Dėl investicinės krypties „Sampo vaikas“

Informuojame Jus, kad Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas nusprendė pakoreguoti investicinės krypties „Sampo vaikas“ investavimo strategiją.

Investicinės krypties “Sampo vaikas” lėšų investavimui nustatyta ir nuo 2020 m. sausio 21 d. bus pradėta įgyvendinti konservatyvi investavimo strategija, pagal kurią kitų nei fiksuoto pajamingumo turto klasių strateginis svoris ilguoju laikotarpiu turi būti artimas 25 proc., tačiau kitų nei fiksuoto pajamingumo turto klasių svoris gali būti nuo 0 iki 40 proc., priklausomai nuo rinkos situacijos, o trumpuoju laikotarpiu tai reiškia, kad fiksuoto pajamingumo, akcijų ir alternatyvių investicijų dalys gali svyruoti.

Investavimo strategija bus įgyvendinama krypties lėšas investuojant į Mandatum Life Insurance Company Limited valdomą investicinį krepšelį Mandatum Life Allocation 25 (investavimo rizikos lygis – 2 – mažas). Daugiau informacijos rasite pridedamame investicinio krepšelio Mandatum Life Allocation 25 pagrindinės informacijos dokumente. Įsigaliojus pakeitimams, atnaujintą investicinės krypties „Sampo vaikas“ informaciją galėsite rasti mūsų internetinėje svetainėje www.mandatumlife.lt (skiltyje „Investavimas“ -> Nebeplatinamos kryptys).

2020 m. sausio 21 d. bus parduoti investicinio fondo, į kurį investuojamos investicinės krypties „Sampo vaikas“ lėšos, vienetai ir už gautas pinigines lėšas bus nupirkti investicinio krepšelio Mandatum Life Allocation 25 investiciniai vienetai. Tiksli pirkimo data priklausys nuo piniginių lėšų už parduotus investicinius vienetus gavimo datos. Investavus krypties lėšas į investicinį krepšelį Mandatum Life Allocation 25, „Sampo vaikas“ krypties investicinio vieneto kaina bus sulyginta su investicinio krepšelio Mandatum Life Allocation 25 investicinio vieneto kaina, todėl pasikeis krypties investicinių vienetų kiekis sukauptame kapitale. Šis kainų sulyginimas ir vienetų kiekio perskaičiavimas nepakeis Jūsų sutarties sukaupto kapitalo vertės.

Primename, kad sukaupto kapitalo dydį galima pasižiūrėti E-gyvybės sistemoje. Jei turėtumėte klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu (5) 210 93 90 arba elektroniniu paštu info@mandatumlife.lt


Similar articles