Dėl investicinių krypčių pasikeitimo

Informuojame, kad Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas (toliau – Mandatum Life Lietuva), atsižvelgdamas į Mandatum Life Insurance Company Limited (Suomija) sprendimą sujungti žemiau lentelėje išvardintus investicinius krepšelius su kitais savo valdomais krepšeliais, nusprendė 2019 m. lapkričio 26 d. sujungti to paties pavadinimo ir investavimo rizikos lygio investicines kryptis, kurių lėšos investuojamos į minėtus krepšelius, ir atlikti kitus pakeitimus.

Sujungiamos Mandatum Life Lietuva investicinės kryptys:

Prijungiama investicinė kryptis: Įsigyjanti investicinė kryptis:
Mandatum Life Europe Equity

Mandatum Life European Small & Mid Cap. Krypties lėšos investuojamos į to paties pavadinimo Mandatum Life Insurance Company Limited (Suomija) valdomą investicinį krepšelį. Investicinio krepšelio turtas investuojamas į Europos mažos ir vidutinės kapitalizacijos įmonių akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius. Daugiau informacijos pridedamame investicinio krepšelio pagrindinės informacijos dokumente.

 Mandatum Life Frontier Markets Index

Mandatum Life Emerging Markets Equity

Mandatum Life Emerging Markets Index (nauja investicinė kryptis). Krypties lėšos investuojamos į to paties pavadinimo Mandatum Life Insurance Company Limited valdomą investicinį krepšelį. Investicinio krepšelio turtas pirmiausia investuojamas į biržoje prekiaujamą fondą, indekso fondą ar panašų investicinį objektą, investuojantį į besivystančių šalių akcijų rinkas. Daugiau informacijos pridedamame investicinio krepšelio pagrindinės informacijos dokumente.

Mandatum Life United Kingdom Index

Mandatum Life Japan Index

 Mandatum Life Global Climate Index (iki 2019 m. lapkričio 26 d. ši investicinė kryptis vadinama Mandatum Life Future Climate). Krypties lėšos investuojamos į to paties pavadinimo Mandatum Life Insurance Company Limited valdomą investicinį krepšelį. Investicinio krepšelio turtas pirmiausia investuojamas į biržoje prekiaujamą fondą, indekso fondą ar panašų investicinį objektą, kuris investuoja į pasaulio akcijų rinką, atsižvelgiant į klimato kaitos riziką. Daugiau informacijos pridedamame investicinio krepšelio pagrindinės informacijos dokumente.

 

Mandatum Life Lietuva rekomenduoja atidžiai peržiūrėti ir įsitikinti, kad Jūsų draudimo sutartyje nurodytos investicinės kryptys vis dar atitinka Jūsų investavimo rizikos tolerancijos lygį. Klientai, turintys prijungiamą investicinę kryptį sukaupto kapitalo ar investavimo plano sudėtyje, neprivalo imtis jokių veiksmų dėl krypčių sujungimo, tačiau gali savo iniciatyva perskirstyti prijungiamoje investicinėje kryptyje sukauptą kapitalą pateikdami investavimo nurodymą E-gyvybės sistemoje arba klientų aptarnavimo specialistui ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 21 d. 9.30 val. ryto.

Krypčių sujungimas turės tokias pasekmes:

• pasikeis turėtos prijungiamos investicinės krypties pavadinimas draudimo sutarties sukauptame kapitale ir / ar investavimo plane;
• prijungiamos krypties investiciniai vienetai bus pakeisti įgyjančios krypties investiciniais vienetais. Investicinių vienetų kiekis pasikeis dėl prijungiamos ir įgyjančios krypties vienetų kainų skirtumo. Vienetų kiekio pasikeitimas neturės jokios įtakos sukaupto kapitalo dydžiui.
Primename, kad sukaupto kapitalo dydį bet kuriai pageidaujamai datai galima peržiūrėti E-gyvybės sistemoje. Informaciją apie visas Mandatum Life Lietuva siūlomas investicines kryptis, investicinių vienetų kainų kitimą bei investicinę grąžą, galite rasti mūsų interneto svetainės www.mandatumlife.lt skiltyje Investavimas.

Jei turėtumėte klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu (5) 210 93 90 arba elektroniniu paštu info@mandatumlife.lt


Similar articles