudimo laikotarpiui ar nutraukiant draudimo sutartį?
Kreipiantis dėl išmokos pasibaigus draudimo laikotarpiui ar nutraukiant draudimo sutartį reikia pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba:
 • Draudimo liudijimą (nuorašą) ir draudiko nustatytais būdais įformintus draudimo sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus;
 • Asmens, pretenduojančio į išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Prašymą, kuriame nurodoma išmokos gavėjo sąskaita banke, į kurią pageidaujama gauti išmoką;
 • Draudiko nustatytos formos anketą apie naudojimąsi mokesčių lengvata;
 • Draudikas turi teisę paprašyti ir kitų dokumentų, reikalingų tinkamai įforminti draudimo laikotarpį ir išmokėti draudimo išmoką.

Gavę visus reikalingus dokumentus, pagal draudimo taisykles draudimo išmoką turime išmokėti per 30 dienų, tačiau esant galimybei pasistengsime išmokėti per trumpiausiai įmanomą terminą.

Dokumentus galima užpildyti ir pateikti mūsų Klientų aptarnavimo skyriuje Vilniuje ar Kauno atstovybėje. Taip pat užpildytus pranešimus ir kitus reikiamus dokumentus galima siųsti paštu, adresu: Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialas, Saltoniškių g. 2, LT-018126 Vilnius.

Jei turite klausimų dėl draudimo išmokų mokėjimo, rašykite mums info@mandatumlife.lt, skambinkite (8 5) 2109390.

Skundų nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo tvarka

1. Pareiškėjas (draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar kitas asmuo), manydamas, kad Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialas (toliau – Draudikas) pažeidė su draudimo sutartimi susijusias pareiškėjo teises ar interesus, gali raštu kreiptis į Draudiką pateikdamas skundą. Draudikas taip pat nagrinėja ir skundus dėl Draudiko priklausomų tarpininkų.

2. Pareiškėjas skundą Draudikui turi pateikti raštu asmeniškai, surašytą valstybine (lietuvių) kalba, įskaitomai.

3. Skunde Pareiškėjas turi nurodyti:

3.1. Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens atveju – įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, atstovo vardas ir pavardė, atstovavimo pagrindas)

3.2. Skundo pateikimo data

3.3. Tikslus Pareiškėjo adresas, kurio norima gauti atsakymą;

3.4. Pareiškėjo telefono numeriai, elektroninio pašto adresas, kita kontaktinė informacija

3.5. Draudimo liudijimo numeris;

3.6. Skundo esmė, išsamiai išdėstant faktus ir aplinkybes, dėl kurių norima reikšti reikalavimus Draudikui;

3.7. Motyvuoti, tikslūs ir aiškūs reikalavimai;

3.8. Pridedamų dokumentų, kuriais grindžiami nusiskundimai ir/ar reikalavimai, sąrašas

3.9. Pareiškėjo parašas, jei skundas pateikiamas paštu, Draudiko biure, faksu.

4. Draudikas rengia atsakymus į skundus pareiškėjų, kurių asmens tapatybė (ar jų atstovų asmens tapatybė) buvo nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Anoniminiai skundai nepriimami ir atsakymai į juos nerengiami.

5. Jei skundo pateikimo metu nebuvo identifikuota Pareiškėjo ar jo atstovo tapatybė, Draudiko atsakyme pateikiama tik bendro pobūdžio informacija, tačiau nenurodoma jokia konfidenciali informacija.

6. Be paties Pareiškėjo skundą turi teisę pateikti atstovas, pateikęs atstovavimo teisę patvirtinančius originalius dokumentus, atitinkančius teisės aktuose nustatytus reikalavimus, bei atstovo asmens tapatybės dokumentą.

7. Skundai gali būti teikiami:

7.1. El. paštu, adresu info@mandatumlife.lt;

7.2. Paštu, adresu Saltoniškių g. 2, LT-08126, Vilnius;

7.3. Faksu +370 5 2109380

7.4. Atvykus į Draudiko centrinę buveinę ar atstovybę šiais adresais:

Vilniuje – adresu Saltoniškių g. 2,
Kaune – adresu Savanorių pr. 221.

8. Gauti skundai registruojami Draudiko nustatyta tvarka.

9. Jeigu skunde nurodyta draudiko veikla, nereguliuojama specialiųjų įstatymų ir neprižiūrima Lietuvos banko, skunde nurodyti klausimai, nesusiję su Draudiko kompetencija, arba Draudikas neatsakingas už Pareiškėjo skunde nurodytos veiklos vykdymą, Draudikas tokio skundo nenagrinėja, o Pareiškėjui atsakyme nurodoma atsisakymo priimti ir nagrinėti priežastis, ir, jei įmanoma, nurodoma Pareiškėjui už jo skundo nagrinėjimą atsakinga institucija ar finansų rinkos dalyvis.

10. Pareiškėjui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas turi būti patvirtinama apie skundo gavimą bei pateikiama trumpa informacija apie skundo nagrinėjimo tvarką arba nuoroda į skundo nagrinėjimo tvarka Draudiko interneto tinklapyje.

11. Skundas turi būti išnagrinėtas ir į jį raštu atsakyta kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Draudikas gavo skundą. Išskirtiniais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Pareiškėjas apie tai informuojamas, nurodant vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir Pareiškėjui pateiktas atsakymas.

12. Atsakymas į Pareiškėjo skundą rengiamas valstybine (lietuvių) kalba ir pateikiamas raštu, tokiu pačiu būdu, kaip ir buvo kautas skundas, nebent pateikdamas skundą pareiškėjas nurodo kitaip. Paštu siunčiamas atsakymas yra siunčiamas registruota pašto siunta.

13. Išnagrinėti skundai su visa dokumentacija saugomi įstatymų ir draudiko vidaus teisės aktais nustatyta tvarka.

14. Pareiškėjui gavus neigiamą (ar jo netenkinantį) Draudiko atsakymą arba per tvarkoje nurodytą terminą negavus jokio atsakymo, Pareiškėjas:

14.1. per 3 (tris) mėnesius turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius, www.lb.lt). dėl ginčo sprendimo neteismine tvarka. Informacija apie ginčų nagrinėjimą pateikiama šiame Lietuvos banko puslapyje Ginčai su draudiku.

14.2. dėl ginčo išsprendimo turi teisę kreiptis į teismą įstatymų numatyta tvarka.

Draudimo techninių atidėjinių skaičiavimas

Draudimo techninių atidėjinių ir finansinių įsipareigojimų (įskaitant atidėjinį dėl būsimų priemokų iš pelno) dydžių apskaičiavimo metodika Mandatum Life Insurance Baltic SE.

Mandatum Life Insurance Baltic SE (toliau Draudimo įmonė) apskaičiuoja draudimo techninių atidėjinių ir finansinių įsipareigojimų dydį remiantis Estijos draudimo veiklos įstatymo (KindlTS) nustatytais reikalavimais. Draudimo įmonė draudimo techninių atidėjinių ir finansinių įsipareigojimų dydį finansinėje atskaitomybėje atvaizduoja remiantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS).Draudimo sutartys (toliau sutartys) yra išskaidomos į draudimo komponentą ir taupymo komponentą. Draudimo komponentas yra skirtas draudimo rizikos daliai, kurią draudėjas perduoda draudimo įmonei. Taupymo komponentas skirtas tai sutarties daliai, kuri yra investuojama. Priklausomai nuo draudimo sutarties sąlygų, sutarties investicijų grąža gali būti arba garantuota (pvz. kaupiamojo draudimo atveju) arba negarantuota (investicinio gyvybės draudimo atveju).

Draudimo techniniai atidėjiniai yra skirti įsipareigojimams kylantiems iš sutarčių draudimo komponento. Jie yra lygūs įsipareigojimų, kurie atsiranda draudėjams sudarius draudimo sutartis ir perdavus draudimo riziką draudimo įmonei, įverčiui.

Draudimo įmonė skaičiuoja šiuos techninius atidėjinius:

Gyvybės draudimo atidėjinį, kurį gali sudaryti žalos padengimo (matematinis) atidėjinys, nepakankamumo atidėjinys ir perkeltų įmokų atidėjinys. Žalos padengimo atidėjinys yra lygus tikėtinų būsimų išmokų (žalų, sąnaudų) dabartinei vertei, atėmus planuojamas gauti būsimas įmokas (atidėjinys skaičiuojamas kiekvienai sutarčiai atskirai). Perkeltų įmokų atidėjiniui priskiriama ta įmokų dalis, pagal kurią draudimo rizika tenka ateinantiems ataskaitiniams laikotarpiams. Nepakankamumo atidėjinys naudojamas atvaizduoti atidėjinių pakankamumo testo rezultatui.

Atidėjinys dėl būsimų priemokų iš pelno reiškia sumą, kuri ateityje gali būti paskiriama draudėjų arba sutartyse nustatytų naudos gavėjų naudai papildomai prie garantuotų išmokų. Atidėjinys dėl būsimų priemokų iš pelno, atsižvelgiant į dabartinius ūkinius metus, bus suformuotas, kai tik vadovybė galės tikėtis, kad šiais metais bus teigiamos priemokos iš pelno.

Numatomų išmokėjimų atidėjinys sudaromas, kad padengtų žalas bei išmokėjimus (tokius kaip išmokėjimai suėjus draudimo sutarties terminui arba nutraukus sutartį), apie kuriuos jau pranešta draudimo įmonei, bet kurie dar neapmokėti. Į numatomų išmokėjimų atidėjinį taip pat įtraukiamas žalų, kurios jau įvyko, bet apie kurias dar nepranešta, įvertis.

Finansiniai įsipareigojimai yra draudimo įmonės įsipareigojimai, kylantys iš finansinės rizikos esančios draudimo sutartyse ir kurių įvykdymas reikalauja piniginių lėšų ar kito finansinio turto perleidimo ateityje. Taupymo komponento dydis yra atvaizduojamas kaip finansinis įsipareigojimas.

Finansiniais įsipareigojimais laikoma:

Visa klientams priskaičiuota draudiko pelno dalis tokiomis sumomis, kurios buvo priskirtos klientams per visus praėjusius metus; sumos gali būti koreguojamos (didinamos ir (arba) mažinamos) atsižvelgiant į sutarties statusą ir sąlygas iki balanso sudarymo dienos.
Finansiniai įsipareigojimai pagal investicinio gyvybės draudimo sutartis, kai suma yra tiesiogiai susijusi su juos atitinkančio turto rinkos verte. Kalbant su klientu, tai paprastai vadinama investiciniu rezervu arba santaupomis. Atitinkamo turto vertė pagal kiekvieną sutartį gaunama iš atitinkamų turto valdytojų arba skaičiuojama atskirai kiekvienai sutarčiai remiantis vienetų skaičiumi ir juos atitinkančio turto verte. Atitinkamo turto portfelio vienetų vertės taip pat gaunamos iš atitinkamų turto valdytojų.

Finansiniai įsipareigojimai pagal kitas draudimo sutartis reiškia pagal sutartis sumokėtas įmokas, prie kurių pridedamos garantuotos palūkanos ir iš kurių atimami mokesčiai ir rizikos įmokos. Kalbant su klientu, tai dažnai vadinama taupymo rezervu. Jei garantuota palūkanų norma yra didesnė, nei leidžia teisės aktai, tuomet šiai virš ribos esančiai daliai yra skaičiuojamas papildomas įsipareigojimas.
Finansiniai įsipareigojimai pagal dar neatliktus išmokėjimus. Tai nustatytos priemokos iš pelno arba investiciniai bei taupymo rezervai, kuriuos yra pareikalauta išmokėti, bet mokėjimai dar neatlikti.

Už detalią metodiką ir skaičiavimų rezultatus atsako draudimo įmonės Aktuarų skyrius bei įmonės Vyriausias aktuaras.

Papildomą informaciją apie draudimo techninių atidėjinių ir finansinių įsipareigojimų skaičiavimo metodus taip pat galima rasti Mandatum Life Insurance Baltic SE metinėje ataskaitoje.

Naudingos nuorodos

 • Draudimo rinkos dalyviai
  Lietuvos Respublikos draudimo brokerių įmonių ir draudimo brokerių sąrašas.
 • Lietuvos bankas
  Lietuvos bankas prižiūri Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialo veiklą Lietuvoje.
 • Ginčai su draudiku
  Šiame Lietuvos banko puslapyje rasite informaciją apie ginčų nagrinėjimą.
 • Estijos Respublikos finansinės priežiūros tarnyba
  Estijos Respublikos finansinės priežiūros tarnyba prižiūri bendrovės Mandatum Life Insurance Baltic veiklą tiek Estijoje, tiek šalyse, kuriose veikia įregistruoti bendrovės filialai.
 • Mokesčių komentarai ir paaiškinimai
  Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultacinės medžiagos duomenų bazė, kurioje skelbiami mokesčių paaiškinimai ir komentarai, mokesčių apskaičiavimui ir sumokėjimui reikalinga informacija.
 • IF draudimas
  Sampo grupei priklausanti ne gyvybės draudimo bendrovė Lietuvoje, kuri teikia privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo, transporto ir turto draudimo, kelionių ir kitų ne gyvybės draudimo rūšių paslaugas.
 • Pinigų bitė
  Lietuvos banko prižiūrimoje svetainėje pateikiama išsami informacija apie populiariausias finansines paslaugas ir produktus, o nepasiklysti finansų pasaulyje padės pagrindinių terminų žodynėlis ir įvairios skaičiuoklės.
 • Sužinokite daugiau apie senatvės pensiją
  Šiame tinklapyje rasite išsamesnę informaciją apie senatvės pensiją, o prisijungę prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS) sužinosite prognozuojamą Jūsų būsimos pensijos dydį.
 • Įstatymų paieška
  Lietuvos Respublikos seimo puslapyje rasite visus Jus dominančius įstatymus.