Dėl investicinių krypčių pasikeitimo

Informuojame, kad Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas (toliau – Mandatum Life Lietuva), atsižvelgdamas į tai, kad fondų valdymo bendrovė Danske Invest Fund Management Ltd. 2019 m. lapkričio 21 d. sujungia žemiau lentelėje išvardintus Danske Invest investicinius fondus su kitais savo valdomais fondais, nusprendė pertvarkyti investicines kryptis, kurių lėšos investuojamos į minėtus fondus, ir sujungti jas su rizikos lygiu bei kitomis savybėmis panašiomis kryptimis.

Prijungiama investicinė kryptis
Įsigyjanti investicinė kryptis

Danske Invest Government Bond Fund (investavimo rizikos lygis – 3 – nedidelis)

Danske Invest 2020 Fund (investavimo rizikos lygis – 3 – nedidelis)

Mandatum Life Allocation Fixed Income (investavimo rizikos lygis – 2 – mažas). Krypties lėšos investuojamos į to paties pavadinimo Mandatum Life Insurance Company Limited (Suomija) valdomą investicinį krepšelį. Investicinio krepšelio turtas investuojamas į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Pagal pobūdį tai yra aktyviai valdomas investicinis krepšelis. Daugiau informacijos pridedamame investicinio krepšelio pagrindinės informacijos dokumente.
Danske Invest Sustainability Bond Fund (investavimo rizikos lygis – 3 – nedidelis) Mandatum Life Fixed Income Portolio Abs (investavimo rizikos lygis – 2 – mažas). Krypties lėšos investuojamos į to paties pavadinimo Mandatum Life Insurance Company Limited valdomą investicinį krepšelį. Investicinio krepšelio turtas investuojamas į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Pagal pobūdį tai yra aktyviai valdomas investicinis krepšelis. Daugiau informacijos pridedamame investicinio krepšelio pagrindinės informacijos dokumente.
Danske Invest Latin America Fund (investavimo rizikos lygis – 6 – didelis) Mandatum Life Emerging Markets Index (investavimo rizikos lygis – 4 – vidutinis). Krypties lėšos investuojamos į to paties pavadinimo Mandatum Life Insurance Company Limited valdomą investicinį krepšelį. Investicinio krepšelio turtas investuojamas į besivystančių šalių akcijų rinkas. Informacija apie investicinį krepšelį artimiausiu laiku bus paskelbta Mandatum Life Lietuva internetinėje svetainėje investicinio krepšelio Mandatum Life Emerging Markets Index pagrindinės informacijos dokumente, adresu http://www.mandatumlife.lt/investavimas/

Prijungiamų investicinių krypčių investiciniai vienetai bus parduodami 2019 m. lapkričio 19 d. Investicinių krypčių sujungimų pabaigos datos priklauso ir nuo piniginių lėšų už parduotus prijungiamų investicinių krypčių investicinius vienetus gavimo datos, šių lėšų konvertavimo į įgyjančios investicinės krypties vienetus datos, o Danske Invest Latin America Fund krypties prijungimo atveju ir nuo naujos krypties Mandatum Life Emerging Markets Index atidarymo datos, todėl investicinių krypčių sujungimas bus užbaigtas praėjus keletui darbo dienų po investicinių vienetų pardavimo. Atkreipiame dėmesį į tai, kad investicinių krypčių sujungimo proceso metu piniginės lėšos, gautos už investicinės krypties investicinius vienetus, keletą darbo dienų, iki jų konvertavimo į įgyjančios investicinės krypties investicinius vienetus, bus neinvestuojamos.

Mandatum Life Lietuva rekomenduoja atidžiai peržiūrėti ir įsitikinti, kad Jūsų draudimo sutartyje nurodytos investicinės kryptys vis dar atitinka Jūsų investavimo rizikos tolerancijos lygį. Klientai, turintys prijungiamą investicinę kryptį sukaupto kapitalo ar investavimo plano sudėtyje, neprivalo imtis jokių veiksmų dėl krypčių sujungimo, tačiau gali savo iniciatyva perskirstyti prijungiamoje investicinėje kryptyje sukauptą kapitalą pateikdami investavimo nurodymą E-gyvybės sistemoje arba klientų aptarnavimo specialistui ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 14 d. 9.30 val. ryto.

Krypčių sujungimas turės tokias pasekmes:

  •  pasikeis turėtos prijungiamos investicinės krypties pavadinimas draudimo sutarties sukauptame kapitale ir / ar investavimo
    plane;
  • prijungiamos krypties investiciniai vienetai bus pakeisti įgyjančios krypties investiciniais vienetais. Investicinių vienetų
    kiekis pasikeis dėl prijungiamos ir įgyjančios krypties vienetų kainų skirtumo. Vienetų kiekio pasikeitimas neturės jokios įtakos sukaupto kapitalo dydžiui;
  •  klientams, kurių draudimo sutarčių sukauptas kapitalas ar investavimo planas po krypčių sujungimo bus susietas su Mandatum Life Allocation Fixed Income kryptimi, papildomai prie draudimo sutarties sąlygose numatytų metinių ataskaitų, Mandatum Life Lietuva kas mėnesį pateiks mėnesinę šios krypties investicijų apžvalgą. Ši apžvalga bus siunčiama trumpąja žinute (SMS) ir elektroniniu paštu kliento nurodytu mobilaus telefono numeriu ir elektroninio pašto adresu.

Primename, kad sukaupto kapitalo dydį bet kuriai pageidaujamai datai galima peržiūrėti E-gyvybės sistemoje. Informaciją apie visas Mandatum Life Lietuva siūlomas investicines kryptis, investicinių vienetų kainų kitimą bei investicinę grąžą, galite rasti mūsų interneto svetainės www.mandatumlife.lt skiltyje Investavimas.

Jei turėtumėte klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu (5) 210 93 90 arba elektroniniu paštu info@mandatumlife.lt


Similar articles