Bendrovės „Mandatum Life Baltic SE“ 2017 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai

Pirmąjį 2017 m. pusmetį įmonių grupės „Mandatum Life“ bendra pasirašytų draudimo įmokų suma siekė 423 mln. eurų (2016 m. pirmąjį pusmetį: 492 mln. eurų), iš kurių 374 mln. eurų (435 mEUR) sudarė investicinio gyvybės draudimo pasirašytų draudimo įmokų suma. Grupės pelnas siekė 116 mln. eurų (103 mln. eurų). Mokumo rodiklis sudarė 205 proc. (2016 m. gruodžio mėn.: 160 proc.).

Bendrovės „Mandatum Life Insurance Baltic SE“ visa gyvybės draudimo rizikų suma sumažėjo 0.4 proc. ir buvo 663 mln. (2016 m. gruodžio mėn.: 665 mln. eurų). Pasirašytų draudimo įmokų suma sudarė 10.4 mln. eurų (8.3 mln. eurų), o bendras rezultatas  buvo 132 tūkstančiai eurų pelno (400 tūkstančių eurų nuostolio). Valdomo turto suma buvo 179 mln. eurų (2016 m. gruodžio mėn.: 178 mln. eur), iš kurių pagal investicinio draudimo sutartis kaupiamas turtas sudarė 90 proc.

2017 m. birželio pabaigoje bendrovėje dirbo 94 darbuotojai (98 darbuotojai).

“Šiuo metu esame verslo Baltijos šalyse teisinės struktūros keitimo procese. 2018-aisiais po susijungimo „Mandatum Life“ veiklą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje toliau vykdys per suomiškos „Mandatum Life“ bendrovės filialus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tikimės pamatyti šio susijungimo teigiamą įtaką verslui jau 2018-aisiais”, teigia Stebėtojų tarybos pirmininkė Sanna Rajaniemi.

Visą ataskaitą galite rasti internetiniu adresu: http://www.sampo.com/result.

Daugiau informacijos gali suteikti:

Įmonių grupės „Mandatum Life“ Valdybos pirmininkė Sanna Rajaniemi, sanna.rajaniemi@mandatumlife.fi, tel +358 50 424 6655.

Bendrovės „Mandatum Life Insurance Baltic SE“ Generalinė direktorė Rasa Kasperavičiūtė, rasa.kasperaviciute@mandatumlife.lt, tel. +370 686 88 631.


Similar articles