Bendrovės „Mandatum Life Insurance Company Limited“ 2017 m. veiklos rezultatai

Gerus rezultatus lėmė palanki investicijų grąža

Bendrovės „Mandatum Life“ 2017 m. rezultatas išaugo, tačiau pasirašytų draudimo įmokų suma nepasiekė praėjusių metų lygio.

2017 m. įmonių grupės „Mandatum Life“ veiklos rezultatas iki mokesčių sudarė 236 mln. eurų (2016: 210 mln. eurų). Bendrasis pelnas po mokesčių, atsižvelgiant į rinkos vertės pokytį, siekė 188 mln. eurų (2016: 232 mln. eurų). Tokį gerą rezultatą iš esmės lėmė palanki investicijų grąža. Investicijų grąža, neskaitant segreguoto draudimo portfelio, sudarė 6,5 proc. (2016: 7,2 proc.). Segreguoto draudimo portfelio investicijų grąža siekė 1,8 proc. (2016: 4,7 proc.). Pelnas iš draudimo rizikų buvo lygus 35 mln. eurų (2016: 31 mln. eurų), išlaidos sudarė 33 mln. eurų (2016: 26 mln. eurų).

Įmonių grupės „Mandatum Life“ savo sąskaita pasirašytų draudimo įmokų suma sudarė 960 mln. eurų (2016: 1 116 mln. eurų). Pasirašytų investicinio draudimo įmokų suma siekė 850 mln. eurų (2016: 973 mln. eurų).

Įmonių grupės „Mandatum Life“ visa techninių atidėjinių suma išaugo iki 11,6 mlrd. eurų (2016: 11,3 mlrd. eurų). 2017 m. pabaigoje investicinio gyvybės draudimo dalis techninių atidėjinių suma pasiekė visų laikų rekordinį mastą – 7,1 mlrd. eurų (2016: 6,4 mlrd. eurų). Kaip planuota, draudimo sutarčių su dalyvavimu draudiko pelne portfelio su grynuoju pelnu suma metų pabaigoje sumažėjo iki 4,6 mlrd. eurų (2016: 4,8 mlrd. eurų). Į draudimo sutarčių su dalyvavimu pelne portfelyje įtrauktas ir 325 mln. eurų atidėjinių padidejimas dėl sumažėjusių diskonto normų pagrindiniam portfeliui ir 261 mln. eurų (2016: 275 mln. eurų) segreguoto draudimo portfelyje.

2017 m. birželį baigtas bankui „Danske“ parduoto draudimo sutarčių portfelio vertinimas. Planuojama, kad portfelis bus perduotas iki 2018 m. pabaigos. „Mandatum Life“ ir „Danske“ susitarė dėl pereinamojo laikotarpio, kuriuo bus tęsiamas bendradarbiavimas fondų valdymo srityje, siekiant užtikrinti, kad esamiems klientams teikiamos paslaugos nesikeistų, kol bus perduotas portfelis. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu paslaugos klientams liks nepakeistos.

2017 m. „Mandatum Life“ iš viso sumokėjo 402 mln. eurų pensijų išmokų 66 000 pensininkams. Be to, buvo sumokėtos draudimo išmokos pagal maždaug 50 000 pareikalavimų dėl draudžiamųjų įvykių.

Generalinio direktoriaus Petri Niemisvirta pranešimas

„Praėję metai bendrovei „Mandatum Life“ buvo sėkmingi. Investicijų rezultatai buvo puikūs jau šeštus metus iš eilės. Tam didelės įtakos turėjo itin gera akcijų turto klasės grąža. Tiek išlaidų, tiek rizikų pajamingumo rezultatas pasiekė aukščiausią ribą per visą bendrovės istoriją. Dėl gero rezultato, dar labiau padidėjo mūsų mokumo rodikliai.

Visus metus fiksavome gerus pardavimo rezultatus, nežiūrint į tai, kad bendrą pasirašytų draudimo įmokų suma nesiekė praėjusių metu lygio. Didelė dalis mūsų pardavimų kanalų išteklių buvo skirta įgyvendinti keletą pokyčių teisės aktų srityje.

Kalbant apie turto valdymą, ėmėme plačiau taikyti bendro investavimo metodą, kad dar didesniam klientų ratui galėtume pasiūlyti dar daugiau investicinių priemonių. Bendro investavimo strategija reiškia, kad sėkmingai investuojame į objektus, esančius tiek pačios bendrovės „Mandatum Life“, tiek jos partnerių balanse. 2017 m. rugsėjį paskelbėme verslo sandorį, kuriuo „Mandatum Life“ įsigijo bendrovės „Fourton“ fondus, investuojančius į Vidurio Europos bendroves. Šis sandoris suteikia mums galimybę suvienyti dvi sėkmingai veikiančias tarptautines komandas, sukuriant vieną kompetencijos centrą.

2017 m. 94 proc. mūsų darbuotojų manė, kad „Mandatum Life“ yra puiki vieta dirbti. Mes manome, kad patenkinti darbuotojai taip pat reiškia patenkintus klientus. „Mandatum Life“ atkakliai siekia didinti klientų pasitenkinimą ir per šiuos metus šiuo požiūriu mums pavyko pasiekti teigiamų rezultatų visose srityse. Mes taip pat toliau investavome į elektroninių ryšių kanalų paslaugas, pristatydami mobiliąją paslaugą „ML Money“, skirtą tiek darbdavio fondų dalyviams, tiek asmeninę pensiją kaupiantiems asmenims. Visa tai lėmė, kad 2018 m. pradedame, būdami geroje startinėje pozicijoje.“

Visi bendrovės „Mandatum Life“ rezultatai skelbiami internete, adresu – www.sampo.com/result.

Daugiau informacijos gali suteikti:

Petri Niemisvirta, generalinis direktorius – petri.nemisvirta@mandatumlife.fi, tel. +358 10 516 7200
Jukka Kurki, finansų direktorius – jukka.kurki@mandatumlife.fi, tel. +358 (0) 50 424 6630
Niina Riihelä, rinkodaros ir komunikacijos direktorė – niina.riihela@mandatumlife.fi, tel. +358 (0) 40 728 1548


Similar articles