Dėl Mandatum Life Nordic High Yield Abs krypties

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas (toliau – Mandatum Life Lietuva), atsižvelgdamas į bendrovės Mandatum Life Insurance Company Limited (Suomija) sprendimą perkelti investicinio krepšelio Mandatum Life Nordic High Yield Abs investicijas į investicinį fondą Mandatum Life SICAV-UCITS – Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund A EUR, nusprendė atitinkamai sujungti investicinę kryptį Mandatum Life Nordic High Yield Abs su investicine kryptimi Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund A EUR.

Krypčių sujungimas vyks 2019 m. vasario 26 d.:

Prijungiama kryptis: Įsigyjanti kryptis:
Mandatum Life Nordic High Yield Abs (investavimo rizikos lygis 2) Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund A EUR (investavimo rizikos lygis 3). Oficialus fondo, į kurį investuojamos krypties lėšos, pavadinimas yra Mandatum Life SICAV-UCITS – Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund. Fondas yra įregistruotas Liuksemburge, fondo valdytojas – Mandatum Life Fund Management S.A.

Mandatum Life Lietuva rekomenduoja atidžiai peržiūrėti ir įsitikinti, kad Jūsų draudimo sutartyje nurodytos investicinės kryptys vis dar atitinka Jūsų investavimo tikslus ir rizikos tolerancijos lygį.

Klientai, turintys prijungiamą kryptį sukaupto kapitalo ar investavimo plano sudėtyje, neprivalo imtis jokių veiksmų.

Krypčių sujungimas turės tokias pasekmes:

  • pasikeis turėtos prijungiamos investicinės krypties pavadinimas draudimo sutarties sukauptame kapitale ir / ar įmokų investavimo plane;
  • pasikeis turėtos prijungiamos investicinės krypties investicinių vienetų skaičius;

Prijungiamos krypties investiciniai vienetai bus pakeisti įsigyjančios krypties investiciniais vienetais. Investicinių vienetų kiekis pasikeis dėl prijungiamos ir įsigyjančios krypties vienetų kainų skirtumo. Vienetų kiekio pasikeitimas neturės jokios įtakos sukaupto kapitalo dydžiui ir nesukurs jokių papildomų išlaidų.

Primename, kad sukaupto kapitalo dydį bet kuriai pageidaujamai datai galima peržiūrėti E-gyvybės sistemoje. Informaciją apie visas bendrovės siūlomas investicines kryptis, investicinių vienetų kainų kitimą bei investicinę grąžą, galite rasti mūsų interneto svetainėje www.mandatumlife.lt, skiltyje Investavimas.

Klientas prieš investicinių krypčių sujungimą gali pakeisti investavimo planą ar perskirstyti sukauptą kapitalą pateikdamas atitinkamą investavimo nurodymą E-gyvybės sistemoje arba klientų aptarnavimo specialistui ne vėliau kaip iki 2019 m. vasario 22 d.

Jei turėtumėte klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu (5) 210 93 90 arba elektroniniu paštu info@mandatumlife.lt


Similar articles