Centriniai bankai graibsto įmonių obligacijas

Pasibaigus permainingai vasarai, rugpjūtį rinkos akivaizdžiai nurimo. Kainų svyravimai tiek akcijų, tiek fiksuotojo pajamingumo rinkose pasiekė istoriškai žemą lygį. Po Jungtinėje Karalystėje surengto referendumo „Brexit“ centrinių bankų priimtų pirkimo programų pakako neutralizuoti net didžiausius kainų pokyčius.

Po referendumo „Brexit“ liepos pradžioje pradėta koreguoti kryptis rugpjūtį stabilizavosi ir kainų svyravimai JAV bei Europos rinkose tapo neesminiai. JAV vis stiprėjantys lūkesčiai, kad bus didinamos palūkanų normos, turėjo teigiamos įtakos šalies bankininkystės sektoriui; Europos bankai taip pat atsigauna po nuosmukio, kurį jie patyrė metų pradžioje.

Be bankų, rugpjūtį sėkmingai veikė ir kiti sektoriai, kuriems būdingas cikliškumas. Todėl vasaros gale sulėtėjo ir daugelį mėnesių puikius rezultatus demonstravusių stabiliųjų sektorių veikla.

Pajamų skelbimo sezonas praėjo palyginti gerai. JAV sumažėję  lūkesčiai rezultatams buvo išpildyti ar net viršyti. Tačiau, rudeniui įsibėgėjant, gali tekti apkarpyti kitų metų pajamų augimo vakarų rinkose prognozes, kurios šiuo metu siekia maždaug 13 proc. Rugsėjo mėnesį mūsų rekomendacijos dėl akcijų rinkų lyginamojo svorio toliau bus neutralios.

Investicijų paskirstymas

  • Fiksuotasis pajamingumas – mūsų rekomenduojamas investicijų į fiksuotojo pajamingumo rinkas lyginamasis svoris toliau yra neutralus.
  • Akcijos – mūsų rekomenduojamas investicijų į akcijas lyginamasis svoris toliau yra neutralus.
  • Alternatyviosios investicijos – mūsų rekomenduojamas alternatyviųjų investicijų lyginamasis svoris toliau yra neutralus.

Palūkanų normų lygis išliko palyginti stabilius tiek JAV, tiek Europoje. Mažo rizikingumo vyriausybinių obligacijų palūkanų normos nekito, tuo tarpu, kai įmonių obligacijų grąža smarkiai sumažėjo, ypač Europoje, kur ECB birželį ėmė vykdyti pirkimų programą, o jo pavyzdžiu vėliau vasarą pasekė ir Anglijos Bankas.

Aukštesnį (BBB- ar geresnį) kredito reitingą turinčių obligacijų, t. y., investicinio reitingo obligacijų priemokos dėl kredito rizikos Europoje dar labiau sumažėjo ir rugpjūčio pabaigoje sudarė maždaug +0,65 proc. Turint omenyje neigiamas tokių obligacijų apsikeitimo sandorių normas, jų būsimas bendras indeksinis pajamingumas siekia apie 0,5 proc. Mažiau būti negali.

Rizikingesnių didelio pajamingumo obligacijų (o gal šios klasės turtą vis dėl to derėtų pervadinti mažo pajamingumo obligacijomis) priemokos dėl kredito rizikos Europoje taip pat krito ir mėnesio gale siekė maždaug 3 proc. Centriniai bankai kol kas nėra linkę savo balanse matyti didelio tokių obligacijų kiekio, tačiau centrinių bankų pirkimai lemia priemokų dėl kredito rizikos mažėjimą didelio pajamingumo rinkose.

Nepaisant vasarą įvykusio pagyvėjimo, fiksuotojo pajamingumo rinkose vienas iš mūsų favoritų toliau yra įmonių obligacijos. Šiuo požiūrių savo rekomendacijų dėl fiksuotojo pajamingumo investicijų nekeisime. Toliau rekomenduojame išlaikyti didesnį didelio pajamingumo obligacijų lyginamąjį svorį.

Kainų svyravimai pagrindinėse Europos ir JAV vertybinių popierių rinkose pasiekė neįtikėtinai žemą lygį. Žvelgiant istoriniu požiūriu, Jungtinėse Valstijose realus kainų kintamumas šiuo metu yra itin nedidelis. Tai rodo, kad investuotojai po truputį liaujasi svarstę po referendumo „Brexit“ žiniasklaidą užplūdusias naujienas apie kylančias vertybinių popierių kainas, praėjusį pajamų sezoną ir rudenį įvyksiantį JAV Centrinio banko posėdį.

Tuo metu, kai paviršutiniškai atrodė, kad vertybinių popierių rinkose viskas ramu, giliai jų viduje kažkas virė. Stabiliuosius, į ekonomikos cikliškumą ne taip jautriai reaguojančius sektorius keitė sektoriai, kuriems būdingas cikliškumas. Žaliavų gamintojų, bankų ir pramonės įmonių vertybinių popierių kainų rodikliai santykinai buvo geriausi tiek JAV, tiek Europoje, tuo tarpu, kai sveikatos priežiūros, farmacijos, nekilnojamojo turto ir telekomunikacijų sektorių rodikliai šį kartą buvo prasčiausi.

Nežiūrint į nuosaikias ekonomikos augimo prognozes, rodosi, kad investuotojai į savo portfelius įtraukia ir cikliškų sektorių. Bankininkystės ir finansų sektoriams buvo ypač palankūs JAV tvyrantys lūkesčiai dėl šalies Centrinio banko planuojamų padidinti palūkanų normų. Tačiau šiuo metu prognozuojama vos 30 proc. tikimybė, kad palūkanos Jungtinėse Valstijose rugsėjį bus padidintos 0,25 proc. Gali būti, kad palūkanų normų padidinimo tikimybė lems ir Europos bankų akcijų tipinių rinkos palūkanų normų augimą. Tai turėtų teigiamos įtakos esamoms nuotaikoms.

Antrojo ketvirčio pajamų sezonas baigėsi, kaip tikėtasi – iki to sušvelnintos prognozės dėl JAV pasitvirtino. Šiuo metu manoma, kad didžiųjų JAV įmonių pajamos šiais metais teaugs 0,5 proc., na, o kitais metais prognozuojamas 12,9 proc. augimo rodiklis. Europoje šios prognozės atitinkamai sudaro -1,4 proc. šiais metais ir +12,9 proc. 2017 m. Rudenį ateinančių metų prognozės turėtų būti karpomos.

Tuo pat metu prognozuojama, kad besivystančių rinkų pelnas šiais metais išaugs 7,3 proc., kitais – 13,3 proc. Taigi, šiuo metu sparčiausi pajamų augimo tempai fiksuojami besivystančiose rinkose (BR). Rugpjūtį mūsų rekomenduojamą investicijų į BR lyginamąjį svorį pakėlėme iki neutralaus, padidinome ir mūsų akcijų portfeliuose esančių investicijų į šias rinkas lyginamąjį svorį.

Rugsėjo pradžioje toliau rekomenduojame išlaikyti neutralų investicijų į akcijas lyginamąjį svorį. Vis dar vyraujantis itin žemas (ar netgi neigiamas) palūkanų normų lygis yra labai palankus rizikingesnių klasių turtui – tą patį galima pasakyti ir kalbant apie tolimąją perspektyvą.

Alternatyviųjų investicijų iš esmės nekeisime. Dėl žemų palūkanų investuotojai šiuo metu dairosi galimybių investuoti į privataus įsiskolinimo ir privačių akcijų turto klases. Papildomai siekiama uždirbti ir iš nelikvidaus turto, kuris esamoje aplinkoje yra neblogas variantas. Mūsų rekomendacija dėl alternatyviųjų investicijų toliau yra neutrali.


Similar articles