Dėl investicinių krypčių sujungimo

Informuojame, kad Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas (toliau – Mandatum Life Lietuva), nusprendė pertvarkyti investicines kryptis ir 2021 m. kovo mėn. kryptis, kurių lėšos investuojamos į Danske Invest Fund Management Ltd. valdomus fondus, sujungti su kiek įmanoma rizikos lygiu bei kitomis savybėmis panašiomis Mandatum Life Lietuva platinamomis investicinėmis kryptimis. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad Danske investicinės kryptys yra nebeplatinamos nuo 2018-01-01 ir į tendenciją, kad nuolat griežtėja teisės aktų reikalavimai investicinėms kryptims ir didėja reikalaujamos draudėjams pateikti informacijos apimtis. Žemiau lentelėje nurodytos sujungiamos Mandatum Life Lietuva investicinės kryptys.

Prijungiama investicinė kryptis   Įgyjanti investicinė kryptis
Danske Invest Compass 25 Fund (investavimo rizikos lygis – 4)
Mandatum Life Allocation 25 (investavimo rizikos lygis – 2). Daugiau informacijos apie investicinį krepšelį, į kurį investuojamos investicinės krypties lėšos, galite rasti pagrindinės informacijos dokumente, adresu https://www.mandatumlife.lt/investavimas/.
Danske Invest Euro High Yield Fund (investavimo rizikos lygis – 4)
Danske Invest Compass 50 Fund (investavimo rizikos lygis – 4) Mandatum Life Allocation 50 (investavimo rizikos lygis – 3). Daugiau informacijos apie investicinį krepšelį, į kurį investuojamos investicinės krypties lėšos, galite rasti pagrindinės informacijos dokumente, adresu https://www.mandatumlife.lt/investavimas/.
Danske Invest Compass 75 Fund                  (investavimo rizikos lygis – 5) Mandatum Life Allocation 80 (investavimo rizikos lygis – 3). Daugiau informacijos apie investicinį krepšelį, į kurį
investuojamos investicinės krypties lėšos, galite rasti pagrindinės informacijos dokumente, adresu
https://www.mandatumlife.lt/investavimas/.
Danske Invest 2030 Fund                      (investavimo rizikos lygis – 6)
Danske Invest Compass Equity Fund (investavimo rizikos lygis – 6)  Mandatum Life Allocation Equity+ (investavimo rizikos lygis – 3). Daugiau informacijos apie investicinį krepšelį, į kurį
investuojamos investicinės krypties lėšos, galite rasti pagrindinės informacijos dokumente, adresu
https://www.mandatumlife.lt/investavimas/.
Danske Invest 2040 Fund                    (investavimo rizikos lygis – 6)
Danske Invest Japanese Equity Fund (investavimo rizikos lygis – 6)
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund
(investavimo rizikos lygis – 6)
Mandatum Life Emerging Markets Index (investavimo
rizikos lygis – 4). Daugiau informacijos apie investicinį krepšelį,
į kurį investuojamos investicinės krypties lėšos, galite rasti
pagrindinės informacijos dokumente, adresu https://www.mandatumlife.lt/investavimas/.
Danske Invest China Fund                              (investavimo rizikos lygis – 6)
Danske Invest India Fund                      (investavimo rizikos lygis – 6)
Danske Invest Russia Fund                  (investavimo rizikos lygis – 7)
Danske Invest Eastern Europe Convergence Fund
(investavimo rizikos lygis – 6)
Mandatum Life European Small & Mid Cap (investavimo
rizikos lygis – 4). Daugiau informacijos apie investicinį krepšelį,
į kurį investuojamos investicinės krypties lėšos, galite rasti pagrindinės informacijos dokumente, adresu
https://www.mandatumlife.lt/investavimas/.
Danske Invest European Equity Fund (investavimo rizikos lygis – 6)
Danske Invest Bond Fund                    (investavimo rizikos lygis – 3) Mandatum Life Fixed Income Portfolio (investavimo rizikos lygis – 2). Daugiau informacijos apie investicinį krepšelį, į kurį investuojamos investicinės krypties lėšos, galite rasti pagrindinės informacijos dokumente, adresu
https://www.mandatumlife.lt/investavimas/.
Danske Invest Compass Liquidity Fund (investavimo rizikos lygis – 3)
Danske Invest Finnish Equity Fund      (investavimo rizikos lygis – 6) Mandatum Life Finland Index (investavimo rizikos lygis – 5). Daugiau informacijos apie investicinį krepšelį, į kurį
investuojamos investicinės krypties lėšos, galite rasti pagrindinės informacijos dokumente, adresu
https://www.mandatumlife.lt/investavimas/.
Danske Invest Sustainability Equity Fund (investavimo rizikos lygis – 6) Mandatum Life Global Sustainable Equity (investavimo
rizikos lygis – 4). Daugiau informacijos apie investicinį krepšelį,
į kurį investuojamos investicinės krypties lėšos, galite rasti
pagrindinės informacijos dokumente, adresu
https://www.mandatumlife.lt/investavimas/.
Danske Invest USA Equity Factors Fund (investavimo rizikos lygis – 6) Mandatum Life USA Index (investavimo rizikos lygis – 5).
Daugiau informacijos apie investicinį krepšelį, į kurį
investuojamos investicinės krypties lėšos, galite rasti pagrindinės informacijos dokumente, adresu
https://www.mandatumlife.lt/investavimas/.

 
 

Prijungiamų investicinių krypčių investiciniai vienetai bus parduodami 2021 m. kovo 16 d. Investicinių krypčių sujungimų pabaigos datos priklauso ir nuo piniginių lėšų už parduotus prijungiamų investicinių krypčių investicinius vienetus gavimo datos, šių lėšų konvertavimo į įgyjančios investicinės krypties vienetus datos. Atkreipiame dėmesį į tai, kad investicinių krypčių sujungimo proceso metu piniginės lėšos, gautos už investicinės krypties investicinius vienetus, keletą darbo dienų, iki jų konvertavimo į įgyjančios investicinės krypties investicinius vienetus, bus neinvestuojamos.

Mandatum Life Lietuva rekomenduoja atidžiai peržiūrėti ir įsitikinti, kad Jūsų draudimo sutartyje nurodytos investicinės kryptys vis dar atitinka Jūsų investavimo rizikos tolerancijos lygį. Klientai, turintys prijungiamą investicinę kryptį sukaupto kapitalo ar investavimo plano sudėtyje, neprivalo imtis jokių veiksmų dėl krypčių sujungimo, tačiau gali savo iniciatyva perskirstyti sukauptą kapitalą ar pakeisti investavimo planą pateikdami investavimo nurodymą E-gyvybės sistemoje, mobilioje programėlėje arba klientų aptarnavimo specialistui ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 10 d. 9.30 val. ryto.

Krypčių sujungimas turės tokias pasekmes:

  • Pasikeis turėtos prijungiamos investicinės krypties pavadinimas draudimo sutarties sukauptame kapitale ir / ar investavimo plane.
  • Prijungiamos krypties investiciniai vienetai bus pakeisti įgyjančios krypties investiciniais vienetais. Investicinių vienetų kiekis pasikeis dėl prijungiamos ir įgyjančios krypties vienetų kainų skirtumo. Vienetų kiekio pasikeitimas neturės jokios įtakos sukaupto kapitalo dydžiui.
  • Klientams, kurių draudimo sutarčių sukauptas kapitalas ar investavimo planas po krypčių sujungimo bus susietas su Mandatum Life Allocation 25, 50, 80, Equity+ kryptimis, papildomai prie draudimo sutarties sąlygose numatytų metinių ataskaitų, Mandatum Life Lietuva kas mėnesį pateiks mėnesinę šios krypties investicijų apžvalgą. Ši apžvalga bus siunčiama elektroniniu paštu kliento nurodytu elektroninio pašto adresu.

Primename, kad sukaupto kapitalo dydį galima peržiūrėti E-gyvybės sistemoje ar mobilioje programėlėje „Mandatum Life“. Informaciją apie visas Mandatum Life Lietuva siūlomas investicines kryptis, investicinių vienetų kainų kitimą bei investicinę grąžą, galite rasti mūsų interneto svetainės www.mandatumlife.lt skiltyje Investavimas.

Jei turėtumėte klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu (5) 210 93 90 arba elektroniniu paštu info@mandatumlife.lt


Similar articles