Dėl investicinių krypčių sujungimo

Informuojame Jus, kad Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas (toliau – „Mandatum Life Lietuva“), atsižvelgdamas į tai, kad fondų valdymo bendrovė Danske Invest Fund Management Ltd. sujungia dalį savo valdomų investicinių fondų, į kuriuos investuojamos tokių pačių pavadinimų „Mandatum Life Lietuva“ investicinių krypčių lėšos, nusprendė pertvarkyti savo investicines kryptis ir sujungti žemiau nurodytas tokio pačio ar panašaus rizikos lygio ir kitomis savybėmis panašias kryptis.

Investicinių krypčių sujungimas įsigalios nuo 2018 m. spalio 25 d:

Prijungiama investicinė kryptis
Įsigyjanti investicinė kryptis
Danske Invest Baltic Equity Fund (investavimo rizikos lygis 4 – vidutinis)
Danske Invest Black Sea Fund (investavimo rizikos lygis 7 – didžiausias)
Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund (investavimo rizikos lygis 5 – gana didelis)
Danske Invest Emerging Asia Fund (investavimo rizikos lygis 6 – didelis) Danske Invest Emerging Markets Equity (investavimo rizikos lygis 6 – didelis)

Investicinių krypčių sujungimas įsigalios nuo 2018 m. spalio 25 d:

Prijungiama investicinė kryptis Įgyjanti investicinė kryptis
Danske Invest Money Market Fund (investavimo rizikos lygis 1 – mažiausias, krypties metinis investicijų administravimo mokesčio tarifas – 0,6 %) Mandatum Life Allocation Fixed Income (investavimo rizikos lygis 2 – mažas, metinis investicijų administravimo mokesčio tarifas – nuo 0,6 % iki 0,65 % priklausomai nuo draudimo sutarties sudarymo datos). Investicinės krypties turtas investuojamas į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Pagal pobūdį tai yra aktyviai valdomas portfelis.

„Mandatum Life Lietuva“ rekomenduoja atidžiai peržiūrėti ir įsitikinti, kad Jūsų draudimo sutartyje nurodytos investicinės kryptys vis dar atitinka Jūsų investavimo rizikos tolerancijos lygį.
Klientai, turintys prijungiamą ar įgyjančią kryptį sukaupto kapitalo ar investavimo plano sudėtyje, neprivalo imtis jokių veiksmų.

Krypčių sujungimas turės tokias pasekmes:

• pasikeis turėtos prijungiamos investicinės krypties pavadinimas draudimo sutarties sukauptame kapitale ir / ar įmokų investavimo plane;
• pasikeis turėtos prijungiamos investicinės krypties investicinių vienetų skaičius;
• papildomai, prie draudimo sutarties sąlygose numatytų metinių ataskaitų, draudimo bendrovė kas mėnesį pateiks klientui mėnesinę Mandatum Life Allocation Fixed Income investicijų ataskaitą. Ši ataskaita bus siunčiama trumpąja žinute (SMS) ir elektroniniu paštu į kliento raštu nurodytą mobilaus telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

Prijungiamos krypties investiciniai vienetai bus pakeisti įgyjančios krypties investiciniais vienetais. Investicinių vienetų kiekis pasikeis dėl prijungiamos ir įgyjančios krypties vienetų kainų skirtumo. Vienetų kiekio pasikeitimas neturės jokios įtakos sukaupto kapitalo dydžiui.

Primename, kad sukaupto kapitalo dydį bet kuriai pageidaujamai datai galima peržiūrėti E-gyvybės sistemoje. Informaciją apie visas bendrovės siūlomas investicines kryptis, investicinių vienetų kainų kitimą bei investicinę grąžą, galite rasti mūsų interneto svetainėje www.mandatumlife.lt, skiltyje Investavimas.

Klientas prieš ir po investicinių krypčių sujungimo gali pakeisti investavimo planą ar perskirstyti sukauptą kapitalą pateikdamas atitinkamą investavimo nurodymą E-gyvybės sistemoje arba Klientų aptarnavimo specialistui.

Jei turėtumėte klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu (5) 210 93 90 arba elektroniniu paštu info@mandatumlife.lt


Similar articles