Bendrovės „Mandatum Life Insurance Baltic SE“ 2015 m. veiklos rezultatai

Įmonių grupės „Mandatum Life“ bendra pasirašytų įmokų suma 2015 m. sudarė 1,144 mlrd. eurų (2014: 1,105 mlrd. eurų). Įmonių grupės „Mandatum Life“ bendri techniniai atidėjiniai išaugo iki 10,9 mlrd. eurų (2014: 10,4 mlrd. eurų). Grupės pelnas neatskaičius mokesčių siekė 181 mln. eurų (2014: 163 mln. eurų), o mokumo rodiklis sudarė 23,6 proc.

Bendrovės „Mandatum Life Insurance Baltic SE“ visa gyvybės draudimo rizikų suma išaugo nuo 575 mln. eurų iki 634 mln. eurų, o valdomo turto suma padidėjo iki 173 mln. eurų (2014 m. – 170 mln. eurų); iš šios sumos investicinio gyvybės draudimo santaupos sudarė 90 proc. Bendra pasirašytų įmokų suma sudarė 33 mln. eurų (2014: 40 mln. eurų), bendras rezultatas – 226 tūkst. eurų nuostolio (2014: 182 tūkst. eurų pelno). Investicinio gyvybės draudimo dalis siekė 94 proc. visų pasirašytų įmokų.

2015 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 96 darbuotojai (2014: 96 darbuotojai).

„Draudimo įmokos, draudimo rizikų suma ir valdomo turto suma išaugo, tačiau bendra pasirašytų įmokų suma ir bendras rezultatas, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo. 2015-aisiais buvo vystomi nauji produktai ir sprendimai. Skaitmeninė turto valdymo klientų aptarnavimo sistema ir grupinio investicinio draudimo sprendimas Latvijos verslo klientams buvo įvertinti palankiai, “ – teigia valdybos pirmininkas Timo Laitinenas.

Visą tarpinę ataskaitą galite rasti internetiniu adresu: http://www.sampo.com/result

Daugiau informacijos gali suteikti:
Įmonių grupės „Mandatum Life“
Valdybos pirmininkas Timo Laitinen, timo.laitinen@mandatumlife.fi , tel +358 10 516 7202
Bendrovės „Mandatum Life Insurance Baltic SE“
Generalinis direktorius Imre Madison, imre.madison@mandatumlife.ee, tel. +372 68 12 327

Similar articles