Dėl investicinio krepšelio Mandatum Life Nordic Equity investicijų valdytojo

Informuojame, kad bendrovė Mandatum Life Insurance Company Limited nusprendė paskirti naują investicinio krepšelio Mandatum Life Nordic Equity investicijų valdytoją. Iki šiol investicijas valdė Mandatum Life Portfolio Management, o nuo 2019 m. sausio 31 d. krepšelio valdymas bus pavestas Danske Bank Asset Management.

Mandatum Life Insurance Company Limited nuolat vertina savo investicinių krepšelių valdymą siekdama užtikrinti kaip galima geresnius investavimo sprendimus savo klientams.

Mes tikime, jog naujas portfelio valdytojas klientams, pasirinkusiems investicinį krepšelį Mandatum Life Nordic Equity, sukurs geresnes galimybes pasiekti ilgalaikius investavimo tikslus.

Ką tai reiškia klientams?

Portfelio valdytojo pakeitimas neturės esminės įtakos investicinio krepšelio investavimo strategijai, investavimo tikslams ar bendroms krepšelio išlaidoms.

Mandatum Life Nordic Equity investicinio krepšelio taisyklės (anglų k., galioja nuo 2019-01-31) ir Pagrindinės informacijos dokumentas (galioja nuo 2019-01-31).

Jei turėtumėte klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu (5) 210 93 90 arba elektroniniu paštu info@mandatumlife.lt


Similar articles