Pranešimas dėl Mandatum Life Insurance Baltic SE prijungimo prie motininės bendrovės Mandatum Life Insurance Company Limited bei teisių ir pareigų pagal Mandatum Life Insurance Baltic SE draudimo sutarties perleidimo

Šiuo pranešame, kad 2017 metų gegužės 8 dieną draudimo bendrovė Mandatum Life Insurance Baltic SE (bendrovė įregistruota Estijos Komerciniame registre, bendrovės kodas 10561490, adresas Lõõtsa 12 – Ülemiste City, EE-11415 Tallinn, Estija), (toliau – Mandatum Life Baltic), turinti filialą Lietuvoje – Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialas (kodas 300625720), sudarė susitarimą dėl tarpvalstybinio susijungimo Mandatum Life Baltic prijungiant prie motininės draudimo bendrovės Mandatum Life Insurance Company Limited (bendrovė įregistruota Suomijos Prekybos registre, bendrovės kodas 0641130-2, adresas Bulevardi 56 00120, Helsinki, Suomija) (pavadinimas suomių kalba: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö) (toliau- Mandatum Life).

Po prijungimo, draudimo bendrovės Mandatum Life Baltic turtas, teisės ir pareigos (apimant, tačiau neapsiribojant, teises bei pareigas pagal draudimo sutartis), įskaitant, bet neapsiribojant, turimus per Mandatum Life Baltic Lietuvos filialą, bus perduoti draudimo bendrovei Mandatum Life, kuri tęs Mandatum Life Baltic vykdytą veiklą per Lietuvoje įsteigtą filialą.

Mandatum Life Baltic ir Mandatum Life susijungimas įvyks ir bus laikomas užbaigtu susijungimo įregistravimo Suomijos Prekybos registre dieną, pagal Suomijos Įmonių įstatymo 16 skyriaus 25 dalį. Tikimąsi, kad teisių bei pareigų pagal draudimo sutartis perdavimas įvyks iki 2017 metų lapkričio mėnesio pabaigos.

Mandatum Life šiuo praneša, kad gavo Estijos Finansinės priežiūros institucijos leidimą susijungimui. Estijos Finansinės priežiūros institucija sprendimą išduoti leidimą susijungimui priėmė 2017 metų rugsėjo 18 dieną. Suomijos Finansinės priežiūros institucija atitinkamą leidimą išdavė 2017 metų spalio 9 dieną.

Bendrovių susijungimas neturės įtakos sudarytų draudimo sutarčių galiojimui ar draudėjų teisėms. Pasibaigus prijungimui Mandatum Life visose draudimo sutartyse, kurios Lietuvoje yra pasirašytos Mandatum Life Baltic ar jo Lietuvos filialo vardu, pakeis bendrovę Mandatum Life Baltic ir atitinkamai taps draudiku pagal tas sutartis. Atitinkamai, po perleidimo, tokias perleistas draudimo sutartis Lietuvoje toliau vykdys Mandatum Life per Lietuvos filialą.

Jeigu draudėjas nesutinka su teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimu, jis turi teisę šiuo pagrindu nutraukti draudimo sutartį draudimo sutartyje nustatyta dėl draudimo sutarties nutraukimo, jei draudėjas nesutinka su draudiko pasikeitimu dėl teisių ir pareigų perleidimo, tvarka per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo dienos.

Daugiau informacijos apie prijungimą galite sužinoti kreipdamiesi į Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialą, adresu Saltoniškių g. 2, (3 aukštas), LT-08126 Vilnius arba telefonu (8 5) 210 9390, arba el. paštu: info@mandatumlife.lt.


Similar articles