Bendrovės „Mandatum Life Baltic SE“ 2016 m. veiklos rezultatai

2016 m. įmonių grupės „Mandatum Life“ bendra pasirašytų draudimo įmokų suma siekė 1,116 mlrd. eurų (2015: 1,114 mlrd. eurų), o bendra techninių atidėjinių suma išaugo iki 11,3 mlrd. eurų (2015: 10,9 mlrd. eurų). Grupės pelnas neatskaičius mokesčių siekė 210 mln. eurų (2015: 181 mln. eurų). Mokumo rodiklis sudarė 160 proc., atsižvelgiant į laikinąsias priemones, susijusias su techniniais atidėjiniais ir kapitalo rizika. Neskaitant laikinųjų priemonių, mokumas sudarė 102 proc.

Bendrovės „Mandatum Life Insurance Baltic SE“ visa gyvybės draudimo rizikų suma išaugo nuo 634 mln. eurų iki 665 mln. eurų, o valdomo turto suma padidėjo iki 178 mln. eurų (2015: 173 mln. eur), iš kurių pagal investicinio draudimo sutartis kaupiamas turtas sudarė 90 proc. Visa bendrovės „Mandatum Life Insurance Baltic SE“ pasirašytų draudimo įmokų suma sudarė 30 mln. eurų (2015: 33 mln. eurų), o bendras rezultatas  – 878 mln. eurų nuostolio (2015: – 226 mln. eurų nuostolio). Investicinio gyvybės draudimo dalis siekė 93 proc. visų pasirašytų įmokų.

2016 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 97 darbuotojai (2015: 96 darbuotojai).

„Draudimo įmokų, draudimo rizikų suma ir valdomo turto suma išaugo, tačiau visų pasirašytų draudimo įmokų suma buvo mažesnė, o rezultatas – prastesnis nei pernai. 2016 m. keletą kartų patyrėme vienkartinių išlaidų, dėl kurių ir nukentėjo mūsų rezultatas,“ – aiškina Valdybos pirmininkė Sanna Rajaniemi.

Visą tarpinę ataskaitą galite rasti internetiniu adresu: http://www.sampo.com/result.

Daugiau informacijos gali suteikti:

Įmonių grupės „Mandatum Life“ Valdybos pirmininkė Sanna Rajaniemi, sanna.rajaniemi@mandatumlife.fi, tel +358 50 424 6655.

Bendrovės „Mandatum Life Insurance Baltic SE“ Generalinė direktorė Rasa Kasperavičiūtė, rasa.kasperaviciute@mandatumlife.lt, tel. +370 686 88 631.


Similar articles