Dėl pakeitimų siūlomų investicinių krypčių sąraše

Pranešame apie pakeitimus siūlomų investicinių krypčių sąraše, kurie įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d. (toliau – Pakeitimai). Pakeitimai yra susiję su investicinėmis kryptimis, kurių lėšos investuojamos į Danske Invest Fund Management Ltd ir AS LHV Pank fondus.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialas (toliau – Mandatum Life) nepriims Jūsų prašymų perskirstyti sukauptą kapitalą į aukščiau paminėtas investicines kryptis ar jas nustatyti Investavimo plane. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad šie Pakeitimai niekaip nepaveiks Jūsų draudimo sutarties sukauptame kapitale ir Investavimo plane iki 2018 m. sausio 1 d. pasirinktų investicinių krypčių.

Sprendimas taikyti apribojimus yra susijęs su nauju ES reglamentu „Dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų“ (ES 1286/2014) („PRIIPS“), kuris įveda naujus informacijos atskleidimo reikalavimus. Juose yra nurodoma būtinybė pateikti papildomus dokumentus lietuvių kalba, kurių Mandatum Life negali pateikti, nes aukščiau paminėtų investicinių fondų nevaldo.

Rekomenduojame atidžiai peržiūrėti ir įsitikinti, kad Jūsų draudimo sutartyje nurodytos investicinės kryptys atitinka Jūsų investavimo rizikos tolerancijos lygį. Informaciją apie visas bendrovės siūlomas investicines kryptis, investicinių vienetų kainų kitimą bei investicinę grąžą, galite rasti mūsų interneto svetainėje www.mandatumlife.lt, nuorodoje Investicijos -> Investiciniai sprendimai: apžvalgos ir vienetų kainos.

Jei turėtumėte klausimų, maloniai prašome kreiptis į klientų aptarnavimo specialistus telefonu (5) 210 93 90 arba elektroniniu paštu info@mandatumlife.lt


Similar articles